Caged Bird: Literary Elements

Caged Bird: Literary Elements
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Gekooide Vogel Door Maya Angelou

"Caged Bird" door Maya Angelou

Lesplannen Door Lauren Ayube

Gepubliceerd in 1983 in Maya Angelou's poëziecollectie Shaker, Why Don't You Sing , "Caged Bird" gaat over de ervaringen en levensvisies van een vrije vogel versus een gekooide vogel. De metafoor van de twee vogels illustreert het verschil tussen voorrecht en macht, en lijden en veerkracht. Het symboliseert ook het verschil tussen Afro-Amerikanen en blanken tijdens de Civil Rights Movement.
Gekooide Vogel

Storyboard Beschrijving

Metafoor, personificatie, alliteratie

Storyboard Tekst

  • METAFOOR
  • VERPERSOONLIJKING
  • HERHALING
  • Een metafoor is wanneer iets symbolisch is voor iets anders. Het hele gedicht is een metafoor: de vrije vogel staat voor blanke mensen en de gekooide vogel staat voor onderdrukte Afro-Amerikanen.
  • Personificatie is wanneer menselijke kwaliteiten en acties aan niet-mensen worden gegeven. Een voorbeeld hiervan is de lijn, "en de passaatwinden zacht door de zuchtende bomen." Het is alsof de bomen zuchten van verdriet.
  • Herhaling is wanneer de dichter hetzelfde woord of dezelfde groep woorden vaak gebruikt. Een voorbeeld hiervan is: "En zijn deuntje wordt gehoord op een verre heuvel , want de gekooide vogel zingt van vrijheid."
  • "Caged Bird" literaire elementen
Meer dan 20 miljoen storyboards gemaakt
Storyboard That Familie