Man vs Man

Man vs Man

תיאור Storyboard

סכסוך בספרות: האדם נגד תכנון סכסוך ספרותי Man

טקסט Storyboard

  • זה החלום שלי ____________. זה כל מה שאני באמת רוצה.
  • לעולם לא תוכל להגיע החלום שלך אם יש לי מה לעשות עם זה!
  • יש זמן טוב בכלא, נמסיס!
  • דמויות מגולענות אחד נגד השני.
  • היריב מנסה לשמור על הגיבור מלהגיע המטרה שלו.
  • הגיבור חייב להתגבר על המאמצים של אנטגוניסט כדי להשיג את מטרתו.
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family