https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/társadalmi-történetek-sablonok

A Social Stories Munkalapok Testreszabása


Ha ezt a tanulókhoz rendeli, másolja a munkalapot a fiókjába, és mentse. Feladat létrehozásakor csak válassza ki sablonként!social-stories-example

Társadalmi történetek munkalapok használatának feltárása

A speciális oktatás területén a társadalmi történetek játékmódot váltanak ki az autizmus spektrumzavarral (ASD) szenvedő egyének számára, akik igyekeznek eligazodni a másokkal folytatott interakciók összetettségei között. A Carol Gray által az 1990-es években létrehozott narratív beavatkozások strukturált és hatékony módot kínálnak a különféle helyzetek megértésére, megküzdési stratégiák kidolgozására és a megfelelő viselkedés elősegítésére.

Mik azok a társadalmi történetek?

Gondosan kidolgozott narratívák, amelyek célja, hogy segítsenek az egyéneknek, különösen az autista gyerekeknek, hogy megértsék a különféle társadalmi helyzetek bonyolultságát. Általában fényképekből vagy illusztrációkból és szövegből állnak, és több kulcsfontosságú összetevőből állnak, többek között:

 • Leíró mondatok: tömör, leíró nyelvezet, amely leírja a helyzet részleteit.

 • Perspektivikus mondatok: Betekintést nyújtanak abba, hogy mások hogyan érzékelhetik a helyzetet, és mit érezhetnek.

 • Direktív mondatok: Világos utasítások a megfelelő válaszadásra vonatkozóan.

 • Ellenőrző mondatok: Az egyének megerősítése a tetteik feletti kontroll érzésével.

 • Megerősítő mondatok: Megnyugtatás és pozitív megerősítés a kívánt viselkedések gyakorlásához.

Társadalmi történetek személyre szabása

A varázslat a személyre szabásukban rejlik. Azáltal, hogy az egyes gyerekek igényeihez, preferenciáihoz és kihívásaihoz igazodó sablonokat készítünk, ezek a narratívák hatékony eszközökké válnak a létfontosságú életkészségek átadásában. Ezek a sablonok számos témát fedhetnek le, a napi rutinoktól és az iskolai interakcióktól az érzelmek kezeléséig és a megküzdési stratégiákig.

Számtalan példán lehet tanúi ezeknek a javuló készségek és viselkedések. Elengedhetetlen azonban az egyének közötti változatosság elismerése. Míg egyesek pozitívan reagálnak, mások más megközelítést igényelhetnek. A forrásokat és ötleteket kereső oktatók vagy szülők számára rengeteg ingyenes közösségi történetsablon, kép és tipp áll rendelkezésre online.

Társadalmi történetek létrehozása és megvalósítása

A tanárok, a szülők és a gondozók közötti együttműködés kulcsfontosságú, amikor a hatásos történetek értékének megtanításáról és fejlesztéséről van szó. Az interneten elérhető, könnyen hozzáférhető sablonok és közösségi történetkészítő eszközök révén saját közösségi történetének létrehozása együttműködésen alapuló és kreatív erőfeszítéssé válik. Ezek az eszközök értékes forrást jelentenek, amely leegyszerűsíti a gyermek sajátos igényeihez igazított narratívák és közösségi forgatókönyvek elkészítésének folyamatát. A leíró mondatok beépítése és a saját képek integrálása a társadalmi narratívába tovább javítja a fiatal tanulók elkötelezettségét és megértését. Ez a vizuális elem különösen fontos, amikor arra törekszünk, hogy segítsünk a gyerekeknek elképzelni és megérteni a történetekben ábrázolt forgatókönyveket.

Továbbá nem szabad figyelmen kívül hagyni a társadalmi történetek példáinak szerepét sem. Ihletforrásként és útmutatásként szolgálnak, hatékony történetmesélési technikákat és alapvető elemek integrálását mutatják be, amelyeket a gyermek útmutatóként használhat. A tanárok jól fel vannak szerelve arra, hogy átvegyék a tanulókat a különféle helyzetek bonyolultságain azáltal, hogy ezeket a példákat értékes tanítási eszközökként használják fel. A megfelelő nyelv megválasztásával és a szociális narratíva megfelelő strukturálásával a pedagógusok ügyesen eligazodhatnak a tanulók között az emberi interakciók bonyolultságai között, hozzájárulva érzelmi fejlődésükhöz.

Tevékenységi ötletek

Általános iskolai szint: Művészet és Nyelvművészet

Ebben a javasolt osztálytermi tevékenységben kezdje azzal, hogy a gyerekek válasszanak ki egy kifejezetten gyerekeknek készült munkalapot. Bátorítsa őket, hogy fedezzenek fel különféle lehetőségeket, amíg nem találnak egy történetet, amely rezonál rájuk, vagy olyan helyzetet, amellyel küzdhetnek. Miután kiválasztották, vezesse őket, hogy szabadjára engedjék kreativitásukat saját fantáziadús illusztrációik elkészítésével vagy a történet témájához illeszkedő képek megtalálásával. Ezzel a művészi erőfeszítéssel a tanulók nem csak a gyerekeknek szóló társadalmi történetek világában merülnek el, hanem vizuális kifejezési készségeiket is kihasználják. A folyamat során ösztönözzön vitát a látványelemeknek az összetett társadalmi helyzetek és érzelmek megértésének javításában játszott szerepéről – ez a készség bármely életkorú ember számára létfontosságú. Utolsó lépésként adjon lehetőséget a tanulóknak, hogy büszkén bemutatkozzanak az osztálynak.

Középiskolai szint: Egészségnevelés

Tevékenység: Személyes társadalmi történetek írása

Adjon a tanulóknak ingyenes közösségi történetsablonokat, amelyek a serdülők előtt álló gyakori kihívásokhoz kapcsolódnak. Magyarázza el, hogy saját szociális narratívát kell készítenie a sablonok segítségével, a megküzdési stratégiákra és a megfelelő viselkedésre összpontosítva. A gyerekek párokban vagy kis csoportokban osszák meg egymással, hogyan alkalmaznák ezeket a stratégiákat a való életben.

Középiskolai szint: Pszichológia

Tevékenység: Társadalmi történetek műhely

Oszd fel az osztályt párokra vagy kis csoportokra. Rendeljen minden csoporthoz egy-egy, a középiskolai élet szempontjából releváns társadalmi helyzetet vagy forgatókönyvet. Utasítsa őket, hogy hozzanak létre egy társadalmi történetet az adott forgatókönyvhöz, olyan elemeket beépítve, mint a leíró mondatok és a perspektíva. Minden csoport bemutatja történetét az osztálynak, majd beszélgetés következik a történetben kiemelt stratégiákról és készségekről.

Gyógypedagógiai osztály: Életkészségek

Tevékenység: Személyre szabott társadalmi narratívák készítése

Dolgozzon tanulókkal egyénileg vagy kis csoportokban. Összpontosítson sajátos szociális készségeikre és életképességi céljaikra. Üres sablonok használatával személyre szabott történeteket hozhat létre, amelyek megfelelnek az egyedi kihívásoknak és céljaiknak. Illessze be saját képeiket, hogy a történetek rokoníthatóak és vonzóak legyenek.

Nyelvművészet: Íróműhely

Tevékenység: Társadalmi történetek írása

Beszéljétek meg a célt és hatásukat az érzelmi intelligencia és a kommunikáció tanítására. Kérje meg a gyerekeket, hogy válasszanak egy közös társadalmi helyzetet vagy érzelmi kihívást. Utasítsd meg őket, hogy írjanak egy társadalmi történetet annak a szemszögéből, aki szembesül ezzel a kihívással. A gyerekek ezután megosztják történeteiket, és visszajelzést adnak az empátia és a megértés javítása érdekében.

Iskolai tanácsadás: Társadalmi készségek csoportja

Tevékenység: Szerepjáték társadalmi történetekkel

Válasszon ki néhány releváns helyzetet, vagy hozzon létre újakat a csoport igényei alapján. Olvassa el csoportként, és beszélje meg a legfontosabb tudnivalókat. Vonja be a tanulókat szerepjátékos tevékenységekbe, ahol eljátsszák a történetek forgatókönyveit. Irányítsa őket a megfelelő viselkedés gyakorlására, a megküzdési stratégiák alkalmazására és a különböző nézőpontok megértésére.

Ezek a tevékenységi javaslatok integrálják a megadott kulcsszavakat és kifejezéseket, hogy dinamikus és interaktív módon vonják be a tanulókat, miközben javítják a megértésüket, a megküzdési stratégiáikat és a megfelelő viselkedésüket.

Tippek közösségi történetek sablon létrehozásához

 1. Válasszon ki egy releváns témát: Válasszon ki egy konkrét társadalmi helyzetet vagy forgatókönyvet, amellyel foglalkozni szeretne a közösségi történetek sablonjában. Vegye figyelembe annak az egyénnek az igényeit és érdeklődését, akinek a történetet létrehozza.
 2. Határozza meg a kulcselemeket: Bontsa fel a helyzetet alapvető összetevőire. Vegye figyelembe az érintett érzelmeket, a lehetséges reakciókat és a kívánt viselkedést, amelyet hangsúlyozni szeretne.
 3. Írjon leíró mondatokat: Alkosson világos és tömör mondatokat, amelyek tényszerűen írják le a helyzetet. Használjon olyan nyelvet, amelyet az egyén könnyen megért.
 4. Perspektíva beépítése: Tartalmazzon olyan mondatokat, amelyek betekintést nyújtanak az érintett emberek érzéseibe és perspektíváiba. Ez segít az egyénnek megérteni mások szempontjait.
 5. Adjon útmutatást: Adjon útmutatást az adott helyzetben megfelelő reagáláshoz. Vázolja fel azokat a konkrét cselekvéseket vagy viselkedésmódokat, amelyeket szeretné, hogy az egyén megtanuljon.
 6. Vezérlőmondatok hozzáadása: Olyan mondatokat adjon meg, amelyek felhatalmazzák az egyént azáltal, hogy módot javasolnak a helyzet vagy reakciók feletti ellenőrzésre.
 7. Megerősítő kijelentések belefoglalása: Integráljon pozitív és megnyugtató kijelentéseket, hogy növelje az egyén önbizalmát és ösztönözze a kívánt viselkedés gyakorlását.
 8. Vizuális elemek használata: Ha munkalapot hoz létre, illesszen be megfelelő képeket vagy rajzokat, amelyek a forgatókönyvet ábrázolják. A vizualitás javítja a megértést, különösen a vizuális tanulók számára.
 9. Testreszabás: A sablon testreszabása az egyén preferenciáihoz, nyelvi képességeihez és egyedi igényeihez. Ez a testreszabás fokozza az elkötelezettséget és a megértést.

További Storyboard, források és ingyenes nyomtatható anyagok

A tanárok a nyomtatható közösségi történetek munkalapjait interaktív forrásként használhatják, hogy bevonják a tanulókat az összetett társadalmi interakciók megértéséhez és az alapvető életkészségek fejlesztéséhez. Storyboard, amely lehetőséget kínál saját sablonok létrehozására és használatára.


Közösségi Történetek Sablon Készítése

1

Válasszon Egyet az Előre Elkészített Sablonok Közül

Rengeteg sablon közül választhatunk. Tekintse meg példánkat inspirációért!

2

Kattintson a „Sablon másolása” gombra

Miután ezt megtette, a storyboard készítőjéhez irányítjuk.

3

Adj Nevet a Munkalapodnak!

Mindenképpen a témához kapcsolódónak nevezd, hogy a jövőben könnyen megtaláld.

4

Szerkessze a Munkalapot

Ez az a hely, ahol útbaigazításokat, konkrét képeket tartalmazhat, és bármilyen esztétikai változtatást végrehajthat, amit szeretne. A lehetőségek végtelenek!

5

Kattintson a "Mentés és kilépés" gombra

Ha végzett, kattintson erre a gombra a jobb alsó sarokban a storyboardból való kilépéshez.

6

Következő Lépések

Innen kinyomtathatja, letöltheti PDF formátumban, feladathoz csatolhatja és digitálisan felhasználhatja, és így tovább!Boldog alkotást!


Gyakran Ismételt Kérdések a Közösségi Történetekkel Kapcsolatban

Hogyan működnek a társadalmi történetek?

Úgy működnek, hogy a bonyolult társadalmi forgatókönyveket világos és tömör narratívákra bontják. Jobb megértést adnak az egyéneknek arról, hogy mire számíthatnak, hogyan viselkednek a megfelelő módon és milyen lehetséges eredményeket érhetnek el, ezáltal javítják a szociális készségeiket és csökkentik a szorongást.

Létrehozhatok saját közösségi történeteimet?

A közösségi történetsablonok és a bőséges forrás rendelkezésre állásával személyre szabott közösségi történeteket hozhat létre konkrét helyzetekre és egyénekre szabva.

Milyen gyakran kell társadalmi történeteket használni?

A használat gyakorisága az egyén igényeitől függ. Egyesek számára előnyös a rendszeres expozíció a tanulás megerősítése érdekében, míg mások ritkábban igényelhetik.

Az összes munkalapsablon megtekintése!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/létrehozása/társadalmi-történetek-sablonok
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában