Keresés
  • Keresés
  • Saját Storyboards
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/következtetési-munkalapok

Testreszabhatja a Következtetési Sablonokat


Ha ezt a tanulókhoz rendeli, másolja a munkalapot a fiókjába, és mentse. Feladat létrehozásakor csak válassza ki sablonként!


Mi az a következtetés és mik azok a következtetési munkalapok?

A következtetési készségek kulcsfontosságúak a szövegértés, a kritikus gondolkodás és a problémamegoldás szempontjából. Ez magában foglalja az előzetes ismeretek és a kontextusra vonatkozó nyomok felhasználását, hogy következtetéseket vonjunk le arról, ami a szövegben nem szerepel kifejezetten. A következtetések levonása összetett kognitív folyamat, amely gyakorlást és útmutatást igényel. Szerencsére számos következtetési munkalap, tevékenység és grafikus szervező érhető el az interneten, amelyek segíthetik a tanulókat következtetési készségeik fejlesztésében. A következtetési munkalap általában arra kéri a tanulókat, hogy nézzenek meg egy szituációt vagy szövegrészt, és határozzák meg a jelentést, amely nincs kifejezve. A tanulók saját tapasztalataikból és abból, amit már tudnak, merítenek, hogy ésszerű következtetésre jussanak. A következtetés nem szerepelhet kifejezetten a szövegben.

Következtetési munkalapok használata az osztályteremben

A mai változatos és dinamikus oktatási környezetben a következtetési munkalapok kulcsfontosságú eszközzé váltak a tanulók szövegértési képességének javításában a különböző évfolyamokon. Ezek a munkalapok, amelyek az általános iskolásoknak szánt következtetési munkalapoktól a haladóbb, középiskolai szintű következtetési munkalapokig terjedhetnek, arra szolgálnak, hogy élesítsék a gyermek következtetések levonó képességét. Azáltal, hogy nyomokat és részleteket mutatnak be a gyerekeknek egy szövegben, ezek a források arra ösztönzik őket, hogy háttértudásukat és az olvasmányból származó bizonyítékaikat használják fel a következtetések megállapítására és levonására. A tanárok úgy találják, hogy a következtetési munkalapok készítése felbecsülhetetlen értékű ennek a kritikus készségnek a megtanításában. Támogatják és megtanítják a fiatal olvasókat nemcsak a sorok olvasására, hanem a közöttük való olvasásra is, ezáltal javítva általános megértésüket és következtetési gyakorlatukat. A következtetési munkalapokkal a középiskolai tanárok összetettebb példákat kínálhatnak, és arra ösztönzik a tanulókat, hogy magyarázzák el gondolkodási folyamatukat. Legyen szó ingyenes következtetési munkalapokról vagy egyedi gyakorlatokat tartalmazó fájlról, ezek az erőforrások időt takarítanak meg a tanárok számára, és következetes gyakorlati lehetőségeket biztosítanak a diákok számára. A következtetés képessége nemcsak az olvasásban, hanem az írásban is kulcsfontosságú, és ezek a feladatlapok tanúskodnak e készség sokoldalú alkalmazásáról különböző oktatási kontextusokban.

Erre az alapra építve a rendelkezésre álló következtetési munkalapok sokfélesége a tanulási szakaszok széles skáláját szolgálja, az általános iskolásoktól a középfokú oktatásban részt vevőkig. A középiskolai és középiskolai következtetési munkalapok gyakran árnyaltabb bizonyítékokat és nyomokat tartalmaznak, ami arra készteti az idősebb tanulókat, hogy mélyebbre ásjanak a szövegekben. Ezek a munkalapok nemcsak fejlesztik az olvasási készségeket, hanem erősítik az írási képességeket is, mivel a tanulók megtanulják, hogyan építsenek be finom utalásokat és közvetett részleteket saját kompozícióikba. Az ingyenesen nyomtatható következtetési munkalapok áldásosak az oktatók számára, lehetővé téve számukra, hogy könnyen elérjék és megmentsék ezeket az értékes forrásokat. Ezek az anyagok támogatják a tanárokat azáltal, hogy strukturált gyakorlatokat biztosítanak az osztályteremben. Továbbá a következtetési munkalapok készítése kreatív gyakorlat lehet a tanárok számára, példákat és gyakorlatokat szabva gyermekeik konkrét háttértudásához és érdeklődési köréhez. Akár következtetési munkalapok olvasásakor, akár egy nagyobb óraterv részeként használják, a következtetés képessége olyan kritikus készség, amely áthidalja a szövegértést és az elemző gondolkodást. Ily módon a következtetési gyakorlat munkalapjai kulcsfontosságú eszközzé válnak a tanárok repertoárjában, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyan tanítsák és bevonják diákjaikat egy olyan készségbe, amely elengedhetetlen a tanulmányi sikerhez.

Következtetési tevékenységek és munkalapötletek

A következtetések levonása a szövegértés alapvető készsége, amely lehetővé teszi az olvasók számára, hogy megértsék a szöveget azáltal, hogy háttértudásaik és a szövegben található információk segítségével logikus sejtéseket vagy értelmezéseket készítenek arról, amit nem mondanak ki közvetlenül.

A következtetési gyakorlati munkalapok hasznos eszközök, amelyek különböző évfolyamok számára állnak rendelkezésre, irányított olvasást és irányított gyakorlatot biztosítanak, amely igazodik a közös alapvető szabványokhoz. Ezek a feladatlapok az önálló munkához és az osztálytermi oktatáshoz egyaránt hasznosak. Sőt, a legtöbbjükhöz tartozik egy válaszkulcs is, amely segít a tanulóknak önértékelésben haladni.

Következtető nyomozójáték

Használja a következtetési munkalapokat egy osztálytermi játék részeként, ahol a tanulók „következtetési nyomozókká” válnak. Középiskolások számára a középiskolai szintű következtetési munkalapok segítségével létrehozhat egy rejtélyes forgatókönyvet, amelyben a tanulóknak a megadott nyomokból kell következtetniük egy eset megoldásához. Ez a játék interaktívvá és vonzóvá teszi a következtetések levonásának folyamatát.

Csoportos feladatlap kihívás

Oszd fel az osztályt kis csoportokra, és biztosíts minden csoportnak külön-külön, ingyenesen nyomtatható következtetési munkalapot. Minden csoport közösen kitölti a feladatlapját, megbeszéli és megindokolja következtetéseit. A befejezés után minden csoport bemutatja következtetéseit és érvelését az osztálynak. Ez a tevékenység csapatmunkára és kritikai gondolkodásra ösztönöz, és az ingyenes következtetési munkalapok használatával költséghatékony is.

Következtető grafikus szervező

A következtető grafikus szervező egy vizuális segédeszköz, amely segít a tanulóknak rendszerezni gondolataikat, összefüggéseket teremteni a szöveg és előzetes tudásuk között. Ez a fajta következtetéskészítő eszköz lehetővé teszi a tanulók számára, hogy összetett szövegeket elemezzenek, és következtetéseket vonjanak le azokból irányított gyakorlatok és hasznos utasítások segítségével. Ezek a grafikus szervezők különféle formákban állnak rendelkezésre, beleértve a diagramokat, diagramokat és gondolattérképeket. Lehetővé teszik a tanulók számára, hogy lássák az ötletek és fogalmak közötti kapcsolatokat, és segítsenek következtetéseket levonni és következtetéseket levonni.

Példa a következtetésre

Tegyük fel például, hogy egy olyan mondatot olvas, mint „John tortával a kezében érkezett a buliba”. Ebből a mondatból arra következtethet, hogy John valószínűleg egy partin vagy ünnepségen vesz részt, és valószínűleg ajándékként vagy hozzájárulásként hozta a tortát az eseményhez.

Következtetések tanítása

A következtetések tanításánál elengedhetetlen az előzetes tudás fontosságának hangsúlyozása és a bizonyítékok alapján történő következtetések levonása. Ha arra bátorítjuk a tanulókat, hogy olvasás előtt és közben kérdéseket tegyenek fel és jóslatokat tegyenek, az segíthet nekik aktiválni előzetes tudásukat és aktívan foglalkozni a szöveggel.

Irányított gyakorlat

Az irányított gyakorlat biztosítása a következtetések tanításánál is kritikus. A tanárok modellezhetik a következtetések levonásának folyamatát, és felállványozott kérdésekkel és példákkal végigvezethetik a tanulókat a folyamaton. A felelősség fokozatos átengedése a tanulókra segítheti bennük az önálló következtetések levonásához szükséges készségek és önbizalom kialakítását.

A következtetések levonása létfontosságú készség, amelyre a tanulóknak szükségük van ahhoz, hogy sikeresek legyenek az iskolában és azon túl. Irányított gyakorlással és bátorítással a tanulók fejleszthetik megértésüket, kritikus gondolkodásukat és problémamegoldó képességeiket.

Hogyan vonjunk le következtetést

  1. Kezdje azzal, hogy figyelmesen olvassa el a szöveget, ügyeljen a részletekre és a szövegkörnyezetre.
  2. Keressen olyan nyomokat a szövegben, amelyek segíthetnek következtetések levonásában. Ez bármi lehet, az írás hangjától a szereplők cselekedeteiig és szavaiig.
  3. Használja fel korábbi tudását és tapasztalatait, hogy kapcsolatokat teremtsen és jobban megértse a szöveget. Gondold át, mit tudsz már, és hogyan kapcsolódik az olvasotthoz.
  4. Készítsen előrejelzéseket a szövegből összegyűjtött nyomok és információk alapján. Próbálja meg előre látni, mi fog történni ezután, vagy mit akar közölni a szerző.
  5. Vegye figyelembe a szerző célját és üzenetét. Gondolja át, miért írta a szerző a szöveget, és mit akar közölni az olvasóval.
  6. Következtetését támassza alá a szövegből származó bizonyítékokkal. Keressen konkrét példákat és részleteket, amelyek alátámasztják következtetéseit.
  7. Ha szükséges, módosítsa a következtetést. Ha olyan új információkkal találkozik, amelyek megkérdőjelezik kezdeti következtetését, légy nyitott arra, hogy felülvizsgáld és módosítsd a következtetésedet.

Hogyan Készítsünk Következtetési Munkalapot

1

Válasszon Egyet az Előre Elkészített Sablonok Közül

Rengeteg sablon közül választhatunk. Tekintse meg példánkat inspirációért!

2

Kattintson a "Sablon másolása" gombra

Miután ezt megtette, a storyboard készítőjéhez irányítjuk.

3

Adj Nevet a Munkalapodnak!

Ügyeljen arra, hogy a témához kapcsolódóan nevezze, hogy a jövőben könnyen megtalálja.

4

Szerkessze a Munkalapot

Ez az a hely, ahol útbaigazítást, konkrét kérdéseket és képeket tartalmazhat, és elvégezheti a kívánt esztétikai változtatásokat. A lehetőségek végtelenek!

5

Kattintson a "Mentés és kilépés" gombra

Ha végzett a munkalappal, kattintson erre a gombra a jobb alsó sarokban a storyboardból való kilépéshez.

6

Következő Lépések

Innen kinyomtathatja, letöltheti PDF formátumban, feladathoz csatolhatja és digitálisan felhasználhatja, és így tovább!


Még több Storyboard That erőforrásokat és ingyenes nyomtatható anyagokat tartalmazBoldog alkotást!


Gyakran Ismételt Kérdések a Következtetésekkel Kapcsolatos Munkalapokról

Mi az a következtetés?

A következtetés olyan következtetés vagy következtetés, amelyet bizonyítékokon és érvelésen alapulnak, nem pedig közvetlenül kijelentett vagy nyilvánvaló információkon. Más szóval, ez magában foglalja a már ismert vagy adott felhasználását annak érdekében, hogy logikus sejtést vagy értelmezést alkossunk valamiről, ami nincs közvetlenül kijelentve. A következtetések levonása fontos szövegértési készség, amely lehetővé teszi az olvasók számára, hogy elmélyítsék a szöveg megértését, és olyan következtetéseket vonjanak le, amelyeket nem lehet kifejezetten megfogalmazni.

Hogyan segítik a következtetési munkalapok a tanulókat következtetési készségeik fejlesztésében?

A következtető munkalapok lehetőséget adnak a tanulóknak arra, hogy gyakoroljanak következtetéseket az olvasottakból. Az irányított gyakorlat révén a tanulók megtanulhatják a kontextusra utaló nyomokat használni, jóslatokat készíteni, és alkalmazhatják előzetes tudásukat, hogy megértsék, amit olvasnak. A következtető munkalapok rendszeres gyakorlása segíthet a tanulókban kialakítani a kritikus gondolkodás és a bizonyítékok alapján következtetések levonásának szokását. A következtető grafikus rendszerezők és a nyomtatható munkalapok következtetései segítségével a tanulók rendszerezhetik gondolataikat, és alkalmazhatják következtetési készségeiket különböző szövegekre és helyzetekre.

Milyen példák vannak az osztályteremben használható következtetési tevékenységekre?

Számos következtetési tevékenység létezik, amelyeket a tanárok használhatnak az osztályteremben, beleértve a grafikus rendszerezőket, az eredmények előrejelzését és a következtetések levonását. A grafikus szervezők, mint például a Venn-diagramok és gondolattérképek, segíthetnek a tanulóknak gondolataik rendszerezésében és az ötletek közötti kapcsolatok kialakításában. Az eredmények előrejelzése és a következtetések levonása megköveteli a tanulóktól, hogy a kontextusból származó nyomokat és bizonyítékokat használjanak arra, hogy következtetéseket vonjanak le arról, hogy mi történhet ezután, vagy mi történik a szövegben.

Mi a szerepe a következtetési készségeknek a kritikus gondolkodásban és problémamegoldásban?

A következtetési készségek kulcsfontosságúak a kritikus gondolkodásban és a problémamegoldásban. Amikor a tanulók megtanulnak következtetéseket levonni a bizonyítékokból, ezt a készségüket sokféle helyzetben tudják alkalmazni. Ez a készség elengedhetetlen a problémamegoldáshoz, mert lehetővé teszi a tanulók számára, hogy elemezzenek egy problémát, mérlegeljék a különböző megoldásokat, és bizonyítékok alapján válasszanak a legjobb megoldást.

Hogyan használhatók a következtetési munkalapok az íráskészség fejlesztésére?

A következtetési munkalapok javíthatják az íráskészséget azáltal, hogy megtanítják a tanulókat, hogy finom részleteket és szövegkörnyezetet foglaljanak bele az írásba, ami lehetővé teszi az olvasók számára, hogy következtetéseket vonjanak le. Ez a gyakorlat arra ösztönzi a tanulókat, hogy átgondoltabban és kreatívabban írjanak, javítva általános írási képességüket.

Milyen kihívásokkal szembesülhetnek a tanulók a következtetési munkalapokkal, és hogyan segíthetnek a tanárok?

A tanulók nehezen tudnak következtetéseket levonni korlátozott információból, vagy túlságosan támaszkodhatnak személyes feltételezésekre. A tanárok segíthetnek abban, hogy irányítják a tanulókat, hogy a szövegben található bizonyítékokra összpontosítsanak, iránymutató kérdéseket tegyenek fel, és példákat adnak a logikai következtetések levonására. A rendszeres gyakorlás és a konstruktív visszajelzés kulcsfontosságú abban, hogy a tanulók javítsák következtetési készségeiket.

Az összes munkalapsablon megtekintése!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/következtetési-munkalapok
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában