https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/frakciókat-munkalapok
Szabja Testre és Használja még ma!

Ha ezt a tanulókhoz rendeli, másolja a munkalapot a fiókjába, és mentse. Feladat létrehozásakor csak válassza ki sablonként!


Mi az a tört?

A tört az egész egy részének vagy egy mennyiség egyenlő részekre való felosztásának matematikai ábrázolása. Két fő összetevőből áll: a számlálóból és a nevezőből. A törteket különféle munkalapokon keresztül lehet felfedezni, mint például törtfeladatok, törtgyakorlati munkalapok, tört tesztek, törtek munkalapok összeadása, törtek szorzása munkalapok stb. Ezek a munkalapok értékes eszközökként szolgálnak a tört gyakorlásának és megértésének javításához.

A törtek típusai

A törteket tulajdonságaik és jellemzőik alapján különféle típusokba sorolhatjuk, beleértve az ekvivalens törteket, a nem megfelelő törteket, a vegyes törteket és az összehasonlító törteket.

 • Egyenértékű törtek: Az egyenértékű törtek különböző törtek, amelyek ugyanazt a részt vagy értéket képviselik. Különböző számlálókkal és nevezőkkel rendelkeznek, de értékük azonos. Például az 1/2 és 2/4 egyenértékű törtek. Az egyenértékű törtek megértése segít a törtek egyszerűsítésében és a műveletek végrehajtásában.
 • Helytelen törtek: A nem megfelelő törtek olyan törtek, ahol a számláló egyenlő vagy nagyobb, mint a nevező. Ezek a törtek értéke egyenlő vagy nagyobb, mint 1. Például az 5/4 és a 7/3 nem megfelelő törtek. A helytelen törtek átválthatók vegyes számokká, vagy felhasználhatók számításokhoz.
 • Vegyes törtek: A vegyes törtek egy egész szám és egy megfelelő tört kombinációja. Ezek egy egész részből és egy tört részből állnak. Például 1 3/4 és 2 1/2 vegyes frakciók. A vegyes törtek hasznosak olyan mennyiségek ábrázolására, amelyek egész egységeket és tört részeket is tartalmaznak.
 • Törtek összehasonlítása: A törtek összehasonlítása magában foglalja annak meghatározását, hogy melyik tört nagyobb vagy kisebb. Ez a számlálók és nevezők összehasonlításával vagy közös nevező keresésével történik. A törtek összehasonlításának megértése elengedhetetlen a törtek rendezéséhez és a különféle matematikai összefüggésekben történő összehasonlításhoz.

A különböző típusú törtek ismerete alapvető fontosságú a műveletek végrehajtásához, a törtek egyszerűsítéséhez, a mennyiségek összehasonlításához és a törtekkel kapcsolatos valós problémák megoldásához.

Mik azok a tört munkalapok?

A törtek megértése alapvető készség, amely megalapozza a sikert a matematikában és a különféle valós alkalmazásokban. A barátok közötti pizza szétosztásától a recept méreteinek kiszámításáig a töredékek beépülnek mindennapi életünkbe. A törtek fogalmának megértése azonban néha kihívást jelent minden korosztály számára. Itt jönnek be a töredék munkalapok. Ezek a felbecsülhetetlen értékű oktatási eszközök strukturált és interaktív módot kínálnak a töredékkészségek gyakorlására és erősítésére, így a töredékek elsajátítása felé vezető utat lebilincselő és jutalmazó élménnyé teszik. A törtek munkalapok számítási gyakorlatot biztosítanak azoknak a diákoknak, akik új készségeket tanulnak elsajátítani, amelyeket az órán tanítanak nekik. Tökéletesek bármilyen szintű tört mester számára, az elejétől a vegyes számokig.

Miért fontosak és hogyan használhatók a legjobban?

A töredezett sablonos munkalap olyan előre megtervezett elrendezést és szerkezetet biztosít, amely leegyszerűsíti a törtekkel kapcsolatos gyakorlatok létrehozásának folyamatát, lehetővé téve a pedagógusok számára, hogy jobban összpontosítsanak a megfelelő problémák kiválasztására, valamint releváns látványelemek vagy példák beépítésére a tanulók jobb megértése érdekében. Az online vagy nyomtatott tört munkalapok tevékenységek széles skáláját kínálják a tanulók tanulásának és a törtek megértésének elősegítésére. Ezek a munkalapok olyan témákkal foglalkoznak, mint az egyenértékű törtek, a törtek összehasonlítása, a törtek összeadása és kivonása, a törtek szorzása és osztása, valamint a törtek azonosítása. Lehetőséget biztosítanak a tanulók számára, hogy megfelelő törtekkel, helytelen törtekkel, vegyes törtekkel és egységtörtekkel dolgozzanak. Vizuális ábrázolások, például törtkörök, törtcsíkok és területmodellek is használhatók, hogy a tanulók jobban megértsék a törteket. A tanulók gyakorolhatják a törtműveleteket, egyszerűsíthetik a törteket, összehasonlíthatják és rendezhetik a törteket, valamint szöveges feladatokat oldhatnak meg törtekkel. Válaszbillentyűk és számsorok állnak rendelkezésre, amelyek megkönnyítik az önértékelést és vizuális támogatást nyújtanak. A munkalapok használatával a tanulók erős alapot alakíthatnak ki a törtekben, fejleszthetik a problémamegoldó készségeket, és mélyebben megérthetik, hogyan kapcsolódnak a törtek a valós élethelyzetekhez. A törtek megértése alapvető fontosságú az olyan mindennapi feladatoknál, mint a főzés, a lakásfelújítás és a pénzgazdálkodás. Ezenkívül a törtekben való jártasság elengedhetetlen a haladó matematikai fogalmak, például az algebra, a geometria és a számítástechnika, valamint a különböző szakmai területeken történő gyakorlati alkalmazásokhoz.

A tört munkalapok sokféle tevékenységet kínálnak, a törtek azonosításától az összetett szöveges feladatok megoldásáig. Lehetőséget biztosítanak a tanulóknak a törtek megjelenítésére, értékeik összehasonlítására, műveletek végrehajtására és gyakorlati forgatókönyvekre történő alkalmazására. A gondosan kidolgozott gyakorlatok elvégzésével a tanulók önbizalmat, pontosságot és a törtek mély megértését építhetik ki. Akár az osztályteremben, akár otthon, a töredékes munkalapok katalizátorként szolgálnak a fogalmi megértéshez és a készségfejlesztéshez. Használhatók olyan készségek gyakorlására, mint az összeadás és kivonás, valamint az egyszerűsítés. A bonyolultságtól függően a munkalapokon képek és számok is szerepelhetnek, amelyek segítenek a tanulóknak a törtek elsajátításában.

A gyakorlati alkalmazásokon túl a törtek szilárd ismerete elengedhetetlen a magasabb szintű matematikai készségek fejlesztéséhez. A törtekben való jártasság lépcsőfokként szolgál az olyan fogalmak felé, mint az algebra, a geometria és a számítás. Ez képezi az alapot a tizedesjegyek, százalékok és arányok megértéséhez, amelyeket széles körben használnak a fejlett matematikai számításokban. Erős törtekalap nélkül a tanulók nehézségekbe ütközhetnek ezen összetett matematikai fogalmak megértésében, ami akadályozhatja tanulmányi előrehaladását.

A tört munkalapok használatának előnyei

A tört munkalapok értékes források az alapvető törtkészségek gyakorlásához, beleértve a törtek szorzását és a törtek kivonását. A törtek szorzása munkalapok lehetőséget nyújtanak a tanulóknak arra, hogy jobban megértsék a törtek szorzását, és folyékonyan fejlesszék a folyamatot. Különféle gyakorlatokon és feladatokon keresztül gyakorolhatják a tanulók a törtek különböző nevezőkkel és számlálókkal való szorzását, a megfelelő algoritmusok alkalmazását és az eredmények egyszerűsítését. Hasonlóképpen, a törtek kivonása munkalapok lehetővé teszik a tanulók számára, hogy gyakorolják a törtek kivonását, beleértve a különböző nevezőkkel rendelkezőket is. Különféle kivonási feladatok megoldásával a tanulók fejlesztik készségeiket a közös nevezők megtalálásában, az egész számok kölcsönzésében és a végső válaszok egyszerűsítésében. Ezenkívül a törtek tanulása során a konkrét célok kitűzése hasznos lehet abban, hogy a tanulókat a mesteri tudás felé terelje. A célmeghatározás bizonyos típusai magukban foglalhatják a törtszámítások pontosságának javítását, a törtek különböző formák közötti konvertálásában való jártasság növelését vagy a törtműveletek megértésének javítását.

Tippek a törtmunkalap-tevékenységek vonzóbbá tételéhez

Lebilincselőbb és hatékonyabb törtmunkalapok létrehozásához fontolja meg a gamifikációs és interaktív elemek, például a törtkockák készítő játékok, például a Fraction Dice beépítését. A játékszerű funkciók, például pontrendszerek és kihívások hozzáadásával a tanulókat motiválja az aktív részvételre és a versenyre, így a tanulási élmény élvezetes. Egy másik megközelítés a valós alkalmazások és a törtek kontextualizálásának hangsúlyozása, gyakorlati helyzetekben példákat adva a törtekre. Ez segít a tanulóknak abban, hogy meglássák a törtek relevanciáját a mindennapi életben, javítva a megértést és a tanulási motivációt. Az együttműködésen alapuló tanulási lehetőségek ösztönzése, mint például a csoportmunka és a társak közötti együttműködés, lehetővé teszi a tanulók számára, hogy közösen vitassák meg és oldják meg a törtproblémákat, elősegítve a kommunikációs és csapatmunka készségeit, miközben elmélyítik a törtek megértését. Végül pedig a technológia, például az online eszközök, az interaktív szimulációk és az oktatási források kihasználása fokozhatja az elkötelezettséget azáltal, hogy dinamikus törttevékenységek, vizualizációk és interaktív gyakorlatok széles skáláját kínálja. Ezeknek a tippeknek a végrehajtásával a tört munkalapok nemcsak tanulságossá válnak, hanem izgalmasak és interaktívak is, és olyan környezetet teremtenek, amely elősegíti a hatékony törttanulást.

Példa törtek munkalap lecke ötletek

3. évfolyam: Törtek feltárása

Cím: Az egyenlő részek megértése

Leírás: Vonja be a tanulókat egy töredéklapos tevékenységbe, ahol különböző tárgyakat osztanak egyenlő részekre, például pizzákat, formákat és tárgycsoportokat. A tanulók vizuálisan felfedezik az egyik felét, egyharmadát és egynegyedét, miközben színezik vagy árnyékolják az egyes tárgyak megfelelő részét. Ez a gyakorlati tevékenység elősegíti a törtek, mint egy egész egyenlő részei megértését.

4. évfolyam: Törtek összeadása és kivonása

Cím: Törtek összeadása és kivonása eltérő nevezőkkel – Közös nevezők keresése

Leírás: Vonja be a tanulókat interaktív törtmanipulációs eszközökkel és vizuális modellekkel, hogy felfedezzék a törtek összeadását és kivonását eltérő nevezőkkel. Készítsen törtek összeadási munkalapokat, amelyek végigvezetik a tanulókat a közös nevezők megtalálásán és a számlálók beállításán. Ez a tevékenység javítja a tanulók megértését a törtek összeadásával és kivonásával kapcsolatban.

5. évfolyam: Törtműveletek

Cím: Törtek teszt - Törtek összeadása, kivonása és szorzása

Leírás: Adjon meg egy törttesztet annak felmérésére, hogy a tanulók megértik-e a törtek összeadását, kivonását és szorzását. A teszt szöveges feladatokat és számítási kérdéseket tartalmaz, olyan fogalmakat fed le, mint az azonos nevezők, a nevezőktől eltérően, és egyszerűsíti a törteket. A teszteredmények segítségével azonosítsa azokat a területeket, ahol a tanulóknak további gyakorlatra vagy támogatásra lehet szükségük.

6. évfolyam: Törtek létrehozása és egyszerűsítése

Cím: Törtkészítő – Törtek létrehozása és egyszerűsítése

Leírás: Biztosítson a tanulóknak egy törtkészítő munkalapot, ahol saját törteket állítanak elő megadott számlálók és nevezők segítségével. A tanulók különböző nevezőkkel törteket készítenek, és a legegyszerűbb formájukra egyszerűsítik. Ez a tevékenység megerősíti a törtek létrehozásának koncepcióját, és elősegíti a törtek egyszerűsítésének készségeit.

7. évfolyam: Törtosztás

Cím: Törtfelosztás munkalapok – Valós alkalmazások

Leírás: Mutasson be a tanulóknak olyan törtfelosztási munkalapokat, amelyek valós forgatókönyveket tartalmaznak, mint például az összetevők felosztása egy receptben vagy az erőforrások elosztása egy csoport között. A tanulók ezeket a problémákat törtosztással és az eredmények gyakorlati kontextusban történő értelmezésével oldják meg. Ez a tevékenység segít a tanulóknak megérteni a törtosztás alkalmazását a mindennapi helyzetekben.

8. évfolyam: Törtek és tizedesjegyek konvertálása

Cím: Törtek konvertálása decimális egyenértékekké - Tizedes modellek

Leírás: Mutassa be a törtek decimális ekvivalenssé konvertálásának koncepcióját területmodellek és vizuális megjelenítések segítségével. Készítsen munkalapokat, amelyeken a tanulók a törteket a megfelelő tizedesábrázolásukkal egyeztetik. Ezenkívül a tanulók gyakorolják a törtek tizedesjegyekké alakítását és fordítva. Ez a tevékenység megerősíti a törtek és a tizedesjegyek közötti kapcsolatot.

Ezek az óraötletek számos évfolyamot és tantárgyat fednek le, és különféle, a törtekhez kapcsolódó kulcsszavakat tartalmaznak. Minden tevékenység célja, hogy bevonja a tanulókat, megerősítse a kulcsfontosságú fogalmakat, és lehetőséget biztosítson a gyakorlásra és az alkalmazásra.

Tippek törtek munkalap tervezéséhez

 1. Határozza meg a fókuszt: Határozza meg azt a konkrét tört fogalmat vagy képességet, amellyel foglalkozni szeretne a munkalapon, például törtek hozzáadása, törtek egyszerűsítése vagy a törtek tizedesjegyekké alakítása.
 2. Tervezze meg az elrendezést: Hozzon létre egy áttekinthető és szervezett elrendezést a munkalaphoz, beleértve a címsorokat, az utasításokat és a válaszhelyeket. Használjon könnyen olvasható és megkülönböztethető betűtípusokat és színeket.
 3. Problématípusok kiválasztása: Válasszon több problématípust, amelyek összhangban vannak a választott koncepcióval vagy készségekkel. Különböző nehézségi szintek szerepeljenek a különböző jártassági szintek kielégítése érdekében.
 4. Adjon példákat: Adjon meg néhány példaproblémát lépésenkénti megoldásokkal, hogy bemutassa, hogyan lehet hasonló problémákat megoldani. Ez segít a tanulóknak megérteni a folyamatot és a szükséges megközelítést.
 5. Fokozatosan növelje a komplexitást: Rendezd a problémákat logikus sorrendbe, kezdve az egyszerűbbekkel, és fokozatosan haladva a nagyobb kihívások felé. Ez lehetővé teszi a diákok számára, hogy önbizalmat építsenek, és fokozatosan fejlesszék készségeiket.
 6. Vizuális elemek beépítése: Használjon vizuális segédeszközöket, például törtsávokat, számsorokat vagy diagramokat a tört fogalmak megértésének és megjelenítésének támogatására.
 7. Valós életű alkalmazások bevonása: valós életből származó forgatókönyvek vagy kontextusok integrálása, ahol a törteket gyakran használják. Ez segít a tanulóknak meglátni a törtek gyakorlati jelentőségét a mindennapi helyzetekben.
 8. Teret kínáljon a számításokhoz: Gondoskodjon arról, hogy elegendő hely álljon a tanulók rendelkezésére munkájuk és számításaik bemutatásához. Ez segít nekik rendszerezni gondolataikat, és lehetővé teszi problémamegoldó stratégiáik értékelését.
 9. Adja meg a válaszkulcsokat: Adjon meg egy válaszkulcsot vagy megoldásokat a munkalap végén, hogy megkönnyítse az önértékelést és az önálló tanulást.

Hogyan Készítsünk Töredékes Munkalapot

1

Válasszon Egyet az Előre Elkészített Sablonok Közül

Rengeteg sablon közül választhatunk. Tekintse meg példánkat inspirációért!

2

Kattintson a „Sablon másolása” gombra

Miután ezt megtette, a storyboard készítőjéhez irányítjuk.

3

Adj Nevet a Munkalapodnak!

Ügyeljen arra, hogy a témához kapcsolódóan nevezze, hogy a jövőben könnyen megtalálja.

4

Szerkessze a Munkalapot

Ez az a hely, ahol útbaigazításokat, konkrét képeket tartalmazhat, és bármilyen esztétikai változtatást végrehajthat, amit szeretne. A lehetőségek végtelenek!

5

Kattintson a "Mentés és kilépés" gombra

Function host is not running.
6

Következő Lépések

Innen kinyomtathatja, letöltheti PDF formátumban, feladathoz csatolhatja és digitálisan felhasználhatja, és így tovább!


Még több Storyboard That erőforrásokat és ingyenes nyomtatható anyagokat tartalmazBoldog alkotást!


Gyakran Ismételt Kérdések a Törtekkel Kapcsolatos Munkalapokról

Hogyan kezelhetem azokat a gyakori tévhiteket vagy nehézségeket, amelyekkel a tanulók törtek tanulása során szembesülhetnek?

A törtek tanulásával kapcsolatos tévhitek és nehézségek megoldásához használjon célzott stratégiákat a matematikai törtek munkalapjaival. Kezdje azzal, hogy megfigyelés és korrekciós visszajelzés segítségével azonosítja és kezeli a tévhiteket. Használjon vizuális segédeszközöket és nyomtatható tört munkalapokat a megértés javítása érdekében. Kapcsolja össze a törteket valós példákkal, hangsúlyozva a törteket egy egész felosztásaként. Vezessen be számsorokat, és vegyen részt gyakorlati tevékenységekben a fogalmak megerősítése érdekében. Tanítson problémamegoldó stratégiákat, és támogassa a diákok közötti kommunikációt és együttműködést. Ha szükséges, bőséges gyakorlatot, áttekintést és célzott beavatkozásokat biztosítson.

Hogyan építhetek be valós példákat és törtek alkalmazásokat az óráimba?

A megértés és a gyakorlati relevancia fokozása érdekében hasznos, ha a leckékben valós példákat is beépítünk a törtekre. Ez egy online törtmunkalap-generátor használatával érhető el nyomtatható törtmunkalapok létrehozására, például törtmunkalapok hozzáadásával. Továbbá a tanulók olyan gyakorlati tevékenységekben is részt vehetnek, ahol aktívan létrehozhatnak egy töredéket azáltal, hogy a tárgyakat egyenlő részekre osztják, erősítve ezzel a fogalom megértését. A recepteket, méréseket, tisztességes felosztást, építési terveket, pénzügyi műveltséget, művészetet, sportot, adatelemzést, utazást és problémamegoldó forgatókönyveket magában foglaló stratégiák alkalmazásával a tanulók értelmes kontextusokat kapnak töredékismereteik alkalmazásához. A törteknek valós élethelyzetekhez való kapcsolásával a tanulók mélyebben megérthetik a törteket, és felismerhetik gyakorlati alkalmazásukat.

Hogyan segíthetek a tanulóknak áttérni a törtek vizuális megjelenítéséről az elvontabb fogalmakra és a szimbolikus jelölésekre?

Megértésük szempontjából létfontosságú, hogy a tanulók áttérjenek a törtek vizuális megjelenítéséről a szimbolikus jelölésre. A stratégiák közé tartozik a fokozatos előrehaladás, a vizuális elemek összekapcsolása a szimbólumokkal, a tört jelölés bevezetése, a törtek osztáshoz való viszonyítása, a számegyenesek használata, a szimbolikus műveletek gyakorlása, az állványzat szimbólumhasználata, a szimbolikus ábrázolás ösztönzése a problémamegoldásban, a megbeszélések elősegítése és a szimbolikus jelölés megerősítése a feladatokban. Ezenkívül a törtek munkalapok létrehozása értékes gyakorlatot kínál a tanulóknak saját törtek létrehozására, megerősítve a tört fogalmak megértését és pontos ábrázolását.

Az összes munkalapsablon megtekintése!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/frakciókat-munkalapok
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában