Tale of Despereaux - Event Analyse
Bijgewerkt: 3/9/2017
Tale of Despereaux - Event Analyse
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Despereaux Lesson Plans

The Tale of Despereaux door Kate DiCamillo

Lesplannen van Elizabeth Pedro

The Tale of Despereaux by Kate DiCamillo is a fairy tale about an unusual mouse named Despereaux, a beautiful princess, a poor girl desperate to become royalty, and a deceitful rat with a plan to get revenge.


The Tale of Despereaux

Storyboard Tekst

  • Wat bedoel je, je leest? Muizen niet lezen!
  • Wil je je zonden bekeren?
  • Furlough, broer Despereaux's, rapporteert aan Lester, hun vader, over het vreemde gedrag Despereaux's.
  • Lester is van mening dat Despereaux een ernstige bedreiging zou kunnen zijn, en dringt aan op de muis van de Raad, die bepalen dat Despereaux aan de ratten dienen te worden gezonden.
  • Despereaux wordt begeleid naar de dungeon door twee kap muizen. Eén van hen is zijn eigen broer, Furlough.