Keresés
 • Keresés
 • Saját Storyboards
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/karakter-elemzés-sablonok

Karakterelemző Sablonok Testreszabása


Karaktervonáselemző sablonok használatának feltárása

A karakterelemzés az irodalomtudomány alapvető készsége, amely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy mélyen belemerüljenek a szereplők elméjébe és indítékaiba, akikkel a könyvekben, színdarabokban és a történetmesélés egyéb formáiban találkoznak. E készség fejlesztésének egyik hatékony eszköze a karakterelemző munkalap.

Ezek a sablonok általában szakaszokat vagy promptokat tartalmaznak egy karakter kulcsfontosságú részleteinek rögzítéséhez, például:

 • Háttér és háttértörténet: Információk a karakter történetéről, neveléséről és élettapasztalatairól, beleértve az őket alakító jelentős eseményeket.

 • Személyiségvonások: A karakter tulajdonságainak leírása, beleértve erősségeit, gyengeségeit, erényeit és hibáit.

 • Motívumok és célok: A karakter vágyai, céljai és tettei és döntései mögött meghúzódó okok a történet során.

 • Kapcsolatok: Részletek a karakternek a narratívában szereplő többi szereplővel való interakciójáról, valamint ezeknek a kapcsolatoknak a fejlődésükre gyakorolt ​​hatásáról.

 • Karakterív: Hogyan változik és fejlődik a főszereplő a történet során, beleértve az átalakulásokat vagy a személyes fejlődést.

 • Párbeszéd és beszéd: A karakter beszédmintáinak és másokkal való kommunikációjának elemzése.

 • Szerep a cselekményben: A szereplők jelentősége a teljes cselekményben és hozzájárulásuk az irodalmi mű központi konfliktusához vagy témáihoz. A karakterlista-sablon leegyszerűsíti a történet különböző szereplőinek rendszerezését és összehasonlítását, így az olvasók könnyebben nyomon követhetik jellemvonásaikat, szerepeiket és másokkal való kapcsolatukat.

Grafikus szervező jelentősége a karakterelemzésben az irodalomtudományban

A karakterelemzés sablonjai több okból is döntő szerepet játszanak az angol nyelvtanulásban:

 • Továbbfejlesztett megértés: Segítenek az olvasóknak és a diákoknak mélyebb és átfogóbb megérteni a karaktereket, lehetővé téve számukra, hogy mélyebben kapcsolódjanak a történethez.

 • Kritikai gondolkodás: Ezek a sablonok a kritikai gondolkodásra ösztönzik az olvasókat azáltal, hogy elemzik és értelmezzék a karakter cselekedeteit, indítékait és fejlődését.

 • Témák feltárása: A hátterek és a személyiségek elemzése gyakran vezet az irodalmi mű által közvetített tágabb témákba és üzenetekbe való betekintéshez.

 • Egy karakter fejlődésének nyomon követése: Egy karakter utazásának nyomon követésével a tanulók jobban értékelhetik a karakter fejlődésének összetettségét és azt, hogy az hogyan járul hozzá a narratíva mélységéhez. A karakterjegyek grafikus rendszerezőjével a karaktervonások vizuálisan jobban hozzáférhetővé válnak, lehetővé téve a tanulók számára, hogy azonosítsák a mintákat, és mélyebben megértsék, hogyan alakítják a személyiségek a történet dinamikáját.

 • Elköteleződés: A karakterekkel való mélyebb szintű kapcsolatteremtés vonzóbbá és rokonabbá teheti a könyveket, elősegítve a történetmesélés nagyobb megbecsülését.

 • Irodalmi megbeszélések: Ezek a sablonok strukturált alapot biztosítanak a szépirodalommal kapcsolatos vitákhoz és tantermi tevékenységekhez, elősegítve az értelmes beszélgetéseket. Az angolórákon a tanulók gyakran használnak sablont az elemzéshez, hogy alaposan megvizsgálják és megértsék az olvasott történetekben szereplő összetett személyiségeket.

Karaktervonáselemzési sablonok különböző témákban

 • Irodalmi elemzés Használja ezeket a sablonokat az irodalmi szereplők személyiségének, motívumainak és szerepeinek mélységébe és összetettségébe a történetben. Fedezze fel a karakter háttértörténetét, hogy megértse fejlődését a narratíva során. Beszéljétek meg a konkrét tulajdonságokat, hogy betekintést nyerhessenek tetteikbe és döntéseikbe.

 • Gyerekeknek szóló tevékenységek: Egyszerűsítse ezeket a sablonokat, hogy hozzáférhetővé tegye őket a fiatalabb tanulók számára, és segítsen nekik megérteni a történetek szereplőinek alapvető aspektusait. Bátorítsa a gyerekeket, hogy írják le a karakterek személyiségét, és értsék meg indítékaikat az életkoruknak megfelelő felszólítások és sablonok segítségével.

 • Összehasonlítás és kontraszt: Használja ezeket a sablonokat két vagy több különböző karakter összehasonlítására és szembeállítására egyetlen történeten belül vagy több szövegben. Beszéljétek meg, hogy a karakterek háttere hogyan befolyásolja interakcióikat, és hogyan járul hozzá a cselekményhez egy fikciós szövegben.

 • Kreatív írás: Hozzon létre karakterprofil-sablonokat a kreatív írási projektek forrásaként. Az írók ezeket a sablonokat használhatják arra, hogy jól kidolgozott karaktereket alakítsanak ki történeteikhez. Fedezze fel a karakter hátterét, fizikai megjelenését és jellemvonásait, hogy életre keltse őket egy elbeszélésben.

 • Filmek és tévéműsorok: Az elemzést kiterjesztheti a vizuális médiára is, ha sablonok segítségével boncolgathatja a filmek és tévéműsorok szereplőinek személyiségét és cselekedeteit. Vizsgálja meg, hogy az érzések és viselkedés, a beszéd és a személyes jellemvonások hogyan járulnak hozzá a történet kibontakozásához.

 • Történelem: Alkalmazzon elemzést történelmi személyekre, hogy betekintést nyerjen indítékaikba, tetteikbe és a világra gyakorolt ​​hatásukba. Vizsgálja meg a hátteret és az élettapasztalatokat, amelyek ezeknek az alakoknak a döntéseit és a történelemhez való hozzájárulását alakították.

 • Pszichológia és szociológia: Alkalmazkodjon tudományos célokra a pszichológia vagy szociológia kurzusokban, hogy feltárja az egyének összetettségét. Fedezze fel a valós egyéneket hátterük, indítékaik és tulajdonságaik vizsgálatával.

 • Színház és dráma: Végezze el a drámaórákon, hogy segítse a színészeket és a rendezőket megérteni a színházi karakterek mélységét. Fedezze fel, hogyan befolyásolja a főszereplő háttere és háttértörténete a színpadon való alakítását.

 • Marketing és reklám: Használjon sablonokat marketing- és reklámkampányokban, hogy rokon és emlékezetes márkakaraktereket hozzon létre. Mélyreható profilok kidolgozása, amelyek tükrözik a márka szóvivőjének értékeit és stílusát.

 • Jogi tanulmányok: A jogi tanulmányok sablonjainak adaptálása a jogi ügyekben érintett személyek hátterének és indítékainak vizsgálatára. Vizsgálja meg, hogy egy személy tulajdonságai hogyan befolyásolhatják viselkedését és döntéshozatalát jogi környezetben.

Karaktervonások tanítása: Grafikus szervezősablonötletek

Általános iskola (K-5 osztály):

 • Kollázs (K-2 osztály): Vágjanak ki képeket magazinokból, vagy rajzolják meg saját karaktereiket, és készítsenek egy kollázst, amely tartalmazza a karakter nevét, jellemvonásait és egy egyszerű leírást.

 • Jellemvonás Bingo (3-5. osztály): Tervezz bingókártyákat jellemvonásokkal (pl. bátor, kedves, okos), és kérd meg a tanulókat, hogy töltsék ki a jellemvonást, miközben egy történetet olvasnak. Ez arra ösztönzi őket, hogy azonosítsák a jellemvonásokat.

Középiskola (6-8. osztály):

 • Kereskedelmi kártyák: A tanulók rajzoljanak kereskedési kártyákat egy könyvben szereplő karakterek vagy történelmi személyek számára. Minden kártyának tartalmaznia kell egy képet, a jellemvonásokat, a motívumokat és egy rövid életrajzot.

 • Interjúk: Ösztönözze a tanulókat, hogy egy történet főszereplőiként játsszanak szerepet, és készítsenek interjúkat egymással. Sablonokat használhatnak az interjúk előkészítéséhez és dokumentálásához.

Középiskola (9-12. osztály):

 • Összehasonlító elemzés: Rendeljen a tanulókhoz egy főszereplőt egy klasszikus regényből, és kérje meg őket, hogy hasonlítsák össze ezt a főszereplőt egy kortárs mű főhősével. Sablonokat használhatnak elemzéseik rendszerezéséhez és eredményeik bemutatásához.

 • Elemzés filmben: Nézzen meg egy filmet vagy tévésorozatot az osztályban, és kérje meg a tanulókat, hogy készítsenek elemzést a főszereplőkről. Beszéljétek meg, miben különbözik egy főszereplő fejlődése a filmben a szépirodalmi könyvektől.

Cross-grade (alkalmazható):

 • Karakteralkotás (K-12 osztály): A kreatív írás órákon minden korosztály diákja használhatja ezeket a sablonokat saját kitalált karakterek elkészítéséhez. A fiatalabb diákok az alapvető személyiségjegyekre összpontosíthatnak, míg az idősebbek a karakterfejlődés mélyebb aspektusait fedezhetik fel.

 • Történelmi ábraelemzés (6-12. osztály): Adjon meg egy listát az évfolyamra vonatkozó történelmi alakokról, és kérje meg a tanulókat, hogy kutassanak és fejezzék ki az elemzést a választott alakjukhoz. Ez a változó bonyolultsági szintekhez igazítható.

 • Irodalmi körök (6-12. osztály): Alkossunk irodalmi köröket vagy könyvklubokat, ahol minden csoport más-más irodalmi művet választ ki olvasnivalóra. Miközben megvitatják könyveiket, a tanulók elemzési sablonokat használhatnak, hogy irányítsák megbeszéléseiket és prezentációikat.

 • Karakterelemző prezentációk (6-12. osztály): A tanulók válasszanak ki egy főszereplőt egy olvasott könyvből, és készítsenek bemutatókat sablonok segítségével. Ez magában foglalhat profilokat, vizuális segédleteket és magyarázatokat a karakter történetben betöltött jelentőségére.

Ezek a tevékenységötletek különböző évfolyamokhoz illeszthetők, és úgy tervezték, hogy bevonják a tanulókat az elemzésbe, miközben figyelembe veszik életkorukat és készségszintjüket.

10 lépés a karakterelemző tájékoztató elkészítéséhez

 1. Határozza meg a célját: Határozza meg a célt. Irodalmi elemzésre, történelmi személyekre, filmfigurákra vagy valami másra? Tisztázza a fókuszt, például tanulmányozza a hátteret és a háttértörténetet.

 2. Válasszon formátumot: Válassza ki az igényeinek megfelelő formátumot, legyen az karakterlista-sablon, karakterelemző grafikus szervező vagy diagram. A formátumnak meg kell felelnie az Ön oktatási céljainak.

 3. A kulcselemek azonosítása: Sorolja fel a felvenni kívánt alapvető elemeket. Ez általában a személyes tulajdonságok, motívumok és egyéb releváns részletek tanítására szolgáló szakaszokat tartalmaz.

 4. Vegye figyelembe a korcsoportot: Ha karakterelemzést készít gyerekeknek, egyszerűsítse a nyelvezetet és a szerkezetet, hogy könnyebben hozzáférhető legyen a fiatalabb tanulók számára. Győződjön meg arról, hogy az életkornak megfelelő.

 5. Kutatás és referencia: Ismerkedjen meg az elemzett karakterrel. Gyűjtsön információkat a hátterükről, a háttértörténetükről és a tulajdonságaikról. Ez a kutatás tájékoztat a tartalomról.

 6. Tervezés: Készítsen világos és rendezett elrendezést. Használjon fejléceket és alcímeket az információk kategorizálásához, megkönnyítve a felhasználók számára a részletek kitöltését.

 7. Kérések szerepeltetése: Adjon hozzá olyan kérdéseket vagy kérdéseket, amelyek a felhasználókat az elemzésük során irányítják. Például kérdezzen a karakter tulajdonságairól, indítékairól vagy a történetben betöltött szerepéről. Ezek a késztetések mélyebb gondolkodásra ösztönöznek.

 8. Vizuális elemek: Fontolja meg a vizuális elemek beépítését a munkájába. Ha releváns, adjon meg szóközöket a karaktert ábrázoló rajzok, képek vagy szimbólumok számára.

 9. Testreszabás speciális igényekhez: szabja az oktatási céljaihoz. Például, ha egy karakter tulajdonságaira szeretne összpontosítani, készítsen részeket a pozitív és negatív karaktervonásokról, és kérje meg a felhasználókat, hogy adjanak bizonyítékot a szövegből vagy a történetből.

 10. Áttekintés és tesztelés: A véglegesítés előtt tekintse át az egyértelműség és a teljesség érdekében. Tesztelje egy mintaelemzéssel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy hatékonyan irányítja a felhasználókat a főszereplő hátterének, háttértörténetének és egyéb releváns szempontok elemzéséhez.

Ne feledje, hogy a karakterelemzési sablonok összetettsége és terjedelme nagyon eltérő lehet, ezért igazítsa őket a tanulók vagy a közönség konkrét céljaihoz és korcsoportjához.

További Storyboard That források és ingyenes nyomtatható anyagokHogyan Készítsünk Karakterelemző Sablon Munkalapot

1

Válasszon Egyet az Előre Elkészített Sablonok Közül

Rengeteg sablon közül választhatunk. Tekintse meg példánkat inspirációért!

2

Kattintson a "Sablon másolása" gombra

Miután ezt megtette, a storyboard készítőjéhez irányítjuk.

3

Adj Nevet a Munkalapodnak!

Mindenképpen a témához kapcsolódónak nevezd, hogy a jövőben könnyen megtaláld.

4

Szerkessze a Munkalapot

Ez az a hely, ahol útbaigazításokat, konkrét képeket tartalmazhat, és bármilyen esztétikai változtatást végrehajthat, amit szeretne. A lehetőségek végtelenek!

5

Kattintson a "Mentés és kilépés" gombra

Ha végzett, kattintson erre a gombra a jobb alsó sarokban a storyboardból való kilépéshez.

6

Következő Lépések

Innen kinyomtathatja, letöltheti PDF formátumban, feladathoz csatolhatja és digitálisan felhasználhatja, és így tovább!


Gyakran ismételt kérdések a karakterelemzési sablonokkal kapcsolatos munkalapokról

Mi az a karakterelemző sablon, és miért fontos az irodalomtudományban?

Ez egy strukturált eszköz, amelyet az irodalomtudományban használnak a történetek kitalált szereplőinek vizsgálatára és megértésére. A karakterdiagram sablon segít a karakter hátterének, tulajdonságainak, motivációinak és fejlődésének elemzésében, hozzájárulva a narratíva és témáinak mélyebb megértéséhez. Az irodalomtudományban fontos a grafikus szervező jellemvonásainak tanulmányozása, mert elősegíti a kritikai gondolkodást, javítja a megértést, és megkönnyíti a karakterekről és a történetben betöltött szerepükről szóló vitát.

Melyek azok a kulcselemek, amelyek általában szerepelnek a karakterelemző sablonokban?

A karakterelemzés sablonja olyan kulcselemeket tartalmaz, mint a háttér, a személyiségjegyek, a motivációk, a kapcsolatok, a karakterfejlődés, a párbeszéd és a cselekmény jelentősége a kitalált karakterek alapos vizsgálatához és megértéséhez.

Hogyan integrálhatók a karakterelemző sablonok az irodalmon túl különböző tantárgyakba, mint például a történelem vagy a filmtudomány?

A karakterelemző sablonok a tantárgy kontextusához igazítva integrálhatók olyan tantárgyakba, mint a történelem, a filmtudomány, a pszichológia, a szociológia, a színház és a marketing. Például a történelemben történelmi személyeket elemezhetnek, míg a filmtudományban a grafikus szervező karakterelemzés filmfigurákat boncolgathat. Ezek a sablonok strukturált módot kínálnak a karakterek hátterének, motivációinak és szerepeinek feltárására különböző témákban, javítva a kritikai gondolkodást és megértést.

Az összes Storyboard-sablon megtekintése!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/karakter-elemzés-sablonok
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában