Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/articles/b/vinn-vinn-forhandlinger


Vinn Vinn Forhandling

Utforsking av bedriftsforhandlingsresultater

Den endelige suksessen til en virksomhet avhenger ofte av resultatet av forhandlinger, da det bestemmer vilkårene, avtalene og den generelle tilfredsheten til alle involverte parter. Mens mange tenker på forhandlinger som en konkurranse hvor den ene siden vinner og den andre taper, innebærer forhandlinger i realiteten en mer kompleks blanding av å vinne og tape. Vinn-vinn og vinn-tap-forhandlinger har hver sine egne distinkte egenskaper og potensielle utfall. Når det gjelder bedriftsforhandlinger, ligger nøkkelen til triumf i å avdekke felles grunnlag og aktivt forfølge løsninger som gir gjensidige fordeler for alle involverte parter. Sluttresultatet av nesten alle to partsforhandlinger kan kategoriseres som vinn-tap (den ene parten drar fordeler på bekostning av den andre), tap-tap (begge parter har det dårligere etter forhandlingen), eller vinn-vinn (begge parter kommer ut foran). Dersom dette mislykkes er det ikke oppnådd enighet og partene er tvunget til å søke alternative løsninger. Mens det å oppnå vinn-vinn-situasjoner fortsatt er det endelige målet, er det avgjørende å forstå detaljene ved hvert resultat og bruke effektive strategier. Ved å fremme en kultur for samarbeid og åpen kommunikasjon, kan virksomheter maksimere verdien, dyrke robuste relasjoner og bane vei for langsiktig suksess.

Mens mange tenker på forhandlinger som en konkurranse der den ene siden vinner og den andre taper, innebærer de i virkeligheten en mer kompleks blanding av å vinne og tape. Resultatet av nesten alle to partsforhandlinger kan kategoriseres som vinn-tap (den ene parten drar fordeler på bekostning av den andre), tap-tap (begge parter har det dårligere etter), eller vinn-vinn (begge parter kommer foran) . Hvis forhandlingene mislykkes, er det ikke oppnådd enighet og partene er tvunget til å søke alternative løsninger.

Forhandlingsresultater
Forhandlingsresultater

Lag en Vinn-vinn-forhandling*

Forhandlingsresultater

Vinn-tap utfall

Ofte i denne situasjonen har begge sider forsøkt å vinne, uten mye hensyn til den andre parten. Begge sider kan ha kommet til enighet med et ønsket mål og et "walk away"-punkt. I et vinn-tap-scenario faller den ene parten innenfor dette målområdet (eller til og med overskrider det), og den andre parten faller under sitt målområde.

Legg merke til at disse resultatene oppstår når begge blir skjøvet under "walk away"-punktet, og ender med at begge sider taper penger og opplever et uønsket resultat. Et slikt scenario oppstår ofte når folk er uvitende om sine beste alternative alternativer eller forhandler mot sine egne interesser. Faktorer som tvang og asymmetrisk informasjon kan også bidra til vinn-tap-situasjoner. Denne tilnærmingen, preget av en konkurranse- og nullsummentalitet, har som mål å sikre det beste scenariet for den ene siden samtidig som den ser bort fra den andres interesser. Et eksempel på et vinn-tap-utfall kan være når en kjøper forhandler om en betydelig prisreduksjon fra en leverandør, noe som fører til reduserte fortjenestemarginer for leverandøren. I motsetning til dette søker en vinn-vinn-strategi å lage løsninger som kommer alle involverte parter til gode. Den anerkjenner at oppfatninger av situasjonen er relative og at rettferdighet er avgjørende for at en situasjon skal anses å ha oppstått rettferdig. I det klassiske fangenes dilemma, for eksempel, ville det beste resultatet være at begge sider samarbeider og blir satt fri, men senkede forventninger og mangel på tillit gjør det mindre sannsynlig å oppnå en slik vinn-vinn-situasjon.

Tap-tap utfall

Å ta i bruk en tap-tap-tilnærming i forhandlinger kan føre til utilfredsstillende avslutninger for alle de involverte, ettersom den fokuserer på stive posisjoner og ikke klarer å utforske samarbeidsløsninger som maksimerer verdien. I et tap-tap-scenario innrømmer begge parter forhandlingsposisjoner utenfor sine målområder. Dersom forhandlerne ikke kommer til enighet, kan begge parter havne i dårligere posisjoner enn da de startet forhandlingene, dette inngår ofte som tap-tap-utfall. Dette skjer ofte når samarbeid og effektiv kommunikasjon svikter.

Hvis en eller begge sider ikke kan gå unna, men ikke er villige til å gi innrømmelser, vil begge bli tvunget til å håndtere de dårlige konsekvensene av å ikke komme til enighet. Alternativt kan begge sider være for raske til å gi innrømmelser, og oppnå et kompromiss som er rettferdig, men skadelig for begge sider. På samme måte, hvis begge parter tar feil om fordelene med det den andre siden tilbyr, kan de komme til en avtale de senere kommer til å angre på. Et eksempel på en tap-tap-situasjon kan være når to selskaper engasjerer seg i en budkrig om en kontrakt, og driver prisen opp utover det som er rimelig for begge parter.

Vinn-vinn-utfall

I dette scenariet har begge parter som mål å oppnå resultater som faller innenfor deres målområder, noe som resulterer i gjensidig fordelaktige avtaler. Dette kan innebære å nå en rettferdig mellomting eller lage kreative løsninger som forbedrer begge parters posisjon.

Vinn-vinn-scenarier oppstår når begge sider forstår verdien av en god avtale og har kompatible mål, noe som øker sannsynligheten for et positivt utfall. Selv om det er en risiko for å forsøke å presse den andre siden inn i en tapende posisjon, erkjenner partene ofte at disse resultatene er de mest stabile og bærekraftige. Slike resultater skaper en rettferdig og relativ situasjon der begge parter drar nytte av, og reduserer sjansene for fremtidige konflikter.

De som er involvert i en vinn-vinn-situasjon har et felles insentiv til å delta i fremtidige forhandlinger og etablere et gjensidig fordelaktig arbeidsforhold. For eksempel, når to selskaper forhandler om en partnerskapsavtale som øker deres markedsandel og lønnsomhet, eksemplifiserer det en vinn-vinn-situasjon der begge sider forstår viktigheten av å lage fordelaktige løsninger.

Strategier for vellykkede forhandlinger

 • Fokus på vinn-vinn: Mål å skape disse situasjonene ved å identifisere felles interesser og utforske kreative løsninger som maksimerer verdien for alle involverte parter. Denne tilnærmingen fremmer positive relasjoner og langsiktig suksess.
 • Effektiv kommunikasjon: Åpen og ærlig kommunikasjon er avgjørende for å forstå behovene og interessene til begge sider. Lytt aktivt, still spørsmål og sørg for klarhet for å bygge rapport og unngå misforståelser.
 • Samarbeid fremfor konkurranse: Skift tankegangen fra en vinn-tap-tilnærming til en samarbeidstilnærming. Oppmuntre til samarbeid, problemløsning og utforskning av felles interesser. Ved å samarbeide kan begge sider oppnå bedre resultater.

Eksempler på vinn-vinn-situasjoner

Denne strategien innebærer å prioritere gjensidige gevinster, fremme åpen kommunikasjon og aktivt søke samarbeidsløsninger som møter behovene og interessene til alle involverte parter. Overbevisende eksempler på disse situasjonene på arbeidsplassen involverer scenarier der ansatte og arbeidsgivere finner gjensidig fordelaktige løsninger som øker ansattes tilfredshet, fremmer produktivitet og bidrar til organisasjonens generelle suksess.

Følgende er noen eksempler på vinn-vinn situasjoner:

 • Fleksibilitet på arbeidsplassen: Når det gjelder ansettelsesdiskusjoner, er det viktig å lage positive løsninger som å tilby ansatte fleksible arbeidsordninger som alternativer for fjernarbeid eller fleksible timer. Organisasjoner fremmer ikke bare balanse mellom arbeid og privatliv, men fremmer også økt produktivitet og arbeidstilfredshet. Slike ordninger anerkjenner viktigheten av å imøtekomme individuelle behov og samtidig sikre at arbeidsforventningene oppfylles, noe som resulterer i en gjensidig fordelaktig situasjon. De som er involvert i dette vinn-vinn-scenariet erkjenner at det samme resultatet kan oppnås gjennom ulike tilnærminger, og forstår at det relative resultatet er det som betyr noe for å skape et rettferdig og effektivt arbeidsmiljø.
 • Strategiske partnerskap: Når to selskaper i komplementære bransjer kommer sammen og danner strategiske partnerskap, kan de lage positive løsninger som fører til gjensidig vekst og suksess. Ved å utnytte deres respektive styrker og ressurser, lar disse partnerskapene begge parter utvide kundebasen, øke inntektene og øke markedsrekkevidden. I dette scenariet er utfallet relativt, siden begge sider kan vinne og ingen av partene taper penger. Dette skaper en rettferdig og gjensidig fordelaktig situasjon der to sider forstår verdien av samarbeid og anerkjenner at samarbeid kan resultere i redusert risiko og økte sjanser for suksess.

Eksempler på vinn-vinn-situasjoner for studenter som lærer forhandling kan inkludere gruppeprosjekter der samarbeid fører til forbedret læringsutbytte, eller klasseromsdiskusjoner som fremmer kunnskapsdeling og kritisk tenkning blant alle elever.

Eksempler på tap-tap-situasjoner

 1. En leverandør og en forhandler klarer ikke å oppnå en gjensidig fordelaktig avtale om priser og vilkår, noe som fører til et sammenbrudd i deres forretningsforhold og tap av potensielle muligheter for begge parter.

 2. En fusjon mellom to selskaper klarer ikke å samkjøre organisasjonskulturer og strategiske mål, noe som resulterer i interne konflikter, redusert produktivitet og tap av markedsposisjon for begge enheter.

Eksempler på vinn-tap-situasjoner

 • Tilnærminger til vinn-tap konfliktløsning involverer ofte at en part utøver dominans eller bruker maktdynamikk for å overmanne den andre, noe som resulterer i en løsning som tilfredsstiller den vinnende partens interesser samtidig som den ser bort fra bekymringene og behovene til den andre involverte parten.
 • I et konkurrerende bud, senker en leverandør med vilje prisene betydelig for å vinne en kontrakt, noe som får konkurrenten til å miste muligheten, noe som eksemplifiserer et vinn-tap-resultat.
 • En selger presser en kunde til å kjøpe unødvendige tillegg eller oppgraderinger, maksimere sin egen provisjon, men etterlate kunden med et ugunstig resultat, som viser en vinn-tap-dynamikk.

En liten spillteori

I spillteori (anvendelse av matematisk modellering til konkurranse og beslutningstaking), kalles noen konkurranser, eller spill, " nullsum ". I nullsumsspill kan én spiller kun dra nytte av samme skade for en annen betaler. Et eksempel på dette er å dele en begrenset ressurs; hver økning i en spillers lager må tas fra en annen spillers lager. Siden ressursen kun kan overføres mellom spillerne, vil enhver endring fra lik divisjon være en vinn-tap-situasjon.

Ikke alle spill er nullsum. Faktisk kan mange situasjoner i den virkelige verden, selv konkurransedyktige, løses på en måte som lar begge parter komme foran. Disse ikke-nullsum-spillene er det som gir mulighet for samarbeid, markedsøkonomier og prososiale aktiviteter.

Eksempler - Tre forskjellige utfall

Imagine Craftsy Corp. forhandler med Alexa om å selge håndverkswidgetene hennes. Deres erfarne kuratorteam synes hun har et flott produkt med mye potensial. Det eneste stikkpunktet i kontrakten er antallet widgets Craftsy Corp. trenger fra Alexa for satsingen.

Artisanal widgets er arbeidskrevende, så det har vært vanskelig for Alexa å skalere virksomheten sin. Hun har bare 250 widgets på lager og kan sannsynligvis tjene 250 flere, hvis hun trengte det, før hun går tom for midler. Craftsy Corp. må starte med minst 1000 widgets for å dekke de faste kostnadene ved å ta med Alexa om bord.


La oss se de mulige resultatene av dette scenariet.

Eksempel på Forhandlingsresultater
Eksempel på Forhandlingsresultater

Lag en Vinn-vinn-forhandling*


 1. Vinn-tap: Kunden ber selgeren levere 1000 enheter, og oppgir at hun vil få 30 % fortjeneste når de selger. Selgeren sier at siden de kun har 250 enheter på det tidspunktet, bør de kanskje starte med å levere 500 enheter. Kunden sier at policyen er klar, og det er ikke mulig. Selgeren sier greit, men er nervøs for ideen og kostnaden.

 2. Tap-taper: De er begge enige om å starte med 500 enheter, men dette endrer gevinstfordelingen. Kunden mener avtalen ikke er verdt tiden hennes, og selgeren innser at hun knapt vil tjene penger. Ingen av sidene "vinner".

 3. Vinn-vinn: Selgeren innrømmer at det er best å starte med 500 enheter, og kunden godtar å hjelpe den lille bedriften med et partnerskapsprogram. De vinner begge.

Hvordan Forhandle for et Vinn-vinn-resultat

1

Forbered og Samle Informasjon

Før du går inn i en forhandling, undersøk og samle så mye informasjon som mulig om den andre parten, deres behov, mål og begrensninger. Forstå dine egne interesser, prioriteringer og alternativer også. Jo mer kunnskap du har, jo bedre kan du identifisere potensielle områder for kompromiss.

2

Fokuser på Interesser, Ikke Stillinger

I stedet for å holde fast ved spesifikke krav eller posisjoner, prøv å avdekke de underliggende interessene til begge parter. Still spørsmål for å forstå motivasjonene, behovene og bekymringene til den andre siden. Ved å identifisere felles interesser kan du finne kreative løsninger som møter begge parters behov.

3

Øv på Aktiv Lytting

Lytt aktivt til den andre partens perspektiv uten å avbryte eller gjøre antagelser. Vis genuin interesse for å forstå deres synspunkt. Avklar eventuelle misforståelser og omskriv uttalelsene deres for å vise at du er aktivt engasjert i samtalen.

4

Bygg Rapport og Empati

Å etablere et positivt forhold til den andre parten kan lette forhandlingsprosessen. Finn felles grunnlag og avtaleområder for å bygge rapport. Vis empati ved å anerkjenne deres bekymringer og vise vilje til å samarbeide for en løsning.

5

Prioritere og handle innrømmelser

Function host is not running.
6

Function Host is not Running.

Artikuler tydelig dine behov, bekymringer og foreslåtte løsninger. Vær selvsikker, men respektfull, når du uttrykker dine synspunkter. Bruk "jeg"-utsagn for å unngå å virke anklagende og opprettholde en konstruktiv atmosfære.

7

Oppretthold en Problemløsende Tankegang

Se på forhandlingen som en samarbeidende problemløsningsprosess i stedet for en vinn-tap-kamp. Hold fokus på å finne løsninger som maksimerer gjensidig nytte og tilfredsstiller begge parters interesser.


Din tur

Ikke alle samtaler kan avsluttes til begge parters tilfredshet, men en vinn-vinn-løsning er mye mer sannsynlig med litt planlegging før møtet. For din neste diskusjon, prøv å bruke Storyboard That til å se for deg scenarier og velg en som fører til et ønskelig resultat. Storyboards er et utmerket verktøy for å legge ut interessene og forutsagt atferd til begge sider. Denne utforskningen kan avsløre om forhandlingen er et nullsumspill, hvordan et vellykket resultat vil se ut, og hvor det kan være best å gå bort.

Videre lesning

Hvis du vil vite mer om forhandlinger, og hvordan du kan forbedre resultatene dine, kan du se vår artikkel om Komme til ja og prinsipielle forhandlinger.

Ofte Stilte Spørsmål om Forhandlingsresultater

Hva er en vinn-tap-situasjon?

En vinn-tap-situasjon refererer til en forhandling eller et resultat der den ene parten oppnår sine ønskede mål mens den andre parten lider et tap eller er vanskeligstilt.

Hva er en vinn-vinn-situasjon?

En vinn-vinn-situasjon er en forhandling eller et resultat der begge parter drar nytte av og når de ønskede målene.

Hva er en tap-tap-situasjon?

En tap-tap-situasjon er et scenario der alle involverte parter opplever negative konsekvenser eller utfall.

Hva er fangens dilemma, og hvordan henger det sammen med forhandlingsresultater?

The Prisoner's Dilemma er et klassisk eksempel på en tape-tap-situasjon i konfliktløsning der to personer, som handler i egeninteresse, tar valg som fører til et suboptimalt resultat for begge. Den fremhever viktigheten av samarbeid og tillitsbygging i forhandlinger for å unngå slike scenarier.

Hvordan påvirker kulturelt mangfold bedriftsforhandlinger?

Kulturelt mangfold kan påvirke forhandlingsstiler, kommunikasjonsnormer og beslutningsprosesser. Det er avgjørende å forstå og respektere kulturelle forskjeller for å effektivt navigere i forhandlinger og bygge produktive relasjoner på tvers av ulike bedriftsmiljøer.

Hva er noen vanlige forhandlingsstrategier brukt i bedriftskontekster, og hvordan kan maktdynamikk påvirke forhandlingsresultater i bedriftsmiljøer?

I bedriftsforhandlinger er det viktig å forstå og bruke vanlige forhandlingsstrategier som aktiv lytting, utforske alternativer, sette klare mål, bygge relasjoner og finne felles grunnlag. Disse strategiene tar sikte på å fremme samarbeid og oppnå gjensidig fordelaktige resultater. Effekten av kraftdynamikk kan imidlertid ikke overses. Maktdynamikk kan påvirke forhandlingsresultater i en bedriftssammenheng, ettersom parter med mer innflytelse eller autoritet kan ha en fordel, noe som potensielt kan resultere i flere vinn-tap-situasjoner. Derfor blir navigering av maktdynamikk avgjørende i forhandlinger ved å fokusere på interesser, opprettholde åpen kommunikasjon og søke samarbeidsløsninger som imøtekommer behovene og bekymringene til alle involverte parter. Ved å bruke effektive forhandlingsstrategier mens de vurderer maktdynamikk, kan selskaper øke sjansene for å oppnå gunstige resultater og bygge sterkere relasjoner.

Se etter andre artikler i seksjonen Forhandlingsressurser.
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/articles/b/vinn-vinn-forhandlinger
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office