https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/oud-china
Activiteiten en Lesplannen in het Oude China

Het oude China wordt een van de bakermatten van de beschaving ter wereld genoemd. China heeft de langste aaneengesloten geschiedenis ter wereld met meer dan 3.500 jaar aan geschreven geschiedenis! Op het oude China kunnen veel superlatieven worden toegepast: het heeft de hoogste bergen! De langste rivieren! Het grootste plateau! De langste muur! En enkele van 's werelds vroegste rijken. Deze docentenhandleiding maakt gebruik van het populaire GRAPES-acroniem voor lesgeven over oude beschavingen en richt zich op de geografie, religie, prestaties, politiek, economie en sociale structuur van het oude China.Studentenactiviteiten voor Oud ChinaMet de activiteiten in dit lesplan laten de leerlingen zien wat ze hebben geleerd over het oude China. Ze zullen vertrouwd raken met de omgeving, hulpbronnen, technologieën, religie en cultuur van het oude China en hun kennis kunnen aantonen door middel van schrijven en illustraties.


Essentiële vragen voor het oude China

  1. Waar is het oude China en hoe heeft zijn geografie de ontwikkeling van zijn cultuur en technologie beïnvloed?
  2. Wat was de religie van het oude China en wat waren enkele van de kenmerken ervan?
  3. Wat waren enkele van de belangrijkste prestaties van het oude China op het gebied van kunst, architectuur, technologie, filosofie en wetenschap?
  4. Wat waren de verschillende regeringen van het oude China en wat waren enkele van hun kenmerken?
  5. Wat waren enkele belangrijke banen en grote invloeden op de economie in het oude China?
  6. Wat was de sociale structuur in het oude China? Wat waren de rollen van mannen, vrouwen en kinderen? Hoe hebben tot slaaf gemaakte mensen de samenleving en economie beïnvloed?

G: Aardrijkskunde

China is a large country located in eastern Asia and it is home to the world's oldest continuous civilization. China is divided into two main regions: Outer China to the west and Inner China to the east. Outer China contains the Himalayan Mountain Range to the south and east, which has the highest mountain in the world, Mount Everest. North of the Himalayas is the Tibetan Plateau which is the largest plateau in the world and nicknamed the "roof of the world". It is extremely cold and snowy. To the north and east of the Tibetan plateau are the Northwestern deserts: the Taklimakan Desert, the Turfan Depression, and the Gobi Desert which have extreme temperatures of heat and cold as well as sandstorms. The Northeastern Plain lies to the east of the Gobi Desert and is very cold and dry land of low hills, plains and prairie grass. Because Outer China contained harsh environments of extreme cold and heat along with the impassable Himalayas, most of ancient China's earliest peoples were located in Inner China around the two main rivers: Huang He (Yellow) in the north and Chang Jiang (Yangtze) in the south.

People who lived in Outer China were not able to farm as easily. On the Tibetan Plateau, herders raised livestock such as yaks which would provide meat, milk, and wool. In the Northwestern Deserts, some settled in oases which are places in a desert where water can be found. Here they would build homes out of mud, grow cotton and maize, and herd sheep. The Northeastern Plain was dry and cold but the prairie grasses allowed settlers to herd sheep, goats, cattle and horses. These people were nomadic with temporary tent homes that could be moved when food was scarce.

The climate and rivers of Inner China supported more permanent settlements. The Huang He runs through the North China Plain which is a flat grassland in Inner China. It is called the "Land of the Yellow Earth" because of the yellow silt that is carried from the Gobi Desert by winds all the way to the Huang He giving it its name "Yellow River". One of the longest rivers in the world, the Huang He floods often, creating fertile soil in the North China Plain for growing crops such as wheat and millet and for raising livestock like cattle, sheep, oxen, pigs and chickens. However, the flooding can be extreme and can cause much devastation which is why the Huang He is also nicknamed "China's Sorrow". The Chang Jiang or Yangtze River is even longer than the Huang He which is why its name means "Long River." The Chang Jiang Basins that surround the river are warm, wet and good for growing rice which they began growing as early as 10,000 BCE! The Yangtze also has many tributaries which made it useful for travel and transporting goods.

R: Religie

Drie grote religies of filosofieën van het oude China worden de "drie pilaren" of de drie manieren genoemd.

Het taoïsme of het taoïsme werd gesticht door Laozi ( Lao Tzu ) tijdens de Zhou-dynastie rond 500 v.Chr. Laozi was een filosoof die zijn overtuigingen schreef in een boek genaamd de Tao Te Ching. Het woord Tao betekent "de Weg", het taoïsme leerde dat mensen geluk en vrede verwierven door in harmonie met de natuur te leven. Het taoïsme omhelst dat er twee kanten van de natuur zijn, de Yin en de Yang, en dat deze in balans moeten zijn om vrede te hebben.

Het confucianisme was gebaseerd op de leer van Kongfuxi ( Confucius ) die werd geboren in 551 BCE. Confucianisme was een filosofie die tot doel had een rechtvaardiger en vreedzamere samenleving te creëren. Confucius leerde over het belang van het respectvol en eerlijk behandelen van anderen. Hoewel Confucius zijn leringen niet opschreef, deden anderen dat wel en veel van zijn citaten zijn tegenwoordig beroemde uitspraken. Bijvoorbeeld: "Doe anderen nooit aan wat je niet zou willen dat ze jou aandoen". Het confucianisme heeft in de oudheid een grote invloed gehad op de Chinese regering en cultuur en blijft deze vandaag beïnvloeden.

Het boeddhisme is een van de drie belangrijkste religies in China. Het kwam uit India, gesticht door Siddhartha Gautama of Boeddha die leefde van 563 BCE tot 483 BCE. Boeddha was een hindoeïstische prins die afstand deed van zijn rijkdom om verlichting te zoeken. Het boeddhisme richt zich op het begrijpen en elimineren van lijden, karma, geboorte en wedergeboorte. Het is de vierde grootste religie ter wereld.

Een hoeksteen van deze oude Chinese filosofieën is kinderlijke vroomheid , wat de deugd betekent van respect voor de ouders, ouderen en voorouders. Ze geloofden in voorouderverering, de hemel en het belang van het recht om de goden te behagen. Deze religies waren filosofieën die niet alleen van invloed waren op de manier waarop mensen leefden, maar ook op de sociale hiërarchie, de overheid, de wetenschap en de kunsten.

A: Prestaties

De oude Chinezen ontwikkelden een van 's werelds eerste schrijfsystemen met behulp van logografieën of Chinese karakters om woorden weer te geven. Ze promootten de drie perfecties die kalligrafie (artistiek schrijven), poëzie en schilderen waren. Kunst en schrijven waren erg belangrijk in het oude China en vereisten jarenlange oefening en discipline.

Naast schrijven en schilderen, creëerden ambachtslieden in het oude China prachtige kunstwerken van steen, aardewerk, porselein en groene jade, die als een gelukssteen werd beschouwd. Ze werkten ook met brons en later ijzer om vaartuigen, standbeelden en wapens te maken. De oude Chinezen bouwden prachtige huizen met houten kozijnen met keramische pannendaken en enorme tempels en paleizen.

Een andere technische prestatie van het oude China was de Grote Muur. De Chinese Muur is een 5.500 mijl lange muur die in fasen is gebouwd in de geschiedenis van China om het te beschermen tegen indringers, zoals de Mongolen in het noorden. De bouw begon in de 7e eeuw voor Christus door de staat Chu en duurde tot 1878 in de Qing-dynastie. Het meeste van wat er vandaag overblijft, werd ongeveer 600 jaar geleden gebouwd tijdens de Ming-dynastie. Infrastructuur was buitengewoon belangrijk voor reizen, handel en het beheersen van de rivieren. De Zijderoute, een 4.000 mijl lang netwerk van handelsroutes van China naar het Midden-Oosten naar Europa, maakte de uitwisseling van goederen, culturen, religies en ideeën mogelijk. Het land rond de Huang He en Chang Jiang was rijk voor landbouw en de oude Chinezen maakten grote vorderingen op het gebied van landbouw en irrigatie. Ze bouwden waterbouwkundige systemen van kanalen, dijken en dammen. Het Grand Canal in China is het langste kanaal ter wereld met een lengte van 1.100 mijl en gebouwd in 468 v.Chr.!

Aan het oude China worden ook belangrijke uitvindingen toegeschreven die we vandaag de dag nog steeds gebruiken: papier, zijde, paraplu's, het telraam, de kruiwagen, vliegers, porselein en lak. Zijde werd zowel voor kleding als voor porselein gebruikt, een fijne vorm van aardewerk werd gewaardeerd door de rijken en werd duizenden jaren verhandeld met andere landen. De oude Chinezen ontwikkelden een kompas gemaakt van magneetsteen die de magnetische aantrekkingskracht van de aarde gebruikt om altijd naar het noorden te wijzen. De Ban Liang-munt was de eerste gestandaardiseerde munteenheid in het oude China die werd opgericht onder de eerste keizer van China, Qin Shi Huangdi. Papiergeld werd ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie in de 7e eeuw. Ze maakten ook grote vorderingen in de medische zorg met behulp van kruiden en acupunctuur. Het oude China boekte vooruitgang in militaire tactieken en wapens door speren, dolken, zwaarden van brons en later ijzer, strijdwagens en het eerste gebruik van buskruit in vuurwerk en kanonnen te creëren.

P: Politiek

Heersers gaven hun macht door aan een familielid, meestal de oudste zoon. Deze families zouden dan vele jaren regeren en een tijdsperiode creëren die een dynastie wordt genoemd. Telkens wanneer een nieuwe familie de macht overnam, zou een nieuwe dynastie beginnen. De koning of keizer had absolute macht. Zijn woord werd als heilig beschouwd omdat de Chinezen geloofden dat keizers het recht kregen om te regeren door het "Mandaat van de Hemel". Dit betekende dat ze geloofden dat de goden hun zegen hadden gegeven voor de keizer om te regeren. Als de goden besloten dat de heerser of leden van de dynastie zich verkeerd gedroegen, zouden ze hen straffen en zou de heerser het mandaat van de hemel verliezen.

De Zhou creëerden dit idee en gebruikten het om hun omverwerping van de Shang-dynastie te rechtvaardigen. De eerste keizer die heel China onder zijn heerschappij verenigde, was keizer Qin Shi Huangdi in 221 vGT. Sindsdien zijn er meer dan 500 keizers van China geweest. De draak, een symbool van geluk, werd geassocieerd met de keizer en zijn familie. Keizers konden veel vrouwen hebben, maar slechts één werd de keizerin genoemd. Onder de keizer bevonden zich regeringswerkers en ambtenaren wiens taak het was om de steden te besturen, belastingen te innen en de wetten te handhaven. Deze functies werden bekleed door mannen die examens moesten afleggen om regeringsfunctionaris te worden, maar het waren ook rijke landeigenaren die deel uitmaakten van de adel.


Grote Dynastieën

Xia (2205-1575 vGT) - De Xia wordt verondersteld meer legendarisch dan feitelijk te zijn en wordt nog steeds beschouwd als de eerste dynastie in het oude China.


Shang (1570-1045 BCE) - De Shang heerste over het gebied rond de Huang He.


Zhou (1045-256 BCE) - De Zhou wierp de Shang omver en creëerde de Mandate of Heaven-theorie om hun heerschappij te rechtvaardigen. De Zhou was de langst heersende dynastie.


Qin (221 BCE - 206 BCE) - Keizer Qin Shi Huangdi was de eerste die zichzelf tot keizer verklaarde en onder zijn heerschappij heel China veroverde. Hij begon ook de Grote Muur; gestandaardiseerde valuta, gewichten, maten en schrijven; en verbeterde infrastructuur door de aanleg van wegen en kanalen.


Han (206 BCE - 220 CE) - De Han-dynastie regeerde meer dan 400 jaar, promootte het confucianisme en creëerde een sterke, georganiseerde regering. Poëzie en literatuur bloeiden onder deze dynastie.


Zes dynastieën (222-581 CE) - Gedurende meer dan 300 jaar was China niet verenigd onder één enkele keizer, maar verdeeld.


Sui (589-618 CE) - Na de periode van de zes dynastieën verenigden de Sui China opnieuw onder één regel. Tijdens hun bewind werd de Grote Muur uitgebreid. Het Grand Canal, het langste kanaal ter wereld, werd in deze tijd ook gebouwd.


Tang (618-907 CE) - De Tang-dynastie stond bekend als een periode van vrede en welvaart, bijgenaamd de "Gouden Eeuw van het oude China". Tijdens deze dynastie floreerden de kunsten, literatuur en technologische vooruitgang.


Vijf dynastieën (907-960 CE) - Na een opstand van de boeren werd de Tang-dynastie omvergeworpen en volgde een periode van verdeeldheid.


Song (960-1279 CE) - De Song-dynastie herenigde opnieuw heel China onder één regel. In die tijd waren er veel vorderingen in wetenschap en technologie die leidden tot de uitvindingen van buskruit en het kompas.


Yuan (1279-1368 CE) - De Song-dynastie werd verslagen door de Mongolen na een lange en dodelijke oorlog. De Mongoolse leider heette Kublai Khan en hij stichtte de Yuan-dynastie.


Ming (1368-1644 CE) - De Ming-dynastie wordt beschouwd als de laatste van de grote Chinese dynastieën. Nadat ze de Mongolen hadden omvergeworpen, voltooiden ze de Grote Muur langs het noorden om ervoor te zorgen dat de Mongolen niet opnieuw zouden binnenvallen. De Verboden Stad, een enorm paleis en complex gebouwd voor de keizer, werd ook gebouwd.


E: Economie

De economie van het oude China was voornamelijk agrarisch, wat betekent dat de meeste mensen landbouwbedrijven hadden. Het land rond de rivieren Huang He en Chang Jiang was vruchtbaar voor het verbouwen van gewassen zoals tarwe, gierst, rijst, fruit en groenten en voor het fokken van vee. Ambachtslieden en ambachtslieden werkten met aardewerk, porselein, metalen zoals brons en later ijzer om vaartuigen, sculpturen en wapens te maken. Ze maakten ook lucratieve goederen zoals papier en zijde, die vervolgens werden verkocht door kooplieden en handelaars. China creëerde een gestandaardiseerde vorm van valuta genaamd de Ban Liang-munt onder de eerste keizer Shi Huangdi in 210 BCE. Het eerste bekende papiergeld werd uitgevonden onder de Song-dynastie, die regeerde van 960-1279 v.Chr.

S: Sociale structuur

Het oude China had een strikte sociale hiërarchie. Het was een zeer patriarchale samenleving, wat betekende dat mannen de meeste macht hadden en vrouwen een ondergeschikte rol. Vrouwen waren vaak getrouwd in gearrangeerde huwelijken die waren opgezet door een koppelaar. Ze gingen van het huis van hun vader naar hun echtgenoot en hadden geen recht op eigendom. Mannelijke kinderen werden gewaardeerd als waardevoller dan vrouwelijke kinderen en het was een tragische praktijk dat vrouwelijke baby's soms werden achtergelaten om te sterven als hun familie ze niet wilde. Oude Chinezen beoefenden ook het geloof van kinderlijke vroomheid, wat betekent dat ze groot respect hadden voor hun ouderen vanwege hun ervaring en wijsheid.

De hiërarchie van het oude China plaatste de keizer en zijn familie bovenaan, gevolgd door de adel. Edelen waren leden van het leger, regeringsfunctionarissen, geleerden en rijke landeigenaren. Kennis en academische bezigheden werden zeer gerespecteerd. Edelen leefden in luxe en genoten van tijdverdrijf zoals jagen. Lagere op de sociale hiërarchie waren boeren die boeren, ambachtslieden en ambachtslieden, kooplieden en handelaars waren. Ambachtslieden waren bronzen arbeiders, steenhouwers of ambachtslieden die functionele en mooie items maakten van jade, aardewerk of porselein. Boeren vormden de grootste sociale klasse, maar in veel gevallen hadden ze niet het land dat ze bewerkten. Het land was eigendom van edelen en boeren moesten het grootste deel van hun oogsten aan hen afstaan en slechts genoeg voor zichzelf behouden om van te leven. Kooplieden en handelaars waren ook van levensbelang voor de samenleving, maar werden gezien als een lagere klasse. Helemaal onderaan de sociale hiërarchie bevonden zich tot slaaf gemaakte mensen die meestal krijgsgevangenen waren. Ze waren arbeiders, bouwlieden of bedienden en hadden geen rechten die verder gingen dan hun slaven hen gaven.Ga naar Savvas en TCi voor meer informatie over het oude China en andere onderwerpen over sociale studies op de middelbare school.


Hoe het Oude China te Onderwijzen aan Basisschoolleerlingen

1

Gebruik de GRAPES-methode

Gebruik de GRAPES-methode om studenten gemakkelijker over een oude beschaving te leren. Bestudeer de geografie, religie, prestaties, politiek, economie en sociale structuur van de mensen om een ​​volledig beeld te krijgen van het leven daar.

2

Betrek Studenten bij het Leren

Leerlingen leren het beste wanneer ze volledig betrokken zijn, dus splits de informatie op in kleine stukjes en laat leerlingen modellen maken om te helpen bij het leren. Gebruik spinnenkaarten, storyboards, posters, enz. om studenten te helpen de belangrijke concepten rond het oude China te leren.

3

Toon het Belang van het Oude China Voor Vandaag

Wanneer u leerlingen probeert te betrekken bij een geschiedenisles, maak de informatie dan relevanter voor hen door de verbanden en het belang van het oude China voor onze wereld van vandaag te laten zien. Veel uitvindingen die we gebruiken, zijn gemaakt in het oude China en hebben een grote impact op de wereld gehad.

Veelgestelde vragen over het oude China

Waarom is het belangrijk om meer te weten te komen over het oude China?

Het oude China stond bekend als de bakermat van de beschaving, met veel belangrijke innovaties en uitvindingen die daar begonnen. Met meer dan 3500 jaar geschreven geschiedenis werden de politiek en de religie van het oude China een hoeksteen van beschavingen over de hele wereld.

Hoe was de geografie van het oude China belangrijk voor de ontwikkeling van de beschaving daar?

Hoge bergen maakten landbouw moeilijk en mensen waren meer geneigd zich in de buurt van rivieren en vlakten te vestigen, zodat ze water konden hebben en gewassen konden verbouwen. De ruige Himalaya-bergen in het buitengebied van China dwongen de meeste kolonisten naar het binnenland.

Hoe werkte de hiërarchie van het oude China?

In deze patriarchale samenleving waren mannen belangrijker dan vrouwen. De keizer en zijn familie stonden aan de top van de sociale hiërarchie, gevolgd door de edelen die in weelde leefden en kennis nastreefden. Ambachtslieden en ambachtslieden waren belangrijk voor de samenleving, en de boeren vormden de grootste klasse van mensen. Hoewel belangrijk, werden kooplieden en handelaren als een lagere klasse beschouwd.

Vind meer lesplannen en activiteiten zoals deze in onze categorie Sociale Studies!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/oud-china
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office