https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/evenementen-en-oorzaken-in-de-aanloop-naar-de-amerikaanse-revolutie-1607-1776/american-kolonies
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


De Amerikaanse koloniën voorzagen het Britse rijk van goederen en middelen die niet gemakkelijk op eigen bodem konden worden verkregen. Vanwege de verschillende regio's en locaties werd elke kolonie gebouwd uit verschillende economieën. Het laten vergelijken en contrasteren van de verschillende regio's door studenten is een geweldige manier voor hen om te begrijpen hoe de koloniën hebben bijgedragen aan de Britse economie en waarom bepaalde gebieden waardevoller waren (en dus de moeite waard om te behouden).

Voor deze activiteit moeten studenten een raster maken waarin de ontwikkeling en verschillen van Britse koloniën in Noord-Amerika worden uitgelegd en geanalyseerd . Door hun raster in drie regio's te verdelen (New England, Mid-Atlantic en Southern Colonies), zullen studenten de productiemiddelen voor elke kolonie onderzoeken en definiëren, en wat elke regionale economie definieerde. De tweede helft van hun rooster zal bepalen wat er werd geproduceerd, en dus hoe elke kolonie het Britse rijk economisch diende. Dit zal dienen als zowel een visuele en vergelijkende grafiek voor studenten bij het bekijken van de verschillen tussen regionale Britse koloniën, evenals hoe Groot-Brittannië elke regio benut en ervan profiteerde.Uitgebreide activiteit

Studenten kunnen hun eigen hedendaagse regionale economieën onderzoeken en een vergelijkbare grafiek maken.

  • Wat bepaalt uw regionale economie in de 21ste eeuw?
  • Wat zijn de belangrijkste productiefactoren, en hoe dienen zij de grotere natie als geheel?
  • Als u in een van de regio's in de VS woont die een kolonie was, is de regionale economie dan veranderd?

Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Instructies voor studenten

Maak een storyboard met details over de ontwikkeling van de Britse koloniën in Noord-Amerika.

  1. Klik op "Opdracht starten"
  2. Noteer in de titelvakken de verschillende Britse kolonies.
  3. Beschrijf in de bovenste rij de economie van de kolonie.
  4. Beschrijf in de onderste rij de productiemiddelen voor de kolonie.
  5. Illustreer elke beschrijving met de juiste personages, scènes en items.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Rubriek
Vaardig
5 Points
Opkomend
3 Points
Begin
1 Points
Uitleg
De beschrijvingen zijn duidelijk en minimaal twee zinnen.
De beschrijvingen kunnen worden begrepen, maar zijn enigszins onduidelijk.
De beschrijvingen zijn onduidelijk en zijn niet minstens twee zinnen.
Illustraties
De illustraties vertegenwoordigen de beschrijvingen met behulp van de juiste scènes, personages en items.
De afbeeldingen hebben betrekking op de beschrijvingen, maar zijn moeilijk te begrijpen.
De afbeeldingen komen niet duidelijk overeen met de beschrijvingen.
Bewijs van Inspanning
Het werk is goed geschreven en goed doordacht.
Het werk vertoont enig bewijs van inspanning.
Werk toont weinig blijk van enige inspanning.
Conventies
Spelling, grammatica en interpunctie zijn grotendeels correct.
Spelling, grammatica en interpunctie zijn enigszins correct.
Spelling, grammatica en interpunctie zijn meestal onjuist.


Hoe een Discussie Over de “13 Koloniën” te Faciliteren

1

Start een Basisdiscussie

Vertel de leerlingen kort hoe en waarom de koloniën ontstonden. Noem andere factoren, zoals economische kansen (bijvoorbeeld Jamestown, Virginia), religieuze vrijheid (bijvoorbeeld Plymouth, Massachusetts) en andere. Wijs de locaties van de 13 koloniën op een kaart aan. Dankzij dit visuele hulpmiddel kunnen leerlingen hun geografische spreiding beter begrijpen.

2

Maak Onderscheid en Categorieën

De koloniën van New England (Massachusetts, Connecticut, Rhode Island en New Hampshire), de Middenkoloniën (New York, Pennsylvania, New Jersey en Delaware) en de Zuidelijke Koloniën (Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina en Georgia ) zijn de drie territoria waaruit de Amerikaanse koloniën bestaan. Leg aan de leerlingen uit hoe en waarom deze categorieën zijn gemaakt. Studenten kunnen ook de verschillende aspecten van deze categorieën vergelijken.

3

Onderzoek Cultuur en Religies

Beschrijf hoe de culturen en religieuze praktijken per gebied verschilden. De Middenkolonies kenden bijvoorbeeld een grotere religieuze verscheidenheid, terwijl New England een sterke puriteinse invloed had. Stimuleer de leerlingen om meer onderzoek te doen naar de culturen zoals kleding, tradities, festiviteiten en sieraden.

4

Onderzoek de Impact van de Revolutie

Moedig de leerlingen aan om de impact van de revolutie op de koloniën te onderzoeken. Studenten kunnen punten observeren zoals veranderingen in wetten, cultuur en mentaliteit na de revolutie. Vraag de leerlingen om kaarten van de koloniën te maken waarin ze deze veranderingen visueel kunnen weergeven.

5

Samenvatten en Reflecteren

Er zijn veel andere aspecten waarop studenten zich in deze discussie kunnen concentreren, zoals economische bijdragen, geografische relevantie en externe relaties. Studenten kunnen al deze aspecten zelfstandig behandelen in de vorm van boeiende en interessante activiteiten. Begeleid de leerlingen bij het delen van hun inzichten over de onderwerpen en organiseer de informatie om met hun klasgenoten te delen.

Veelgestelde Vragen Over Historische Analyse van de Ontwikkeling van de 13 Koloniën

Wat waren de 13 koloniën, en hoe kunnen studenten hun betekenis in de Amerikaanse Revolutie analyseren?

De dertien koloniën, die Britse koloniën in Noord-Amerika waren, waren erg belangrijk voor de groei van de Verenigde Staten. De vroege Amerikaanse cultuur en economie waren daarop gebouwd. Deze koloniën vochten voor vrijheid tegen het Britse rijk. Studenten kunnen de meerdere aspecten van deze economieën analyseren en de oorzaken van de revolutie bestuderen om de geschiedenis te begrijpen.

Wat waren de belangrijkste economische bezigheden in elk van de drie regio's van de dertien koloniën?

New England concentreerde zich op handel, visserij en scheepsbouw. De Zuidelijke Koloniën waren voornamelijk afhankelijk van grootschalige landbouw, vooral van marktgewassen, terwijl de Midden-Koloniën deelnamen aan zowel landbouw als handel.

Wat waren de belangrijkste bestuurlijke en sociale structuren van de dertien koloniën?

Elke kolonie had op zijn eigen manier zelfbestuur, vaak via een koloniale vergadering. Dit had een impact op de groei van democratische instellingen en ideologieën.
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/evenementen-en-oorzaken-in-de-aanloop-naar-de-amerikaanse-revolutie-1607-1776/american-kolonies
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office