https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/eerste-migraties-naar-amerika/woordenschat
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


Het starten van een unit of les met de belangrijkste woordenschat die studenten zullen zien in hun lezingen of presentaties, helpt bij het algemene begrip en het onthouden. In deze activiteit zullen studenten een storyboard maken dat de belangrijkste woordenschat met betrekking tot Native American Cultural Regions of North America definieert en illustreert. Studenten zullen een voorbeeld van de termen en definities bekijken en de hele klas of kleine groepsdiscussies gebruiken om hun begrip van elke betekenis te demonstreren. Vervolgens maken ze naar eigen goeddunken een Spider-kaart met 3-8 termen. Elke cel bevat een term, de definitie en een illustratie die de betekenis weergeeft. Wanneer studenten elke term definiëren en illustreren, beheersen ze de toepassing ervan en behouden ze deze als onderdeel van hun lexicon.

Eerste Amerikanen Migratie Woordenschat

 • Cultuur: manier van leven van een groep mensen
 • Culturele regio: gebieden waar mensen soortgelijke levenswijzen of culturen ontwikkelen, vaak beïnvloed door de omgeving van de regio
 • Artefact: een object, zoals een stuk gereedschap of kleding, gemaakt door een groep mensen
 • Nomadisch: verplaatsing van plaats naar plaats, vaak met wisselingen in de seizoenen, om voedselbronnen te volgen
 • Migratie: verplaatsing van mensen van het ene land of gebied van de wereld naar een nieuwe plaats in een ander land of gebied
 • Omgeving: alles wat een bepaald gebied omringt
 • Natuurlijke hulpbron: iets uit de natuur dat nuttig is voor mensen, zoals bodem, water, vegetatie en mineralen
 • Aanpassing: een verandering of aanpassing in een manier van leven die mensen in staat stelt te overleven in een bepaalde omgeving
 • Klimaat: het weer op een plaats in de tijd
 • Geografie: land en watermassa's van een plaats
 • Landbouw: de praktijk van het planten en verbouwen van voedsel
 • Jager-verzamelaars: voedsel verkrijgen door op dieren te jagen, te vissen en wild fruit, groenten en noten te verzamelen
 • Kloof: een smalle, diepe vallei met steile wanden
 • Mesa: een heuvel met een vlakke top en steile wanden


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Opleveringsdatum:

Doelstelling: Maak een storyboard dat de sleutelwoorden van de unit illustreert en definieert.

Instructies voor studenten

 1. Klik op "Opdracht starten".
 2. Geef in de titelvakken de belangrijkste termen aan die u hebt gekozen.
 3. Schrijf in de beschrijvingsvakken de definitie van de term.
 4. Maak een visualisatie voor elke term met behulp van geschikte scènes, personages en items.
 5. Sla op en sluit af als je klaar bent.

Vereisten: Moet voor elk 3 termen, juiste definities en passende illustraties hebben die aantonen dat u de woorden begrijpt.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Vocabulary
Define and illustrate each of the key terms.
Proficient
7 Points
Emerging
4 Points
Beginning
1 Points
Definitions
The vocabulary words are correctly defined.
The meaning of the vocabulary words can be understood but it is somewhat unclear.
The vocabulary word is not clearly defined
Illustrations
The storyboard illustrations clearly depict the meaning of the vocabulary words.
The illustrations relate to the meaning of the vocabulary words but it they are difficult to understand.
The illustrations do not clearly relate to the meaning of the vocabulary words.
Evidence of Effort
Work is well written and carefully thought out.
Work shows some evidence of effort.
Work shows little evidence of any effort.

*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/eerste-migraties-naar-amerika/woordenschat
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office