×

Let us know what date & time you prefer?

https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/the-pit-and-the-pendulum-door-edgar-allan-poe/literair-conflict

Overzicht van Activiteiten


Storyboarding is een uitstekende manier om je te concentreren op soorten literaire conflicten.

Door studenten storyboards te laten maken die de oorzaak en het gevolg van verschillende soorten conflicten laten zien, wordt het analytisch denken over literaire concepten versterkt. Laat uw leerlingen een voorbeeld kiezen van elk literair conflict en ze afbeelden met behulp van de storyboard-maker. In het storyboard moet een voorbeeld van elk conflict visueel worden weergegeven, samen met een uitleg van de scène en hoe deze past bij de specifieke categorie van conflicten.


MAN versus ZELF

De verteller is in conflict met zichzelf. Hij weet dat hij schuldig is bevonden, en hij lijkt zijn straf soms bijna te accepteren. Dit weerhoudt hem er echter niet van te proberen zijn kerker te verkennen, of te ontsnappen uit zowel de slinger als de put, wat suggereert dat hij, ondanks de echte menselijke reacties op dergelijke verschrikkingen, ook weet dat hij het niet verdient te sterven.


MENS versus NATUUR

De verteller bestrijdt de elementen - bedacht door de mens, maar toch buiten zijn controle - in de kamer. Eerst moet hij uitzoeken hoe hij aan de slinger kan ontsnappen. Terwijl hij op het bord zit, worden zijn vingers ook gebeten door ratten terwijl hij ze probeert weg te jagen van het vlees. Nadat hij aan de slinger is ontsnapt, moet hij proberen terug te duwen tegen de muren, die hem naar de put duwen, die niets anders biedt dan de dood.


MAN versus SAMENLEVING

De verteller is om te beginnen in deze martelkamer omdat hij schuldig werd bevonden tijdens de Spaanse Inquisitie. Hoewel hij niet uitlegt waarom hij schuldig werd bevonden, waren veelvoorkomende redenen voor schuldigverklaringen tijdens de Spaanse inquisitie: het in het geheim praktiseren van een andere religie; ketterij; weigering om te converteren; en politieke oppositie tegen de monarchie.Template en Class Instructions

(Deze instructies zijn volledig aanpasbaar. Na het klikken op "Copy Assignment", wijzigt u de beschrijving van de opdracht in uw Dashboard.)student Instructions

Maak een storyboard dat ten minste drie vormen van literaire conflict toont in "The Pit and the Pendulum".


  1. Identificeer conflicten in "The Pit and the Pendulum".
  2. Categoriseren elk conflict als Character vs. Karakter, Character vs. Zelf, Character vs. Society, Character vs. Nature of Character vs. Technology.
  3. Illustreren conflicten in de cellen, met behulp van personages uit het verhaal.
  4. Een korte beschrijving van het conflict onder de cel.
  5. Opslaan en de opdracht in te dienen.

Lesplan Reference

Grade Level 9-12

Moeilijkheidsgraad 3 (Het ontwikkelen tot Mastery)

Soort Opdracht Individueel of Partner

Type Activiteit: Soorten Literary Conflict


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Soorten Literary Conflict Rubriek
Maak een storyboard dat ten minste drie vormen van literaire conflict uit het verhaal laat zien. Ondersteun je keuzes met bewijs uit de tekst.
Bedreven Opkomende Begin Probeer het nog Eens
Conflict Identificatie
Student identificeert juist grote conflicten en maakt gebruik van sterke, duidelijke tekstuele bewijs om de keuze te ondersteunen.
Student identificeert juist groot conflict en gebruikt weinig of onduidelijke informatie om hun keuze te steunen.
Student identificeert onjuist groot conflict, en maakt gebruik van een aantal details uit de tekst van hun keuze te steunen.
Student doet geen poging om grote conflicten te identificeren of identificeert onjuist groot conflict met geen uitleg.
Inzicht Outcome
Student toont duidelijk de uitkomst van het conflict en de gevolgen ervan voor de hoofdpersoon met bewijs uit de tekst.
Student geeft de uitkomst van het conflict en het effect ervan op de hoofdpersoon, maar enig bewijs is onduidelijk.
Student geeft de uitkomst van het conflict, maar heeft geen effect op de protagonist te onderzoeken en maakt gebruik van een vage tekstuele bewijs.
Student niet duidelijk de uitkomst van het conflict te laten zien of gebruik tekstuele bewijs.
Karakter
Storyboard omvat alle vereiste tekens en duidelijk namen hen. Gaat boven en buiten door het toevoegen van extra informatie.
Storyboard omvat alle vereiste tekens en duidelijk namen hen.
Storyboard omvat protagonist en antagonist maar laat uit andere vereiste karakters.
Storyboard omvat niet de namen van de gewenste letters.
Storyboard
Student toont duidelijk aan het werk om de instelling van de plaats van het boek over te brengen
Student probeert setting en scène van het boek over te brengen, maar mist een aantal duidelijkheid.
Student niet duidelijk overbrengen van de setting en scène.
Student maakt weinig of geen poging om de instelling of een scène te brengen.
Spelling en Grammatica
Student maakt gebruik van voorbeeldige spelling en grammatica. Er zijn geen fouten.
Student maakt een kleine fout in spelling en grammatica.
Student maakt een aantal kleine fouten in spelling en grammatica.
Student maakt veel fouten in de spelling en grammatica; kleine poging tot spellingcontrole.


Meer Storyboard That Activities

The Pit and the Pendulum
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/the-pit-and-the-pendulum-door-edgar-allan-poe/literair-conflict
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.