https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/vroege-mensen/woordenschat

Overzicht van Activiteiten


Het starten van een unit of les met de belangrijkste woordenschat die studenten zullen zien in hun lezingen of presentaties, helpt bij het algemene begrip en het onthouden. In deze activiteit zullen studenten een storyboard maken dat de belangrijkste woordenschat met betrekking tot de studie van vroege mensen definieert en illustreert .

Studenten zullen een voorbeeld van de termen en definities bekijken en de hele klas of kleine groepsdiscussies gebruiken om hun begrip van elke betekenis te demonstreren. Vervolgens maken ze naar eigen goeddunken een Spider-kaart met 3-5 termen. Elke cel bevat een term, de definitie ervan en een illustratie die de betekenis weergeeft. Wanneer studenten elke term definiëren en illustreren, beheersen ze de toepassing ervan en behouden ze deze als onderdeel van hun lexicon.


Aanbevolen woordenschat voor vroege mensen

hominid: Mensen uit de prehistorie, waaronder: Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis en Homo sapiens sapiens.

artefact: een object gemaakt of gebruikt door mensen in het verleden.

prehistorisch: vóór geschreven geschiedenis.

ritueel: gerelateerd aan een ceremonie zoals een religieuze ceremonie.

antropoloog: een wetenschapper die de menselijke ontwikkeling en cultuur bestudeert.

blijft: een lijk.

tweevoetig: een dier dat op twee achterpoten loopt in plaats van op handen en voeten.

Australopithecus afarensis: de vroegst bekende groep mensachtigen waarvan de overblijfselen zijn gevonden in Afrika en waarvan wordt aangenomen dat ze 4 miljoen jaar geleden hebben geleefd. Bijgenaamd "Lucy" omdat de antropoloog Donald Johanson die de ontdekking deed naar het lied "Lucy in the Sky with Diamonds" had geluisterd.

Homo habilis: een groep vroege mensachtigen die ongeveer 2 miljoen jaar geleden in Afrika leefden en duidelijk verschillen van "Lucy" bij het maken en gebruiken van gereedschappen. Bijgenaamd "Handy Man".

Homo erectus: een soort mensachtige die ongeveer 1,8 miljoen - 200.000 v.Chr. Leefde. Wetenschappers denken dat ze de eersten waren die uit Afrika migreerden. Ze stonden volledig rechtop en krijgen daarom de bijnaam “Upright Man”.

Homo sapiens Neanderthalensis: deze vroege mens leefde van 230.000 tot 30.000 jaar geleden in Afrika, het Midden-Oosten, Europa en Azië. Ze hadden grote hersens en waren bekwame gereedschapmakers. Bijnaam: Neanderthalers.

Homo sapiens sapiens: Deze prehistorische mensen leefden van 35.000-12.000 v.Chr. Ze zijn ontstaan in Afrika maar migreerden naar Europa, Azië, Australië en Noord- en Zuid-Amerika. Ze verschilden van Neanderthalers doordat ze hoge ronde schedels, kleinere tanden, een slankere botstructuur en grotere hersenen hadden. Bijnaam: Early Modern Humans.

migreren: om van de ene geografische regio naar de andere te gaan.

landbrug: een stuk land dat twee continenten met elkaar verbindt.

Paleolithicum: Het oude stenen tijdperk was een periode waarin mensen gereedschappen van steen maakten en ook overleefden door te jagen en te verzamelen. Het vond plaats tussen 2 miljoen jaar geleden en 8.000 v.Chr.

Neolithicum: Het nieuwe stenen tijdperk was een periode waarin mensen doorgingen met het maken van werktuigen van steen, maar ze maakten een cruciale verschuiving van jagen en verzamelen naar het kunnen bewerken. Door het land te cultiveren en vee te houden, konden deze mensen zich op één plek vestigen en werden gemeenschappen groter. Het neolithicum was van 8.000 v.Chr. Tot 3.000 v.Chr. Het nieuwe stenen tijdperk eindigde toen mensen ontdekten hoe ze metaal konden gebruiken om gereedschappen en wapens te maken.

grondluiaard : een groep nu uitgestorven luiaards, nauw verwant aan de huidige boomluiaards, het waren grote, logge herbivoren.

domesticeren: een wild dier trainen om nuttig te zijn voor mensen.

landbouw: het bedrijf van de landbouw.

handel: het kopen en verkopen of ruilen van zaken.

erts: een mineraal dat wordt gewonnen vanwege zijn waardevolle toepassingen.

Stonehenge: Stonehenge is een prehistorisch monument in Engeland dat werd gebouwd in 3000 v.Chr. (Meer dan 5000 jaar geleden!). Het is een ring van enorme staande stenen van ongeveer 4 meter hoog, 2 meter breed en 25 ton zwaar.

Grotschilderingen: Prehistorische grotschilderingen dateren van ongeveer 10.000 tot 20.000 jaar geleden. Ze zijn gemaakt op grotwanden of plafonds met verf aangebracht met de vinger, gekauwde stokjes of pels voor borstels. Een beroemd voorbeeld is in Lascaux, Frankrijk en dateert van ongeveer 15.000-17.000 v.Chr.


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Opleveringsdatum:

Doelstelling: Maak een storyboard dat de belangrijkste termen van de unit definieert en illustreert.

Instructies voor studenten:

  1. Klik op "Opdracht starten".
  2. Geef in de titelvakken de belangrijkste termen aan die u hebt gekozen.
  3. Schrijf in de beschrijvingsvakken de definitie van de term.
  4. Maak een illustratie voor elke term met behulp van geschikte scènes, personages en items. Om afbeeldingen te vinden die betrekking hebben op Early Humans, typt u 'Early Humans' in de zoekbalk.
  5. Sla op en sluit af als je klaar bent.

Vereisten: Moet voor elk 3 termen, juiste definities en passende illustraties hebben die aantonen dat u de woorden begrijpt.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Vocabulary
Define and illustrate each of the key terms.
Proficient
7 Points
Emerging
4 Points
Beginning
1 Points
Definitions
The vocabulary words are correctly defined.
The meaning of the vocabulary words can be understood but it is somewhat unclear.
The vocabulary word is not clearly defined
Illustrations
The storyboard illustrations clearly depict the meaning of the vocabulary words.
The illustrations relate to the meaning of the vocabulary words but it they are difficult to understand.
The illustrations do not clearly relate to the meaning of the vocabulary words.
Evidence of Effort
Work is well written and carefully thought out.
Work shows some evidence of effort.
Work shows little evidence of any effort.


Meer Storyboard That Activities

Vroege Mensen
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/vroege-mensen/woordenschat
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.