https://www.storyboardthat.com/nl/articles/b/types-of-onderhandelingen-power

Hoe te onderhandelen


Gids Voor Onderhandelingen Over Onderhandelingen

Wat bedoelen we als we zeggen dat iemand een sterke onderhandelingspositie heeft? Meestal hebben we het over een soort hefboomwerking. Het kan betekenen dat ze gemakkelijk weg kunnen lopen, of dat ze iets hebben dat de andere kant echt wil. Dit artikel bespreekt de zes soorten macht die een onderhandelaar kan aanwenden, en laat u zien hoe u erover kunt denken bij het voorbereiden van uw volgende onderhandeling.

Zes soorten onderhandelingsmacht


Constructieve kracht

Constructieve kracht is gewoon het vermogen om iets te bieden of te faciliteren dat de andere partij wil. Voorbeelden van constructieve kracht :

 • Een koper heeft geld en een verkoper heeft goederen of diensten.
 • Een bibliothecaris kan u laten zien waar u de documenten kunt vinden die u nodig hebt om te onderzoeken.
 • Parkeren kan de auto op uw plek geparkeerd slepen.Obstructieve kracht

Obstructieve kracht is het vermogen om te voorkomen dat de andere kant iets krijgt wat ze willen of iets laten gebeuren dat ze niet willen. Hoewel het vaak een spiegel is van constructieve macht, kan een partij ook actieve stappen ondernemen om tegen de belangen van tegengestelde onderhandelaars in te gaan. Het is een gevaar om te vertrouwen op obstructieve kracht: bedreigingen kunnen het vertrouwen snel aantasten en herhaalde onderhandelingen minder productief maken. Voorbeelden van obstructieve kracht :

 • Een huurder kan huur aan een verhuurder inhouden.
 • Een uitsmijter kan je uit een club houden.
 • Parkeerhandhaving kan uw auto slepen.Loopkracht

Loopkracht is de vrijheid om weg te lopen van een onderhandeling. Het wordt verhoogd door een sterke BATNA. Het is belangrijk om deze kracht niet te krachtig te gebruiken; zoals obstructieve kracht, kan het vertrouwen aantasten. Loopkracht is als een noodparachute: het is het beste als je het niet eens nodig hebt. Bronnen van loopkracht :

 • Een goed doordacht alternatief
 • Lage investering in de uitkomst van de onderhandelingen
 • Een wanhopige tegenstanderNormatieve kracht

Normatieve macht berust op een beroep op een gemeenschappelijke waarde. Eerlijkheid en gelijkheid zijn vaak opgeroepen waarden in onderhandelingen. Het lijkt niet goed dat de ene partij een veel betere deal krijgt of een onevenredig deel van de kosten draagt.

Hoewel normatieve macht vaak over het hoofd wordt gezien, is het een hoeksteen van informele onderhandelingen en complimenteert het andere mogendheden goed. Het is vooral belangrijk voor onderhandelaars die weinig te onderhandelen hebben in de andere machtscategorieën.

Eerlijkheid en gelijkheid zijn niet de enige waarden die een onderhandelaar kan benutten. Een partij wiens voorstel de samenleving als geheel ten goede zou komen, heeft ook normatieve kracht. Onderhandelaars die een beroep doen op de betere aard van hun tegenstander, of een beroep doen op verheven idealen over hoe dingen 'zouden moeten' zijn, demonstreren meestal of oefenen normatieve macht uit. Enkele andere bronnen van normatieve macht zijn:


 • Brede populaire goedkeuring
 • Een geschiedenis of traditie van een praktijk
 • De mening van een erkende autoriteitCollectieve kracht

Collectieve macht is een capaciteit om een ander type macht te vergroten of te vergroten door individuen of groepen buiten de onderhandelingen te bereiken. Dit kan een lokale organisatie zijn of een breed netwerk van contacten.

Een bekende combinatie van collectieve en obstructieve kracht zijn boycots. Een groep komt samen om de belangen van een organisatie te belemmeren wiens beleid ze willen veranderen. Andere voorbeelden van collectieve macht zijn:

 • Solidariteit tussen vakbonden
 • En bloc stemmen
 • Vrienden op hoge plaatsenPersoonlijke kracht

Persoonlijke macht is meestal wat mensen bedoelen als ze zeggen dat iemand een goede onderhandelaar is. Bij sommige onderhandelaars is dit charisma of pure persoonlijkheid waarmee ze andere partijen kunnen overtuigen. Het omvat vaardigheden van een bepaalde onderhandelaar om met anderen samen te werken, problemen op te lossen of te overtuigen. Persoonlijke onderhandelingsmacht maakt het mogelijk dat de andere vorm van macht effectief wordt ingezet in competitieve en collaboratieve onderhandelingen. Een persoon met persoonlijke kracht kan zijn:

 • Een snel sprekende oplichter
 • Een gevoelige en inzichtelijke luisteraar
 • Een creatieve en openhartige probleemoplosser
6 Soorten Kracht
6 Soorten Kracht

Start uw Onderhandeling Voorbereiding*


Power Analyse

Neem voordat u onderhandelt de tijd om te analyseren waar uw onderhandelingsmacht vandaan komt. Analyseer de onderhandelingskracht van je tegenstander en vergelijk de twee. Dit zal niet alleen onthullen of een kant een aanzienlijk voordeel heeft, maar ook hoe verschillende soorten macht aan elke kant kunnen samenwerken.

In dit voorbeeld bereidt de CEO van NextWidget, een kleine startup, zich voor op de aanstaande vernieuwing van Fabricorp, de productieprovider van het bedrijf. Om hem te helpen zijn onderhandelingspositie te begrijpen, maakt hij een snelle machtsvergelijking om de sterke en zwakke punten van beide kanten te beoordelen. Hij ziet dat geen van beide partijen echt nodig de onderhandelingen succesvol te zijn, dus moet hij extra zorg niet onder druk worden gezet in een ongunstige deal te nemen.

NextWidget v. Fabricorp Power Comparison
NextWidget v. Fabricorp Power Comparison

Start uw Onderhandeling Voorbereiding*


Kracht in actie

Hier is een illustratie van de NextWidget / Fabricorp-onderhandelingen die in de vorige sectie zijn geanalyseerd. Je kunt zien hoe de partijen hun onderhandelingsmacht in gewone taal uitleggen. Hoewel deze uitwisseling plaatsvindt tijdens een persoonlijke ontmoeting, kan het net zo gemakkelijk via een reeks e-mails in de loop van dagen of weken worden uitgevoerd, aangevuld met spreadsheets en powerpoints.

Onderhandelingsmacht in Actie
Onderhandelingsmacht in Actie

Start uw Onderhandeling Voorbereiding*Gebruik deze sjabloon om een vermogensvergelijking te voltooien vóór uw volgende onderhandeling:

Power Vergelijking Template
Power Vergelijking Template

Start uw Onderhandeling Voorbereiding*

Kijk voor andere artikelen in de sectie Onderhandelingsbronnen.
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/b/types-of-onderhandelingen-power
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office