Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/massachusetts-bay-colony/ordforråd
START DIN 14 DAGERS GRATIS PRØVE NÅ!
START DIN 14 DAGERS GRATIS PRØVE NÅ!

Aktivitetsoversikt


Å starte en enhet eller leksjon med nøkkelordforrådet som studentene vil se i sine avlesninger eller presentasjoner, hjelper til med å forstå og beholde den generelle. I denne aktiviteten vil studentene lage et 3-cellers edderkoppkart som definerer og illustrerer nøkkelordforråd knyttet til puritanerne og Massachusetts Bay Colony . Hver celle vil inneholde et begrep, dets definisjon og en illustrasjon som viser betydningen. Når elevene definerer og illustrerer hvert semester, mestrer de bruken av det og beholder det som en del av leksikonet.

Eksempler på Puritan / Massachusetts Bay Colony Vocabulary

 • Ridebukser
 • Church of England
 • Coif
 • Koloni
 • Dublett
 • Samp
 • Separatister
 • Stråtak
 • Villison
 • Landsby
 • Veste

Mal og Klasse Instruksjoner

(Disse instruksjonene kan tilpasses fullstendig. Etter å ha klikket på "Kopier aktivitet", oppdater instruksjonene på Rediger-fanen i oppgaven.)Tidsfrist:

Mål: Lag et edderkoppkart som viser forståelse av forskjellige ord ved hjelp av både en illustrasjon og en definisjon.

Studentinstruksjoner

 1. Klikk på "Start tildeling".
 2. Bruk den angitte listen og / eller vilkårene som er gitt av læreren, og velg tre termer å definere.
 3. I tittelboksene, identifiser nøkkelordene du har valgt.
 4. Skriv definisjonen av begrepet i beskrivelsesboksene.
 5. Lag en illustrasjon for hvert begrep ved hjelp av passende scener, karakterer og gjenstander.
 6. Lagre og send inn storyboardet ditt.

Leksjon Plan Reference


Rubrikk

(Du kan også lage dine egne på Quick Rubric.)


Visual Vocabulary Assignment
Definere, illustrere og gi et eksempel setning for eventuelle tre vokabular ord.
Dyktig Emerging Begynnelse
Word 1 - Setning
Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng.
Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng.
Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen.
Word 1 - Visualisering
Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord.
Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå.
Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord.
Ord 2 - Setning
Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng.
Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng.
Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen.
Ord 2 - Visualisering
Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord.
Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå.
Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord.
Word 3 - Setning
Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng.
Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng.
Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen.
Word 3 - Visualisering
Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord.
Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå.
Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord.


Hvordan inkorporere Puritan & Massachusetts Bay Colony-vokabular i musikkundervisning

1

Introduksjon til Puritansk Ordforråd og Musikk

For å introdusere elevene til sammenhengen mellom puritansk vokabular og musikk, spill salmen "Old Hundredth", som var en velkjent melodi under den puritanske tiden. Diskuter det religiøse vokabularet som finnes i salmen, for eksempel "lovprisning", "troner" og "majest".

2

Utforsking av Ordforråd

Gi elevene en liste over ordforrådsbegreper relatert til puritansk liv. Som et eksempel kan du inkludere begreper som «menighet», «preken», «pakt» og «lære». Diskuter betydningen av disse begrepene og deres relevans i det puritanske samfunnet.

3

Ordforråd-infundert Musikkkomposisjon

Utfordre elevene til å velge flere ordforråd og komponere et kort korstykke inspirert av disse termene. For eksempel, hvis "pakt" er et av de valgte begrepene, oppmuntre elevene til å komponere en del av stykket som gjenspeiler det høytidelige ved å inngå en pakt. Bruk salmen «Gamle hundredelen» som inspirasjon til komposisjonen. Oppmuntre elevene til å skape vokalharmonier og inkludere religiøse ordforråd i tekstene sine.

4

Presentasjon og Diskusjon

La elevene presentere sine musikalske komposisjoner for klassen. For eksempel kan en gruppe presentere et korstykke som gjenspeiler vokabularbegrepene «menighet» og «tilbedelse». Etter hver presentasjon, delta i diskusjoner om den musikalske tolkningen av vokabularet. Be elevene forklare hvordan de inkorporerte betydningen av begrepene i komposisjonene sine og hvordan musikken reflekterer puritanernes kultur og tro.

Ofte stilte spørsmål om Puritan & Massachusetts Bay Colony-vokabular

Hva motiverte puritanerne til å forlate England og etablere Massachusetts Bay Colony?

Puritanerne forlot England for å etablere Massachusetts Bay Colony først og fremst for religionsfrihet. De hadde som mål å unnslippe religiøs forfølgelse, rense troen deres og skape et tett, hengivent fellesskap basert på deres religiøse prinsipper. Noen så også økonomiske muligheter i den nye verden. Denne motivasjonen førte til at kolonien ble grunnlagt i 1630, med en visjon om å være et modellsamfunn som lever etter deres religiøse idealer.

Hvordan kan storyboards hjelpe elevene med å forstå og huske viktige ordforrådsbegreper relatert til puritanernes religiøse tro i Massachusetts Bay Colony?

Storyboards er spesielt nyttige for å hjelpe elevene med å forstå og beholde ordforrådsbegreper knyttet til puritanernes religiøse tro i Massachusetts Bay Colony på grunn av deres evne til å: Visualisere doktriner: Storyboards representerer visuelt komplekse religiøse doktriner som predestinasjon og arvesynd, og hjelper elevene med å koble seg sammen disse abstrakte ideene med håndgripelige bilder. Skildre religiøs praksis: Storyboards kan illustrere puritanske religiøse praksiser som sabbatsoverholdelse og paktsteologi, og forsterker elevenes forståelse av begrepene i en praktisk kontekst. Visuelt minne: Å knytte ordforråd med visuelle elementer kan forbedre hukommelsesbevaring, noe som gjør det lettere for elevene å huske og forstå disse religiøse konseptene. Interaktiv læring: Å engasjere elevene i å lage storyboardene deres fremmer aktiv læring, og utdyper forbindelsen deres til vokabularordene og deres betydninger i sammenheng med puritanisme i Massachusetts Bay Colony.

Hvilke typer vokabularaktiviteter kan inkluderes i arbeidsark for å oppmuntre elevene til å bruke økonomiske termer i konteksten av Massachusetts Bay Colony sin industri og handel?

Arbeidsark kan integrere ulike ordforrådsaktiviteter designet for å oppmuntre studenter til å bruke økonomiske termer til den spesifikke konteksten til Massachusetts Bay Colony sin industri og handel, for eksempel: Handelssimulering: Lag scenarier der elevene bruker økonomiske termer for å simulere handelsaktiviteter og forstå hvordan disse termene var. praktisk brukt i koloniens økonomi. Bransjematching: Gi elevene en liste over økonomiske termer og kreve at de matcher disse termene med de tilsvarende næringene som finnes i Massachusetts Bay Colony, noe som forsterker ordforrådets kontekstuelle bruk. Selgerprofiler: Be elevene lage profiler for kjøpmenn fra kolonien, ved å bruke økonomiske termer for å beskrive deres handelsaktiviteter, bidrag til økonomien og varene de handlet med. Økonomiske essays: Gi studentene til å skrive essays eller refleksjoner om hvordan spesifikke økonomiske termer var integrert i koloniens velstand og økonomiske vekst, og derved utforske deres praktiske anvendelse.

Hvilke typer arbeidsarkspørsmål brukes ofte for å oppmuntre studenter til å utforske virkningen av religiøs tro på lover, styresett og sosialt liv i Massachusetts Bay Colony?

Arbeidsark kan inneholde en rekke spørsmålstyper for å veilede elevene i å utforske virkningen av religiøs tro på lover, styresett og sosialt liv i Massachusetts Bay Colony, inkludert: Religiøs innflytelsesanalyse: Instruer elevene til å analysere spesifikke religiøse overbevisninger som predestinasjon og pakten. , og diskutere hvordan disse troene påvirket utviklingen av lover, styringsstrukturer og samfunnsnormer i kolonien. Sammenlignende strukturer: Oppmuntre studentene til å sammenligne puritanismens religiøse grunnsetninger med de juridiske og sosiale strukturene i Massachusetts Bay Colony, og finne områder med kongruens og konflikt. Law and Governance Scenarios: Presenter hypotetiske scenarier der studentene må foreslå lover og styringspraksis basert på puritanske religiøse prinsipper, som krever at de evaluerer de praktiske implikasjonene av disse troene. Historiske essays: Tildel studentene essays som utforsker i dybden hvordan puritanernes religiøse overbevisning direkte påvirket det juridiske rammeverket, styringsmetodene og det bredere sosiale stoffet i Massachusetts Bay Colony. Disse emnespesifikke strategiene for bruk av storyboards og regneark kan effektivt hjelpe elevene med å forstå og bruke ordforråd innenfor den historiske konteksten til Massachusetts Bay Colony og puritanisme.
Bilde~~POS=TRUNC Tilskrivelser
 • smile • the_moment • Tillatelse Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/massachusetts-bay-colony/ordforråd
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office