https://www.storyboardthat.com/nl/articles/b/johari-venster

Wat is het Johari-venster?

Johari-Window

Teams kunnen niet effectief functioneren zonder communicatie en gedeelde informatie. Wanneer perspectieven, capaciteiten en gevoelens open zijn, zijn teamrelaties dynamisch en productief. Individuen kunnen het succes van hun team verbeteren door actief naar manieren te zoeken om informatie binnen de groep te delen en door te streven naar transparantie, openhartigheid en authenticiteit.

In 1955 stelden de Amerikaanse psychologen Joseph Luft en Harry Ingham een methode op voor individuen om zichzelf en hun relaties met anderen te visualiseren en te begrijpen. Het Johari-venster (een portmantekening van hun voornamen) is een hulpmiddel voor het organiseren en inventariseren van persoonlijke kenmerken vanuit zowel binnen als buiten perspectieven.

De horizontale as van het venster beschrijft de kennis van een persoon, terwijl de verticaal de kennis van de groep beschrijft. Informatie kan langs beide assen bekend of onbekend zijn, waardoor vier verschillende kwadranten ontstaan:
Download gratis Design Thinking Workshop


Open Quadrant of Arena

Dit eerste gebied bevat informatie of beschrijvingen die bekend zijn bij zowel het individu als de groep.


Blind kwadrant of blinde vlekken

In het tweede kwadrant zijn dingen bekend bij de groep, maar niet bij het individu. Dit varieert van kleine zaken die aan zelfherkenning ontsnappen tot diepzinnige kwesties die gemakkelijk voor anderen zichtbaar zijn, maar waar het individu bewust blind voor is.


Verborgen kwadrant of façade

Het derde gebied is bekend bij het individu, maar niet bij de groep. Het bevat geheimen en soms privé-informatie verborgen door opzettelijke en onopzettelijke façades.


Onbekend kwadrant of donker

Dit vierde en laatste kwadrant omvat informatie over het individu die noch aan het individu, noch aan de groep bekend is.Download gratis Design Thinking Workshop


Johari Window
Johari Window

Maak een Johari-venster*Verplaatsen tussen kwadranten

Oorspronkelijk werd een Johari-venster ingevuld uit een lijst van 56 bijvoeglijke naamwoorden, maar het gebruik is sindsdien uitgebreid met gewoonten, vaardigheden en allerlei feiten. Typisch om een Johari-venster te voltooien, vult een persoon het eerste en derde kwadrant in, terwijl de groep de eerste en tweede invult. Samen kunnen de partijen het vierde kwadrant invullen met beschrijvingen of vragen die relevant zijn voor de oefening.

Het categoriseren van informatie is een noodzakelijke eerste stap in de Johari-methode, maar wat volgt, vormt de kern van de oefening. Teams functioneren het meest effectief wanneer de informatie in het open kwadrant wordt gemaximaliseerd. Dit wordt bereikt door informatie over te dragen uit de andere drie kwadranten. Dit kan op vijf manieren gebeuren:


  1. Observatie : de groep kan het individu observeren om meer te leren. Deze informatie is niet langer volledig onbekend, maar blijft een blinde vlek, tenzij deze via feedback wordt gedeeld met de persoon.

  2. Self-Disclosure : informatie over jezelf delen met anderen. Dit kan worden beschouwd als bewegende informatie naar boven.

  3. Zelfdetectie : informatie die horizontaal wordt getrokken uit het onbekende kwadrant en in het verborgen kwadrant. Deze informatie kan vervolgens worden gedeeld door zelfonthulling om deze in het open kwadrant te plaatsen.

  4. Gedeelde ontdekking : door gezamenlijke inspanningen kan kennis diagonaal van het onbekende naar het open kwadrant worden verplaatst.

  5. Feedback : door blinde vlekken naar het individu te wijzen, wordt informatie horizontaal overgebracht in het open kwadrant.


Hoe het Johari-venster op uw team toe te passen

Het duurt niet lang om door een snelle Johari-vensteroefening te werken. Zelfs als een basishulpmiddel voor het samenstellen van oefeningen en communicatie, kan het een gespreksvlucht op een betrouwbare manier starten. Houd je bij het maken van je eerste Johari-venster aan de lijst met bijvoeglijke naamwoorden die Luft en Ingham in de jaren 50 hebben ontwikkeld. Deze zijn meestal positief en vormen een goed startpunt voor een positieve eerste ervaring. U kunt zich concentreren op één persoon per keer, of achter elkaar de stappen voor elk teamlid doorlopen.


Johari Window Stap-voor-stap handleiding

Construeer het venster Teken of projecteer een 2x2 matrix op een oppervlak dat iedereen kan zien. Label de kolommen, rijen en elk kwadrant. Hier is een sjabloon om u op weg te helpen.
Wat is bekend met het zelf Kijk naar de lijst met bijvoeglijke naamwoorden en kies vijf of zes waarvan je denkt dat ze je goed beschrijven. Maak je geen zorgen over bescheiden klinken, probeer gewoon eerlijk te zijn.
Wat is Anderen bekend Herhaal dit proces voor de andere leden van de groep, selecteer een handvol bijvoeglijke naamwoorden waarvan u denkt dat ze deze nauwkeurig beschrijven.
Combineer kennis Voor elk individu, combineer de lijst met bijvoeglijke naamwoorden die de groep heeft gegenereerd. (Je zou hash-markeringen naast herhaalde woorden kunnen opnemen om een sterke consensus erover te signaleren.)
Vul de deelvensters in Vergelijk deze lijst met de lijst die de persoon over zichzelf heeft gegenereerd.
  • Waar een bijvoeglijk naamwoord in beide lijsten voorkomt, plaats het in het open kwadrant .
  • Als een bijvoeglijk naamwoord op de individuele lijst staat , maar niet bij de groep, plaats het dan in het verborgen kwadrant .
  • Wanneer een bijvoeglijk naamwoord in de lijst van de groep verschijnt , maar niet van het individu, plaats het dan in het blinde kwadrant .
  • Elk adjectief dat op geen van beide lijsten voorkomt, kan in het onbekende kwadrant terechtkomen .
oriëntering Besteed een paar minuten aan het bespreken van de bijvoeglijke naamwoorden die in het open kwadrant verschijnen.
openbaring Vraag een persoon om te onthullen door te praten over een van de adjectieven die ze voor zichzelf hebben geselecteerd, maar de groep niet.
terugkoppeling Laat de persoon een van de adjectieven selecteren die de groep heeft geïdentificeerd, maar de persoon niet. De groep heeft nu de mogelijkheid om individueel feedback te geven over dit adjectief.
Ontdekking Kies een paar adjectieven uit het laatste kwadrant. Is dit adjectief van toepassing op het individu? Waarom heeft niemand het gekozen?

Vergeet niet dat een Johari-venster een hulpmiddel is om te communiceren. Communicatie kan alleen plaatsvinden op de gemeenschappelijke basis in de arena. Een Johari-venster helpt een team om de reikwijdte van hun communicatie te schetsen en uit te breiden door inzicht te krijgen in wat al bekend is en door te werken aan het toegankelijk maken van andere belangrijke informatie door middel van ontdekking, openbaarmaking en feedback.

Hoewel het gebruik van de oorspronkelijke Johari-bijvoeglijke naamwoorden een goede manier is om je eerste venster te oefenen, is dit nog maar het begin. Breid de lijst met descriptors uit met negatieve kenmerken als uw team vertrouwd is met kritische feedback en openbaarmaking. Als je denkt dat je klaar bent voor meer flexibiliteit, begin dan met het Johari-venster om de doelen, gedachten, vaardigheden of kennis van je team te bespreken. Hoe meer u de methode gebruikt, hoe meer vertrouwen en communicatie u kunt opbouwen in uw team.


Een alternatieve toepassing

Johari-ramen werden eerst ontworpen als een hulpmiddel om communicatie en sterk teamwerk te bevorderen. Ze kunnen echter ook nuttig zijn in meer tegenstrijdige situaties. In een onderhandeling bijvoorbeeld, kunnen partijen direct of indirect kennis hebben van elkaars doelen, bottom lines en BATNA's.

Wanneer de partijen deze informatie delen, vindt de onderhandeling plaats op basis van algemene kennis. Wanneer informatie verborgen is, werken beide partijen tegelijkertijd om hun eigen geheimen te beschermen en hun tegenstanders bloot te leggen. ' Deze gedeelten van de onderhandelingen bevinden zich in de schaduw, waar partijen vermoedens hebben maar geen solide basis.

Negotiation Information
Negotiation Information

Maak een Johari-venster*


In Getting To Yes pleiten de auteurs, Ury en Fisher, voor openhartigheid in onderhandelingen om vertrouwen en wederzijds voordelige resultaten te bevorderen. De uitgebreide openheid van kansen biedt, zo betogen ze, meestal de nadelen van het inleveren van informatie. Dit is echter niet altijd bevorderlijk voor onderhandelaars, afhankelijk van de onderhandelingsstijl van hun tegenstanders.

Wanneer u te maken krijgt met een tegenstander die meer geïnteresseerd is in het naar de onderste regel duwen dan bij het vinden van een gemeenschappelijke basis, overweeg dan om uw kaarten dicht bij de borst te spelen. Als zo'n tegenstander denkt dat jouw beste alternatief beter is dan het in werkelijkheid is, zou je hen kunnen toestaan om te blijven werken onder deze fout. In dergelijke omstandigheden kan een slimme onderhandelaar de BATNA niet delen en een geloofwaardige bottom line opstellen op basis van het fictieve alternatief.

Informatie delen kan uw positie verzwakken, maar kan het ook onthouden. Wees voorbereid op het feit dat je bluf wordt genoemd als je je tegenstander misleidt, en onthoud dat tenzij je jouw beste alternatief deelt, je oppositie er simpelweg van uitgaat dat je er geen hebt.


Pricing

Slechts per maand per gebruiker!

/maand

jaarlijks gefactureerd

E-mail Mijn Offerte
Koop nu!
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
Zoek naar andere artikelen in de sectie Business Resources.
Bekijk Alle Zakelijke Bronnen
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/b/johari-venster
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
Meer dan 19 miljoen storyboards gemaakt
Storyboard That Family