https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/oud-china/druiven-chart

Overzicht van Activiteiten


In deze activiteit zullen de leerlingen wat ze hebben geleerd over het oude China opsplitsen in een GRAPES-kaart. Er zijn veel verschillende acroniemen die nuttig kunnen zijn bij het analyseren van oude beschavingen en deze wordt veel gebruikt. Docenten mogen echter alles gebruiken wat ze willen en kunnen eenvoudig de titels in de sjabloon wijzigen.


G: Aardrijkskunde

 1. Waar was het oude China gevestigd?
 2. Welke fysieke kenmerken had het?
 3. Hoe was het klimaat?
 4. Welke natuurlijke hulpbronnen waren er?
 5. Hoe beïnvloedt de locatie of omgeving de ontwikkeling van de oude Chinese beschaving? (Hoe beïnvloedt waar ze wonen hoe ze leven?)

R: Religie

 1. Wat voor soort religie beoefende het oude Chinees?
 2. Wie waren de religieuze leiders?
 3. Wie waren hun god (en) / godin (en)?
 4. Hoe aanbaden mensen?
 5. Waren er unieke begrafenispraktijken of opvattingen over het hiernamaals?

A: Prestaties

Wat waren enkele belangrijke uitvindingen of bijdragen van het oude China op het gebied van:

 1. Kunst
 2. Architectuur
 3. Schrijven
 4. Irrigatie
 5. Uitvindingen

P: Politiek

 1. Welk type regering had het oude China?
 2. Wie waren de leiders?
 3. Hoe zijn beslissingen genomen?
 4. Welke rol speelden mensen in de overheid?
 5. Wat was de structuur van de regering?

E: Economie

 1. Wat waren de natuurlijke hulpbronnen van het oude China? Wat hebben ze gemaakt en gegroeid?
 2. Met wie handelde het oude China? Wat waren hun in- en uitvoer?
 3. Welke banen waren er beschikbaar?
 4. Welk type valuta bestaat er?

S: Maatschappij

 1. Wat waren de sociale klassen van het oude China?
 2. Wat waren de rollen van mannen, vrouwen en kinderen?
 3. Welke groepen hadden rechten en welke rechten hadden ze?
 4. Welke groepen hadden geen rechten?
 5. Hoe zag het dagelijkse leven van mensen eruit?

Het gebruik van een DRUIVEN-grafiek om informatie over oude beschavingen te ordenen is een handig hulpmiddel om de analyse door studenten van de kenmerken en bijdragen van een samenleving te verbeteren. Door verder te gaan en visuals op te nemen, kunnen studenten de details van elke categorie beter onthouden.

Bij het leren over oude beschavingen hebben studenten mogelijk leraren nodig om een verscheidenheid aan bronnen te bieden. Het gebruik van diverse bronnen zoals primaire bronnen, video's, liedjes, lezingen uit schoolboeken, encyclopedieën en literatuur kan nuttig zijn voor studenten om een nauwkeurig en volledig beeld van de tijdsperiode te krijgen. Studenten kunnen grafische organisatoren gebruiken om tijdens het leren aantekeningen te maken over de verschillende categorieën.


Studenten kunnen samenwerken!

Docenten kunnen wensen dat studenten samenwerken aan deze les, wat mogelijk is met de functie Storyboard That 's Real Time Collaboration! Met Real Time Collaboration kunnen leerlingen tegelijkertijd aan hetzelfde storyboard werken, wat perfect is voor deze les! Zoals docenten weten, stelt het samenwerken aan opdrachten studenten in staat om op een dieper niveau te denken en tegelijkertijd hun communicatieve en probleemoplossende vaardigheden te vergroten. Samenwerking kan ook helpen de tijd te verkorten die nodig is om een storyboard te voltooien. Hoewel er geen vaste limiet is voor het aantal gebruikers dat tegelijk aan een storyboard kan werken, raden we vijf of minder gebruikers aan voor optimale prestaties. Al onze opdrachten zijn standaard individueel. Om deze les collaboratief te maken, moeten docenten samenwerking voor de opdracht inschakelen op het tabblad "Toewijzing Bewerken".


DRUIVEN grafiek

Let op: voor verdere activiteiten worden spinkaarten gebruikt om elke categorie uit te breiden.

By focusing on just one category, students are encouraged to include more information and should complete 3-6 cells. Students can come together after they’ve created their storyboards to share what they’ve learned. The full G.R.A.P.E.S. Chart can be used as a post assessment after students have presented.


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Opleveringsdatum:

Doelstelling: Maak een grafiek die de verschillende aspecten van het oude China beschrijft: geografie, religie, prestaties, politiek, economie en sociale structuur.

Instructies voor studenten:

 1. Klik op "Start toewijzing".
 2. Schrijf een beschrijving van 1-3 zinnen van elke cel.
 3. Maak een illustratie die elke categorie vertegenwoordigt met behulp van de juiste scènes, personages en items. Typ "China" in de zoekbalk om afbeeldingen te vinden die betrekking hebben op het oude China.
 4. Bewaar en verzend uw storyboard.

Vereisten: Minimaal 4-6 cellen met verschillende aspecten van het oude China. Passende scènes om elke categorie te illustreren. Een beschrijving van 1-3 zinnen voor elke cel die uw begrip aantoont.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)

Meer Storyboard That Activities

Oud China
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/oud-china/druiven-chart
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.