Spaanse Positieven en Negatieven: Verhaal

Bijgewerkt: 4/29/2017
Spaanse Positieven en Negatieven: Verhaal
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Spanish Positives Lesson Plans

Positieve en Negatieve Woorden in het Spaans

Lesplannen van Lourdes Fernandez

Positieven en negatieven in het Spaans kunnen een uitdaging zijn voor Engelstaligen om te beheersen vanwege een conceptueel verschil met betrekking tot dubbele en drievoudige negatieven. De volgende activiteiten zullen studenten helpen begrijpen hoe en wanneer affirmatie en ontkenning te gebruiken en oefenen met het gebruik ervan in verhalen!


Positieve en Negatieve Woorden

Storyboard Beschrijving

Gratis Spaanse Lessen Spaans Negatief-Spaans Woordenschat

Storyboard Tekst

  • Siempre = altijd
  • Sí, sí, la representación es mañana ... cómo nee, ik ben een pongo poco nerviosa ...
  • Nadie = niemand
  • El día empieza raro ... heb je geen zin in het kopen van je auto? ¿Is het niet genoeg amigo's?
  • Ninguna = nee / geen / enig
  • ¡Nee, er is geen verbinding tussen bailar hoy!
  • Al día siguiente ...
  • Een llegar a la escuela ...