https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/de-onafhankelijkheidsverklaring
De Samenvatting en Lesplannen Voor Onafhankelijkheidsverklaring

De Onafhankelijkheidsverklaring is een van de belangrijkste documenten in de geschiedenis van de VS, misschien wel de tweede na de Grondwet zelf. Een goed begrip ervan zal de oorzaken van de Amerikaanse Revolutie en de visie van de Founding Fathers voor het nieuwe land verhelderen.


Het document is evenzeer een literair meesterwerk als een historisch meesterwerk. Thomas Jefferson geloofde sterk in de kracht van taal om de politiek te beïnvloeden, dus was hij de juiste keuze om het document te schrijven. Jeffersons schrijven maakte gebruik van de kracht van verschillende retorische overtuigingen, waaronder ethos, pathos en logos. Daarnaast richt The Declaration of Independence zich op de thema's onrechtvaardigheid, de kracht van de overheersende heersers, de rechtvaardigingen voor een oorlog en de onvervreemdbare rechten van alle mensen. Deze thema's worden vandaag de dag nog steeds gewaardeerd en studenten kunnen verbanden leggen met actuele gebeurtenissen die deze idealen benadrukken.

Studentenactiviteiten voor De Onafhankelijkheidsverklaring
Essentiële vragen voor de onafhankelijkheidsverklaring : een primaire bronanalyse

 1. Wat deed en zei de Onafhankelijkheidsverklaring ?
 2. Waarom wordt dit document vandaag de dag nog steeds als belangrijk beschouwd?
 3. Welke taal en ideeën werden uitgedrukt in de Onafhankelijkheidsverklaring ?
 4. Hoe definieert de Verklaring Amerikaanse ideeën en ideologieën?
 5. Waarom kunnen we de Onafhankelijkheidsverklaring beschouwen als een bepalend Amerikaans document?
 6. Welke belangrijke gebeurtenissen, figuren enz. hebben de totstandkoming van de Onafhankelijkheidsverklaring beïnvloed?
 7. Wat gebeurt er als mensen voelen dat hun stem niet wordt gehoord?
 8. Wat zijn enkele veelvoorkomende stappen die mensen nemen om onrecht te bestrijden?
 9. Waarom is gelijkheid zo'n belangrijk concept voor burgers?
 10. Wat zijn onvervreemdbare rechten en waarom zijn ze belangrijk voor alle mensen?
 11. Hoe kan taal worden gebruikt om een natie te overtuigen om in een oorlog te vechten?

Snel overzicht van de Onafhankelijkheidsverklaring

De Amerikaanse onafhankelijkheid begint niet alleen met oorlog en protest, maar ook met de Onafhankelijkheidsverklaring zelf. De verklaring dient zowel als een officiële verbreking van de banden met Groot-Brittannië voor de Amerikaanse koloniën, als ook als een lijst met grieven waarin wordt uiteengezet waarom deze scheiding noodzakelijk is. Het is het hoogtepunt van waar de kolonisten voor en tegen hadden geprotesteerd in de jaren voorafgaand aan de Amerikaanse Revolutie. De Verklaring, geschreven door Thomas Jefferson in 1776, is een van de belangrijkste en bepalende documenten van het begin van onze natie.

Nadat het Continentale Congres was bijeengeroepen bij het uitbreken van de oorlog in 1775, besloten de afgevaardigden onmiddellijk hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië uit te roepen, een ware poging tot volledige soevereiniteit. Door deze verklaring af te geven, verzekerden ze niet alleen oorlog met Groot-Brittannië, maar ook het vooruitzicht om hun eigen natie autonoom te controleren. In het midden beschrijft het de grieven en problemen met koning George III, evenals het recht op revolutie, natuurlijke rechten en rechten op zelfbestuur. Tot op de dag van vandaag wordt het document gebruikt als centraal punt in discussies over mensenrechten.

Door dit document te analyseren, zullen studenten in staat zijn om de motieven erachter en de implicaties ervan voor de nieuw gevormde natie te verbinden en uit te leggen. Studenten zullen ook in staat zijn om de complexe taal van die tijd te interpreteren en beter te begrijpen en te verbinden met de huidige politieke en sociale wereld. Met behulp van Storyboard That kunnen studenten een grondig perspectief krijgen op een van de bepalende documenten van de vroege Amerikaanse geschiedenis.

Wat is een klacht?

Een klacht is een formele klacht, meestal ingediend als gevolg van iets dat als verkeerd of oneerlijk wordt beschouwd, vooral op de werkvloer. Veelvoorkomende klachten op de werkvloer zijn:

 • lonen (inclusief ongelijke beloning)
 • werkdruk
 • oneerlijke wervings- en promotiepraktijken
 • oneerlijke disciplinaire acties/stappen
 • machtsmisbruik
 • onveilige werkomstandigheden
 • discriminatie
 • seksuele intimidatie

Waarom zijn klachten belangrijk?

Als grieven niet worden aangepakt, hebben ze geleid tot grotere acties, zoals vakbondsstakingen, ontslagen, rechtszaken en zelfs... oorlog. Enkele van de belangrijkste revoluties in de geschiedenis werden veroorzaakt door onopgeloste grieven, waaronder de Amerikaanse Revolutie. Laat de leerlingen de oorzaken opzoeken van enkele van de belangrijkste revoluties in de geschiedenis, zoals de Franse revolutie , de Russische revolutie van 1917, de Cubaanse revolutie en de recentere Arabische lente. Wat waren de problemen die deze gebeurtenissen veroorzaakten? Hoe had een revolutie kunnen worden vermeden als de grieven van het volk waren aangepakt?


Afbeelding Attributies
Vind meer lesplannen en activiteiten zoals deze in onze Geschiedenis Categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/de-onafhankelijkheidsverklaring
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office