https://www.storyboardthat.com/nl/articles/b/ladder-of-gevolgtrekking

Wat is de ladder van gevolgtrekking?

Ladder van Inferentie

De taart

Jaren geleden was mijn vriend op een avond uit eten en mijn moeder serveerde taart als toetje. Hij noemde de taart 'interessant' en mijn moeder was beledigd, mijn vader grinnikte, en ik was gekrenkt dat hij iets anders zou zeggen dan een gloeiend compliment.

Het woord "interessant" is geen negatief of positief woord, het betekent alleen interesse of fascinatie. Echter, in de context van het beschrijven van de smaak van een zelfgemaakte taart, vatte mijn familie zijn opmerking onmiddellijk op om te betekenen dat hij de taart niet lekker vond. We gaven allemaal dezelfde betekenis aan zijn gebruik van 'interessant' als een redelijk beleefde manier om te zeggen dat hij de taart niet lekker vond. Daarna maakten we allemaal onze eigen veronderstellingen, trokken we conclusies en reageerden we op basis van onze overtuigingen - allemaal in een oogwenk.

Met behulp van een hulpmiddel dat bekend staat als de Ladder of Inference, kunnen we het denkproces van mijn ouders en mezelf doorbreken. Deze tool zal ons helpen begrijpen wat hen tot de reacties van de personen in kwestie heeft geleid. De Ladder of Inference beschrijft het denkproces dat we allemaal doormaken op bijna elk punt van elke dag. Het gebruik van kennis van de Ladder of Inference is vooral nuttig tijdens discussies, vergaderingen, sociale interacties, samenwerkingsprojecten, maar kan op veel verschillende onderdelen van het dagelijks leven worden toegepast.


Maak een Ladder of Inference*


De Ladder of Inference is ontworpen door Chris Argyris , een leider in organisatorisch leren. Het ladderconcept heeft alles te maken met het denkproces, met redeneren. Wees je bewust van waar je je op de ladder bevindt - het is het beste om te voorkomen dat je te snel te hoog klimt. Deze tool is ook handig voor het oplossen van conflicten en het nemen van teambeslissingen: kom tot conclusies en voer acties uit op basis van gefundeerde oordelen en feiten.

We maken allemaal aannames, goed of fout. Subjectiviteit staat soms in de weg. Onze subjectiviteit kan persoonlijke gevoelens, culturele of sociale achtergrond zijn, of gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Aannames die we maken, kunnen de waarheid verdoezelen of verdraaien. Er kunnen veel redenen zijn voor onze waarnemingen over x, y of z, maar in ons hoofd beslissen we over aannames - meestal zonder er zelfs maar over na te denken. Dat is waar de Ladder of Inference van pas komt. Test de aannames om er zeker van te zijn dat ze geldig zijn of door anderen worden gedeeld.

The Ladder of Inference

Sporten op de ladder van gevolgtrekking

De Ladder of Inference wordt meestal gezien als iets dat je omhoog klimt. Als je naar de meeste diagrammen kijkt, begin dan onderaan. Dit beeld helpt ons te begrijpen dat we allemaal op gelijke voet beginnen, en dan gaan we allemaal onze eigen interne ladder op. Elke sport van de ladder is afhankelijk van de sport ervoor. Achteruit werkend zien we:


Acties

Acties gebaseerd op overtuigingen

overtuigingen

Overtuigingen gemaakt op conclusies

conclusies

Conclusies getrokken op basis van aannames

Aannames

Aannames gemaakt van geïnterpreteerde realiteit

Betekenis

Interpreteerde werkelijkheid (betekenis) op basis van geselecteerde informatie

Geselecteerde feiten

Geselecteerde informatie als een subset van objectieve feiten

Objectieve feiten

Objectieve feiten of realiteit

Bekijk andere interpretaties van de Ladder of Inference.


Alternative Representations of the Ladder of Inference
Alternative Representations of the Ladder of Inference

Maak een Ladder of Inference*

De Ladder of Inference is een hulpmiddel voor samenwerking om aanvullende belangrijke feiten naar voren te brengen en aannames te testen. Het is niet bedoeld om iets te zijn waardoor iemand kan winnen of superieur is aan een andere persoon. Het is vooral belangrijk voor teams (of het nu een enkele afdeling in een bedrijf is of een afdeling wiskundeleraren) omdat alle leden op één lijn moeten zitten. We komen allemaal met onze eigen bagage, en we moeten ervoor zorgen dat de beslissingen die we samen nemen gebaseerd zijn op dezelfde reeks feiten en doelen.

Er kunnen een aantal redenen zijn die bijdragen aan onze overtuigingen. Het is belangrijk om naar de andere kant te kijken of naar alle feiten te kijken in plaats van het speelveld automatisch te verkleinen. Het belangrijkste onderdeel van de ladder van gevolgtrekking is dat je je ervan bewust bent dat deze bestaat; dat wil zeggen, zich ervan bewust zijn dat iedereen zijn eigen veronderstellingen heeft. Er zijn zeker gevallen waarin aannames correct zijn ... we moeten er gewoon zeker van zijn dat we openstaan voor de mogelijkheid dat onze gevolgtrekkingen en aannames KUNNEN niet correct zijn.


 • Erken dat we allemaal blinde vlekken hebben.
 • Test de aannames van jezelf en anderen.
 • Leg uit wat u denkt en werk, indien nodig, de stappen samen met anderen uit.

Overweeg om het Johari-venster te gebruiken als communicatie tussen partijen moeilijk wordt.


Storyboards zijn een uitstekende manier om ideeën te communiceren en verwarring veroorzaakt door de Ladder of Inference te verminderen. Elke stap of elk scenario van een idee of plan kan visueel worden uitgesplitst in afzonderlijke cellen, en dit vergroot de hoeveelheid beschikbare feiten. Iedereen in een team kan het storyboard samen met dezelfde feiten volgen. Als blijkt dat niet iedereen op dezelfde pagina zit, gebruik dan het storyboard om bij te houden waar misvattingen voorkomen. Het kan zijn dat er iets moet worden verduidelijkt of dat er meer informatie moet worden opgenomen in een extra cel. Het opsplitsen van informatie in kleine stukjes en het toevoegen van de visuele component zal de samenwerking en communicatie radicaal veranderen.

Judy's Ladder of Inference

Judy presenteert een idee aan een kleine groep van haar collega's. In de eerste rij van het storyboard-voorbeeld zijn alle afbeeldingen hetzelfde. Dat is de realiteit van de situatie, alsof een camera deze stokcijfers had vastgelegd. De volgende rij isoleert individuen: George, Bill en Lisa. Door de individuen te isoleren, houdt Judy alleen rekening met geselecteerde feiten/observaties.


Ladder of Inference Examples
Ladder of Inference Examples

Maak een Ladder of Inference*

Judy en George

George kijkt naar zijn telefoon tijdens Judy's presentatie. Aangezien George Judy niet aankijkt terwijl ze praat, lijkt het alsof hij niet oplet en dus niet vindt wat ze te zeggen heeft interessant of belangrijk.

Het enige feit dat we kunnen zien is dat George naar zijn telefoon kijkt - niet dat hij Judy's toespraak niet interessant of belangrijk vindt. Overweeg een paar alternatieve redenen voor George om naar zijn telefoon te kijken tijdens de presentatie van een collega.

George zou kunnen zijn

 • informatie opzoeken over Judy's idee
 • een belangrijk persoonlijk telefoontje of bericht verwacht (vrouw gaat bevallen, vaders operatie had geen complicaties)
 • een tijd afspreken om Judy te ontmoeten om meer over dit idee te praten
 • een andere collega sms'en/e-mailen om deel te nemen aan de vergadering of Judy later opzoeken
 • probeert zijn telefoon uit te zetten, maar wordt onderbroken door systeemupdates

Judy en Bill

Judy ziet dat Bill zit met zijn ogen dicht en zijn armen over elkaar. Met alleen die observatie begint Judy te denken dat Bill iets tegen haar heeft en dat ze hem later moet confronteren. Dat is nogal een sprong van punt A naar punt B. Laten we nog wat andere mogelijkheden bedenken.

Bill zou kunnen zijn

 • aandachtig luisteren, ervoor kiezen zijn ogen te sluiten om zich meer te concentreren op wat Judy zegt
 • ziek voelen, maar toch willen horen wat ze te zeggen heeft
 • visualiseren hoe Judy's idee zou kunnen werken
 • in slaap vallen
 • probeert zichzelf te kalmeren na een woordenwisseling, onenigheid of slechte deal

Judy en Lisa

Lisa krabt een beetje op haar hoofd tijdens de presentatie. De veronderstelling is dat Lisa ergens in de war is, en Judy springt dan op het idee dat Lisa niet erg slim is omdat ze niet kan volgen. Er zijn veel redenen waarom iemand op zijn hoofd kan krabben.

Lisa zou kunnen zijn

 • jeukend
 • werken door mogelijkheden van Judy's idee
 • proberen Judy's idee te relateren aan iets waar ze aan werkt
 • nadenken over mogelijke valkuilen
 • het bepalen van de middelen die nodig zijn om Judy's idee levensvatbaar te maken

Bekijk nu dezelfde situatie in een horizontaal formaat met karakters in moderne kleding, in plaats van stokfiguren. In welke richting leest u het liefst? Zou het bij gebruik van een levensechte situatie nuttig zijn om karakters te selecteren die elke betrokken persoon vertegenwoordigen? Zouden stokcijfers effectiever zijn om de anonimiteit te bewaren of de situatie verder van de alledaagse ervaringen af te houden?

Ladder of Inference Example
Ladder of Inference Example

Maak een Ladder of Inference*Houd bij het werken aan een project met andere mensen - vooral mensen van verschillende afdelingen of mensen met verschillende doelen - de Ladder of Inference in gedachten. Een marketeer en een ingenieur hebben beide verschillende perspectieven en richten zich mogelijk op een afzonderlijke reeks gekozen feiten. Onze acties zijn gebaseerd op onze eigen overtuigingen op basis van onze levenservaringen. Als we ons ervan bewust zijn dat iedereen een vergelijkbare manier van denken doormaakt, kunnen we erachter komen hoe we misverstanden kunnen wegnemen, alle stappen kunnen doorlopen en ervoor kunnen zorgen dat iedereen op dezelfde pagina staat met dezelfde informatie. Om het nog gemakkelijker te maken, kunt u storyboards gebruiken om ideeën, producten, processen en meer te plannen om bij het geselecteerde gespreksonderwerp te blijven, ongeacht de achtergrond.


Lees meer over de Ladder of Inference in The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization door Peter Senge.Ladder van gevolgtrekkingssjablonen


Maak een Ladder of Inference*


Pricing

Slechts per maand per gebruiker!

/maand

jaarlijks gefactureerd

E-mail Mijn Offerte
Koop nu!
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
Zoek naar andere artikelen in de sectie Business Resources.
Bekijk Alle Zakelijke Bronnen
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/b/ladder-of-gevolgtrekking
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
Meer dan 19 miljoen storyboards gemaakt
Storyboard That Family