Gestempelde Woordenschat

Gestempelde Woordenschat
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Stamped: Racism, Antiracism, and You Door Jason Reynolds en Ibram X. Kendi

Gestempeld door Jason Reynolds en Ibram X. Kendi

Lesplannen Door Liane Hicks

Stamped: Racism, Antiracism, and You door Jason Reynolds en Ibram X. Kendi is een uitgebreide hervertelling van de vormingsmomenten en mensen in de afgelopen 500 jaar die racisme in de Verenigde Staten hebben verdedigd of bestreden.
Gestempeld: Racisme, Antiracisme en jij

Storyboard Beschrijving

Maak een storyboard dat nieuwe woordenschat illustreert en definieert uit het boek Stamped: Racism, Antiracism and You.

Storyboard Tekst

  • SEGRETATIONISTEN
  • ASSIMILATIONISTEN
  • ANTIRACISTEN
  • Mensen die geloven dat mensen van verschillende rassen, klassen of etnische groepen in alle aspecten van de samenleving vrijwillig of met geweld gescheiden moeten zijn.
  • Mensen die voor integratie pleiten. Assimilatie-opvattingen zijn gebaseerd op het idee dat mensen zouden moeten integreren in de Amerikaanse samenleving door de blanke christelijke cultuur en gebruiken over te nemen. Deze voorwaarden voor integratie zijn racistisch en handhaven de blanke suprematie.
  • Mensen die racisme tegengaan, raciale tolerantie bevorderen en de actieve ontmanteling van racistische systemen, beleidslijnen, praktijken en attitudes steunen, zodat de macht eerlijk wordt verdeeld.
  • WOORDENSCHAT IN GESTEMPELD
Meer dan 20 miljoen storyboards gemaakt
Storyboard That Familie