Camera Shots
עודכן: 3/25/2019
Camera Shots
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
Character Evolution

יריות מצלמה, תנועות מצלמה, ו Motion אובייקט

מאת שרה לארוש

בעת יצירת לוח התכנון של הסרט, זה הכרחי כי התמונות משקפות את התסריט. התנועה היא מרכזית לתמונות אלה: תנועות הדמויות והאובייקטים שבתמונה, כמו גם תנועת המצלמה המתבוננת בו. במקום להקפיץ את תיבת התיאור עם פרטים מייגעים של כל פעולה, תן לתמונה לתקשר את התנועה של סצינה. החצים הם דרך פשוטה לזיהוי תנועה או התקדמות.


בדוק כמה מאמרים עסקיים אחרים שלנו!תיאור Storyboard

Storyboard Camera Shots for films and movies

טקסט Storyboard

  • CAMERA SHOTS
  • MID SHOT
  • ESTABLISHING SHOT
  • CLOSE UP
  • FULL SHOT
  • EXTREME CLOSE UP