https://www.storyboardthat.com/hu/lesson-plans/a-függetlenségi-nyilatkozat
A Függetlenségi Nyilatkozat Összefoglaló és Lecke Tervek

A Függetlenségi Nyilatkozat az Egyesült Államok történelmének egyik legfontosabb dokumentuma, vitathatatlanul maga az alkotmány után a második. Ennek mélyreható megértése megvilágítja az amerikai forradalom okait és az alapító atyák elképzelését az új országról.


A dokumentum éppúgy irodalmi remekmű, mint történelmi. Thomas Jefferson erősen hitt abban, hogy a nyelv képes befolyásolni a politikát, ezért a megfelelő döntést hozta a dokumentum megírására. Jefferson írása különböző retorikai meggyőződések erejét aknázta ki, beleértve az ethoszt, a pátoszt és a logókat. Emellett a Függetlenségi Nyilatkozat az igazságtalanság témáira, az uralkodók erejére, a háború indokaira és minden ember elidegeníthetetlen jogaira összpontosít. Ezeket a témákat ma is nagy érdeklődéssel kísérik, és a hallgatók kapcsolatba léphetnek olyan aktuális eseményekkel, amelyek kiemelik ezeket az ideálokat.

Tanulói tevékenységek a következőhöz: A Függetlenségi Nyilatkozat
A Függetlenségi Nyilatkozat alapvető kérdései: elsődleges forráselemzés

 1. Mit tett és mondott a Függetlenségi Nyilatkozat ?
 2. Miért számít ma is jelentősnek ez a dokumentum?
 3. Milyen nyelven és gondolatokban fogalmazódott meg a Függetlenségi Nyilatkozat ?
 4. Hogyan határozza meg a Nyilatkozat az amerikai eszméket és ideológiákat?
 5. Miért tekinthetjük meghatározó amerikai dokumentumnak a Függetlenségi Nyilatkozatot ?
 6. Milyen fontosabb események, számok stb. befolyásolták a Függetlenségi Nyilatkozat megalkotását?
 7. Mi történik, ha az emberek úgy érzik, hogy nem hallják a hangjukat?
 8. Milyen általános lépéseket tesznek az emberek az igazságtalanság elleni küzdelemben?
 9. Miért olyan fontos fogalom az egyenlőség a polgárok számára?
 10. Mik azok az elidegeníthetetlen jogok, és miért fontosak minden ember számára?
 11. Hogyan lehet a nyelvvel rávenni egy nemzetet, hogy harcoljon a háborúban?

Gyors áttekintés a Függetlenségi Nyilatkozatról

Az amerikai függetlenség nemcsak háborúval és tiltakozással kezdődik, hanem magával a Függetlenségi Nyilatkozattal is. A Nyilatkozat egyszerre szolgál a Nagy-Britanniával fennálló kapcsolatok hivatalos megszakításaként az amerikai gyarmatok számára, valamint a sérelmek listájaként, amely részletezi, hogy miért van szükség erre a szétválasztásra. Ez a csúcspontja annak, amiért a gyarmatosítók az amerikai forradalmat megelőző évek során tiltakoztak, és ami ellen tiltakoztak. A Thomas Jefferson által 1776-ban írt Nyilatkozat nemzetünk kezdetének egyik legfontosabb és legmeghatározóbb dokumentuma.

Miután a Kontinentális Kongresszus összeült a háború kezdeti kitörésével 1775-ben, küldöttei azonnal úgy döntöttek, hogy kinyilvánítják függetlenségüket Nagy-Britanniától, ami igazi kísérlet a teljes szuverenitásra. Ezzel a nyilatkozattal nemcsak háborút biztosítottak Nagy-Britanniával, hanem saját nemzetük autonóm irányításának lehetőségét is. Középpontjában részletezi a III. György királlyal kapcsolatos panaszokat és problémákat, valamint a forradalomhoz való jogot, a természetes jogokat és az önkormányzáshoz való jogokat. A dokumentumot a mai napig az emberi jogokról szóló viták fókuszpontjaként használják.

E dokumentum elemzésével a hallgatók képesek lesznek összekapcsolni és elmagyarázni a mögöttes indítékokat és az újonnan alakult nemzetre gyakorolt hatásait. A hallgatók képesek lesznek értelmezni a kor összetett nyelvét, jobban megérteni és összekapcsolni a mai politikai és társadalmi világgal. A Storyboard That segítségével a tanulók alapos perspektívát nyerhetnek a korai amerikai történelem egyik meghatározó dokumentumába.

Mi az a sérelem?

A sérelem egy formális panasz, amelyet általában valami helytelennek vagy tisztességtelennek tartott dolog eredményeként nyújtanak be, különösen a munkahelyen. A munkahelyi sérelmek gyakori típusai a következők:

 • bérek (beleértve az egyenlőtlen fizetést is)
 • munkaterhelés
 • tisztességtelen felvételi és előléptetési gyakorlatok
 • tisztességtelen fegyelmi intézkedések/lépések
 • hatalommal való visszaélés
 • nem biztonságos munkakörülmények
 • megkülönböztetés
 • szexuális zaklatás

Miért fontosak a panaszok?

A sérelmek, ha nem foglalkoznak vele, nagyobb akciókhoz, például szakszervezeti sztrájkokhoz, kirúgásokhoz, perekhez, sőt… háborúhoz vezettek. A történelem legfontosabb forradalmai közül néhányat kezeletlen sérelmek okoztak, köztük az amerikai forradalmat is. Kérje meg a tanulókat, hogy keressék fel a történelem néhány jelentős forradalmának okait, mint például a francia forradalom , az 1917-es orosz forradalom , a kubai forradalom és az újabb arab tavasz. Mik voltak azok a problémák, amelyek kiváltották ezeket az eseményeket? Hogyan lehetett volna elkerülni a forradalmat, ha az emberek sérelmeit kezelik?


A Fényképek Forrásmegjelölések
További óraterveket és ehhez hasonló tevékenységeket találhat történelem kategóriánkban!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/lesson-plans/a-függetlenségi-nyilatkozat
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában