https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/islam/woordenschat

Overzicht van Activiteiten


Het starten van een eenheid of les met de belangrijkste woordenschat die studenten in hun lezingen of presentaties zullen zien, helpt bij het algemene begrip en retentie. In deze activiteit zullen studenten een storyboard maken dat de belangrijkste woordenschat met betrekking tot de studie van de islam definieert en illustreert. Ze zullen naar goeddunken van de leraar een spinnenkaart van 3-5 termen maken. Elke cel bevat een term, de definitie en een illustratie die de betekenis weergeeft. Wanneer studenten elke term definiëren en illustreren, beheersen ze de toepassing ervan en behouden ze deze als onderdeel van hun lexicon.


Woordenschat voor de islam

Abraham: De profeet die de eerste Kaaba bouwde in Mekka (Mekka). Hij wordt beschouwd als een belangrijke profeet in de drie "Abrahamitische religies": het jodendom, het christendom en de islam.

Abu Bakr: (573-634 CE) Abu Bakr Abdullah ibn Uthman Abi Quhafa was de naaste metgezel en een schoonvader van de islamitische profeet Mohammed, evenals de eerste van de Rashidun-kaliefen. Hij vergezelde de profeet Mohammed op de Hijra van Mekka naar Medina.

Allah: Arabisch voor God.

kaliefen: Kaliefen zijn heersers die de moslimgemeenschap en het rijk leidden na de dood van Mohammed. Kalief betekent "opvolger" in het Arabisch. Een staat geleid door een kalief wordt een kalifaat genoemd.

Vijf zuilen van de islam: De vijf zuilen van de islam of belangrijke religieuze plichten zijn: 1. Geloof in één god; 2. Geloof in het belang van gebed; 3. Geloof in het belang van liefdadigheid; 4. Geloof in het belang van vasten tijdens de ramadan; 5. Geloof in het belang van het maken van een bedevaart naar Mekka ten minste één keer in hun leven.

Hadith: De Hadith is een verzameling geschriften waarin de uitspraken en daden van Mohammed en zijn metgezellen zijn vastgelegd. Deze woorden en daden staan bekend als de Soennah en zijn de gids om een goed leven te leiden. De Hadith is een geschreven verslag van de Sunnah.

Hidjra: De hidjra verwijst naar de tijd in 622 toen Mohammed en zijn medemoslims Mekka in Saoedi-Arabië ontvluchtten en naar Medina verhuisden, ongeveer 275 mijl naar het noorden. Hidjra in het Arabisch betekent migratie.

Kaaba: De Kaaba, ook gespeld als Ka'bah of Kabah en soms aangeduid als al-Ka'bah al-Musharrafah, is een gebouw in het centrum van de belangrijkste moskee van de islam, de Masjid al-Haram in Mekka, Saoedi-Arabië. Het is de meest heilige plaats in de islam.

Mekka: Mekka is een stad in de Hijaz, een bergachtig gebied langs de westkust van het Arabische schiereiland. Het is de plaats van de geboorteplaats van Mohammed en een belangrijk religieus centrum.

monotheïsme: Monotheïsme is het geloof dat er maar één God is. Dit geloof in één God staat centraal in de islam, het christendom en het jodendom.

moskee: een islamitisch gebedshuis. In een moskee nemen moslims deel aan groepsgebed en andere religieuze activiteiten. Elke moskee heeft een gebedsruimte die uitkijkt op Mekka.

profeet: een persoon waarvan wordt aangenomen dat hij door God is gekozen als boodschapper om de mensen de waarheid te brengen.

Koran: het heilige boek van de islam. De belangrijkste bron van islamitische leer. Moslims geloven dat de koran het verslag is van Gods openbaringen aan Mohammed over een periode van bijna 23 jaar.

openbaringen: geopenbaarde waarheden van God

Soennah: De Soennah is een belangrijke bron van islamitische overtuigingen en de tradities van Mohammed. Het omvat de woorden en daden van Mohammed en zijn metgezellen die door moslims worden beschouwd als het rolmodel voor hoe het beste leven te leiden.

Soennieten: Soennieten zijn een van de twee belangrijkste takken van de islam, samen met de sjiieten. Soennieten die geloven dat Abu Bakr de juiste opvolger of kalief van Mohammed was. Ongeveer 90% van de moslims is soenniet.

Shi'a: Shia is een van de twee belangrijkste takken van de islam, samen met de soennieten. Sjiieten geloven dat het niet de bedoeling was dat Abu Bakr de eerste opvolger of kalief van Mohammed zou zijn, maar dat het in plaats daarvan Mohammeds schoonzoon Ali Ibn Abi Talib had moeten zijn.


Template en Class Instructions

(Deze instructies zijn volledig aanpasbaar. Na het klikken op "Copy Assignment", wijzigt u de beschrijving van de opdracht in uw Dashboard.)Opleveringsdatum:

Doel: Maak een spinnenkaart die de belangrijkste woordenschat met betrekking tot de islam illustreert en definieert.

Instructies voor studenten:

  1. Klik op "Opdracht starten".
  2. Geef in de titelvakken de belangrijkste termen aan die u hebt gekozen.
  3. Schrijf in de beschrijvingsvakken de definitie van de term.
  4. Maak een illustratie voor elke term met behulp van geschikte scènes, personages en items.
  5. Spaar vaak.

Vereisten: Moet voor elk 3 termen, juiste definities en passende illustraties hebben die aantonen dat u de woorden begrijpt.

Lesplan Reference

Grade Level 6-8

Moeilijkheidsgraad 2 (Versterking / Ontwikkelingslanden)

Soort Opdracht Individu

Type Activiteit: Beeldtaal Boards


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Vocabulary
Define and illustrate each of the key terms.
Proficient
7 Points
Emerging
4 Points
Beginning
1 Points
Definitions
The vocabulary words are correctly defined.
The meaning of the vocabulary words can be understood but it is somewhat unclear.
The vocabulary word is not clearly defined
Illustrations
The storyboard illustrations clearly depict the meaning of the vocabulary words.
The illustrations relate to the meaning of the vocabulary words but it they are difficult to understand.
The illustrations do not clearly relate to the meaning of the vocabulary words.
Evidence of Effort
Work is well written and carefully thought out.
Work shows some evidence of effort.
Work shows little evidence of any effort.


Meer Storyboard That Activities

Islam
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/islam/woordenschat
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.