Simile Definitie

Maak een Storyboard
Kopieer dit Storyboard
Simile Definitie
Storyboard That

Maak je eigen Storyboard

Probeer het gratis!

Maak je eigen Storyboard

Probeer het gratis!
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Literaire Termen - Vergelijkbaar

Vergelijkbare Definitie en Voorbeelden

Meer informatie over literatuurvoorwaarden via storyboards!
Bekijk enkele van onze geïllustreerde gidsen!


Storyboard Beschrijving

Simile Definitie

Storyboard Tekst

  • VERGELIJKING Een vergelijking is de vergelijking tussen twee verschillende dingen, die de woorden "als" of "als" gebruiken.
  • Heather is vrij zeker dat ze een nieuw bed nodig heeft.
  • Dit bed is zo klonterig als Oma's Tapioca Pudding.
Meer dan 30 miljoen storyboards gemaakt