https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/het-oude-mesopotamië/woordenschat

Overzicht van Activiteiten


Het starten van een unit of les met de belangrijkste woordenschat die studenten zullen zien in hun lezingen of presentaties, helpt bij het algemene begrip en het onthouden. In deze activiteit zullen studenten een storyboard maken dat de belangrijkste woordenschat met betrekking tot de studie van het oude Mesopotamië definieert en illustreert.

Studenten zullen een voorbeeld van de termen en definities bekijken en de hele klas of kleine groepsdiscussies gebruiken om hun begrip van elke betekenis te demonstreren. Vervolgens maken ze naar eigen goeddunken een spinnenkaart met 3-5 termen. Elke cel bevat een term, de definitie en een illustratie die de betekenis weergeeft. Wanneer studenten elke term definiëren en illustreren, beheersen ze de toepassing ervan en behouden ze deze als onderdeel van hun lexicon.


Woordenschat voor het oude Mesopotamië

Akkadisch: taal die door het grootste deel van Mesopotamië werd gesproken nadat de Akkadiërs de belangrijkste Soemerische stadstaten hadden verslagen en ze hadden veroverd onder 's werelds eerste rijk, het Akkadische rijk, onder Sargon de Grote

Boog: een omgekeerde U- of V-vormige structuur die het gewicht erboven ondersteunt, zoals in een deuropening. Historici zeggen dat de uitvinding van de boog een van de grootste architectonische prestaties van de Soemeriër is

Aquaduct: een door mensen gemaakt kanaal dat is gebouwd om water van de ene locatie naar de andere te transporteren

Assur / Assur: hoofdstad van het Assyrische rijk en de hoogste god van Assyrië

Assyrisch rijk: rijk dat door de geschiedenis heen meerdere keren opkwam en viel om over een groot deel van Mesopotamië te regeren, bekend om zijn wreedheid en felle krijgers

Babylonische rijk: regeerde een groot deel van Mesopotamië met als hoofdstad Babylon

Wagen: een tweewielig voertuig getrokken door paarden en vaak gebruikt door de Assyriërs in oorlogsvoering

Stadstaat: een onafhankelijk bestuurde regio rond één machtige stad. Tegen 3000 vGT hadden Sumeriërs de controle over Mesopotamië met stadstaten genaamd Eridu, Nippur, Lagash, Kish Ur en Uruk, die als 's werelds eerste stadstaat werden beschouwd

Beschaving: een geavanceerde staat van de menselijke samenleving gekenmerkt door vooruitgang in de regering, landbouw, wetenschap, taal en cultuur

Code van Hammurabi / Hammurabi's Code: ingevoerd door de Babylonische koning Hammurabi in 1772 vGT, het is het oudste geschreven wetboek in de geschiedenis. Geschreven in spijkerschrift op een grote 2 meter hoge stele met een uitgesneden afbeelding van Hammurabi die de wetten ontving van Shamash, de zonnegod. (Dit is een soortgelijk verhaal als het verhaal van Mozes die de tien geboden van God ontving, waarvan geleerden geloven dat het rond 1600-1300 vGT was). De code van Hammurabi bestond uit 282 wetten geschreven in "als, dan" -formaat. Het is waar het gezegde "oog om oog" vandaan komt

Spijkerschrift: een van 's werelds eerste schrijfvormen, uitgevonden door de Sumeriërs, het gebruikte een wigvormig gereedschap om markeringen te maken in zachte, beïnvloedbare klei

Cilinderzegel: een gegraveerde stenen cilinder die op zachte klei werd gerold om als handtekening te dienen

Dynastie: heersers van een koninkrijk of rijk die macht verwerven door overerving.

Rijk: een groot gebied van stadstaten die worden veroverd en geregeerd door één leider, een keizer / keizerin.

Vruchtbare halve maan: regio in het Midden-Oosten langs de rivieren de Tigris en de Eufraat die begint langs de Middellandse Zee en de Nijlvallei in Egypte die zich oostwaarts uitstrekt tot aan de Perzische Golf. Dit gebied had vruchtbare vaste grond voor de landbouw, waardoor een overschot aan voedsel ontstond. Dit maakte de ontwikkeling van de beschaving mogelijk en daarom wordt het gebied ook wel de 'bakermat van de beschaving' genoemd.

Gilgamesh: Sumerische koning van de stadstaat Uruk van rond c. 2900-2350 v.Chr. Hij was de held in het Gilgamesj-epos, een serie van 12 tabletten die chronisch zijn mythische avonturen waren

Irrigatiesysteem: middelen om land van water te voorzien door technieken zoals het graven van sloten, kanalen en het opzetten van systemen om water naar gewassen te transporteren

Dijk: muur van aarde gebouwd om te voorkomen dat een rivier zijn oevers overspoelt

Lyre: snaarinstrument vergelijkbaar met een harp

Marduk: beschermgod van Babylon, heer van de goden en godinnen en god van de donder. Zijn planeet was Jupiter en zijn heilige dieren waren paarden, honden en de draak

Scribe: belangrijke recordhouders, dichters, schrijvers en docenten. Ze waren getraind om in spijkerschrift te schrijven en werden zeer gerespecteerd

Shekel: standaard gewichtseenheid uitgevonden in Mesopotamië

Stylus: wigvormig hulpmiddel dat door schriftgeleerden wordt gebruikt om in spijkerschrift op natte klei te schrijven

Ziggurats: tempels voor de goden gelegen in het centrum van een Mesopotamische stad. Ziggurats waren enorme trappiramides die torenden boven de rest van de gebouwen in de stadstaat. Men geloofde dat de goden op de top van de Ziggurat woonden en alleen de priesters mochten daarheen gaan.


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Opleveringsdatum:

Doel: Om de betekenis van woorden met betrekking tot onze les te leren, bekijkt u een voorbeeld van de woordenschat en maakt u een storyboard dat uw begrip van verschillende woorden laat zien.

Instructies voor studenten:

  1. Klik op "Opdracht starten".
  2. Geef in de titelvakken de belangrijkste termen aan die u hebt gekozen.
  3. Schrijf in de beschrijvingsvakken de definitie van de term.
  4. Maak een illustratie voor elke term met behulp van geschikte scènes, personages en items. Om afbeeldingen te vinden die betrekking hebben op het oude Mesopotamië, typt u "Mesopotamië" in de zoekbalk.
  5. Sla op en sluit af als je klaar bent.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Vocabulary
Define and illustrate each of the key terms.
Proficient
7 Points
Emerging
4 Points
Beginning
1 Points
Definitions
The vocabulary words are correctly defined.
The meaning of the vocabulary words can be understood but it is somewhat unclear.
The vocabulary word is not clearly defined
Illustrations
The storyboard illustrations clearly depict the meaning of the vocabulary words.
The illustrations relate to the meaning of the vocabulary words but it they are difficult to understand.
The illustrations do not clearly relate to the meaning of the vocabulary words.
Evidence of Effort
Work is well written and carefully thought out.
Work shows some evidence of effort.
Work shows little evidence of any effort.


Meer Storyboard That Activities

Het Oude Mesopotamië
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/het-oude-mesopotamië/woordenschat
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.