https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/terug-naar-afzender-door-julia-alvarez/woordenschat

Overzicht van Activiteiten


Het starten van een eenheid of les met de belangrijkste woordenschattermen en toespelingen helpt bij het algemene begrip en retentie. In deze activiteit zullen studenten een storyboard maken dat de belangrijkste woordenschat en toespelingen in het boek Return to Sender van Julia Alvarez definieert en illustreert. De leerlingen zullen naar goeddunken van de leraar een spinnenkaart van 3-5 termen maken. Elke cel zal een term of toespeling, de definitie of beschrijving en een passende illustratie bevatten.


Voorbeelden van woordenschat van Return to Sender

aangehouden: gearresteerd.

vracht: goederen vervoerd op een schip, vliegtuig of motorvoertuig.

confisqueren: iemands eigendom in beslag nemen of in beslag nemen.

contradictie: een persoon, ding of situatie waarin elementen inconsistent of tegengesteld zijn.

Coyotes : Spaans woord voor smokkelaars helpt immigranten illegaal de Verenigde Staten binnen te komen.

democratie: een regeringssysteem waarbij vertegenwoordigers en wetgevers door het volk worden gekozen.

Derechos : Spaans woord voor rechten.

verlicht met of met een rationele, moderne en goed geïnformeerde kijk.

Estrella :Estrella is het Spaanse woord voor sterren. Tyler laat Mari kennismaken met astronomie en hun vriendschap vormt zich door hun liefde voor sterrenkijken. Mari stelt voor dat Tyler de boerderij sterren en zwaluwen noemt: Estrella & Golondrina Farm. Hoewel Mexico en Vermont ver uit elkaar liggen, staan ze allebei onder dezelfde sterren.

gijzeling: Een persoon die door een crimineel in beslag wordt genomen om een andere partij, zoals een familielid, werkgever, wetshandhaver of overheid, te dwingen op een bepaalde manier te handelen of geld te geven, vaak onder dreiging van ernstig lichamelijk letsel aan de gijzelaar.

immoreel: het opzettelijk schenden van geaccepteerde beginselen van goed en kwaad.

La Golondrina : La Golondrina is Spaans voor zwaluw, een soort vogel. Het is ook de naam van een beroemd Mexicaans lied waar Mari en haar familie van genieten. De zwaluw trekt elk jaar van Mexico naar de Verenigde Staten en weer terug. Het lied gaat over het verlangen naar je huis, zoals de zwaluw of golondrina die door Noord-Amerika vliegt.

La migra en ICE: La Migra is het Spaanse woord voor immigratie. Als Mari deze woorden gebruikt, bedoelt ze "immigratiebeambten" of ICE: US Immigration and Customs Enforcement. ICE is een federale wetshandhavingsinstantie onder het Department of Homeland Security, opgericht in 2003. ICE zoekt immigranten op die illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen en deporteert ze terug naar hun land van herkomst.

Operatie Return to Sender: een grote operatie van ICE in 2006 en 2007 gericht op immigranten zonder papieren met een strafblad. Het deporteerde echter ook mensen zonder strafblad, zoals het geval was bij de familie Cruz in het verhaal.

oversimplificeren: (iets) zo vereenvoudigen dat er een vertekend beeld van wordt gegeven.

vooroordeel: vooropgezette mening die niet gebaseerd is op reden of feitelijke ervaring.

stigma: een teken van schande in verband met een bepaalde omstandigheid, kwaliteit of persoon.

stereotypen: een wijdverbreid maar vaststaand en te vereenvoudigd beeld of idee van een bepaald type persoon of ding dat problematisch en kwetsend kan zijn.

getuigenis: een plechtige verklaring die gewoonlijk mondeling wordt afgelegd door een getuige onder ede naar aanleiding van een verhoor door een advocaat of bevoegde ambtenaar.

rechtopstaand: gekenmerkt door integriteit.

waakzaam: alert waakzaam vooral om gevaar te vermijden.


Template en Class Instructions

(Deze instructies zijn volledig aanpasbaar. Na het klikken op "Copy Assignment", wijzigt u de beschrijving van de opdracht in uw Dashboard.)Opleveringsdatum:

Doelstelling: Maak een spinnenkaart die de belangrijkste woordenschat van Return to Sender definieert en illustreert.

Instructies voor studenten:

  1. Klik op "Opdracht starten".
  2. Geef in de titelvakken de woordenschattermen aan die u hebt gekozen.
  3. Schrijf in de beschrijvingsvakken de definitie of beschrijving van de term.
  4. Maak een illustratie voor elke term met behulp van geschikte scènes, personages en items.
  5. Spaar vaak.

Vereisten: Moet 3 woordenschattermen hebben, correcte definities of beschrijvingen en geschikte illustraties voor elk die uw begrip van de woorden aantonen.

Lesplan Reference

Grade Level 6-8

Moeilijkheidsgraad 2 (Versterking / Ontwikkelingslanden)

Soort Opdracht Individu

Type Activiteit: Beeldtaal Boards


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)

Meer Storyboard That Activities

Retourneer Naar Verzender
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/terug-naar-afzender-door-julia-alvarez/woordenschat
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.