Szukaj
  • Szukaj
  • Moje Scenorysy
https://www.storyboardthat.com/pl/lesson-plans/rewolucja-amerykańska/cornell-notes
ROZPOCZNIJ 14-DNIOWY BEZPŁATNY PRÓBNY TERAZ!
ROZPOCZNIJ 14-DNIOWY BEZPŁATNY PRÓBNY TERAZ!

Przegląd Działań


Szablony do robienia notatek służą do prowadzenia uczniów podczas czytania tekstu lub słuchania wykładu na zajęciach i zapewniają im przestrzeń do organizowania informacji. Mogą być szczególnie przydatne na lekcjach historii, ponieważ są miejsca, w których uczniowie mogą wpisać ważne daty i słowa kluczowe. W tym ćwiczeniu uczniowie użyją dostarczonego szablonu do robienia notatek na temat rewolucji amerykańskiej, gdy się o niej dowiedzą. Instrukcje dla uczniów są w pełni konfigurowalne, a nauczyciele mogą poprosić uczniów o wypełnienie ich cyfrowo lub wydrukowanie ich do wykorzystania w klasie.

Znajdź więcej szablonów arkuszy notatek Cornell, które możesz dodać do zajęć lub dostosować!


Szablony i Instrukcje Klasowe

(Te instrukcje są w pełni konfigurowalne. Po kliknięciu „Kopiuj działanie”, zaktualizuj instrukcje na karcie Edytuj zadania.)Termin płatności:

Cel: Rób notatki podczas poznawania rewolucji amerykańskiej.

Instrukcje dla uczniów:

  1. Kliknij „Rozpocznij przypisanie”.
  2. Czytając, zanotuj notatki o kluczowych wydarzeniach.
  3. Używaj wypunktowań, nie musisz pisać pełnymi zdaniami!

Referencje Planu Lekcji


Rubryka

(Możesz również tworzyć własne w Quick Rubric ).


Rubryka Arkusza Roboczego
Biegły
7 Points
Pojawiające się
4 Points
Początek
1 Points
Wyjaśnienie
Pismo jest jasne i używa pełnych zdań. Karta pracy jest kompletna i poprawna.
Pismo jest dość jasne i zawiera kilka pełnych zdań. Karta pracy zawiera kilka błędnych odpowiedzi.
Karta pracy jest niekompletna lub w większości błędna.
Dowód Wysiłku
Praca jest dobrze napisana i starannie przemyślana.
Praca pokazuje pewne dowody wysiłku.
Praca pokazuje niewiele dowodów jakiegokolwiek wysiłku.
Konwencje
Ortografia, gramatyka i interpunkcja są w większości poprawne.
Ortografia, gramatyka i interpunkcja są w pewnym stopniu poprawne.
Ortografia, gramatyka i interpunkcja są w większości niepoprawne.


Jak włączyć notatkę do programu nauczania historii

1

Wprowadzenie do Robienia Notatek w Historii

Rozpocznij lekcję od przedstawienia koncepcji robienia notatek w kontekście studiowania historii. Podkreśl znaczenie robienia skutecznych notatek, aby zrozumieć i zapamiętać informacje historyczne. Przedyskutuj, dlaczego robienie notatek jest cenną umiejętnością dla uczniów odkrywających przeszłość.

2

Odkrywanie Różnych Metod Robienia Notatek

Poinstruuj uczniów, jak badać różne metody i strategie robienia notatek: Notatki z wykładów: Wyjaśnij, jak robić notatki podczas wykładów z historii, podkreślając kluczowe punkty, ważne daty i istotne szczegóły. Uwagi do czytania: Naucz uczniów, jak wydobywać istotne informacje z tekstów historycznych, kładąc nacisk na stosowanie streszczeń, adnotacji i podkreślania. Notatki badawcze: Omów znaczenie zorganizowanego sporządzania notatek podczas prowadzenia badań historycznych, w tym cytowania źródeł i zapisywania informacji bibliograficznych.

3

Praktyka Robienia Notatek

Zaangażuj uczniów w praktyczne ćwiczenia polegające na robieniu notatek: Wykład Demonstracja: Przeprowadź krótki wykład historyczny lub fragment lektury związany z programem nauczania. Modeluj skuteczne techniki robienia notatek, podkreślając użycie skrótów, symboli i organizując notatki według tematu lub tematu. Interaktywne robienie notatek: Zachęć uczniów, aby ćwiczyli robienie notatek podczas krótkiej dyskusji historycznej lub podczas czytania fragmentu historycznego. Podaj szablon lub wytyczne, które pomogą skutecznie ustrukturyzować notatki. Wzajemna ocena: Połącz uczniów w pary, aby przeglądali i omawiali nawzajem swoje notatki, dzieląc się strategiami i spostrzeżeniami dotyczącymi poprawy.

4

Zastosowanie i Refleksja

Zakończ lekcję, prosząc uczniów, aby wykorzystali swoje umiejętności sporządzania notatek: Włączanie robienia notatek do zadań: Przydzielaj zadania z zakresu czytania historycznego lub badawcze i wymagaj od uczniów, aby w ramach zadania przesłali swoje notatki. Dyskusja w klasie: Umożliwij dyskusję w klasie, podczas której uczniowie zastanawiają się nad swoimi doświadczeniami związanymi z robieniem notatek. Zachęć ich, aby opowiedzieli o wszelkich wyzwaniach, przed którymi stanęli, i strategiach, które uznali za najskuteczniejsze. Zadanie domowe: Zadawaj im robienie notatek w ramach pracy domowej, prosząc uczniów o podsumowanie wydarzenia historycznego lub przeczytanie fragmentu w swoich notatkach.

Często zadawane pytania dotyczące arkusza notatek o rewolucji amerykańskiej

W jaki sposób nauczyciele mogą połączyć lekcje wyniesione z rewolucji amerykańskiej ze współczesnymi problemami lub konfliktami, czyniąc historię bardziej przystępną dla współczesnych uczniów?

Nauczyciele mogą wypełnić lukę między rewolucją amerykańską a znaczeniem współczesnych czasów, podkreślając trwałe tematy i zasady, które rezonują z bieżącymi wydarzeniami. Rysując podobieństwa między historycznymi walkami o wolność, sprawiedliwość i reprezentację a współczesnymi wyzwaniami, nauczyciele mogą angażować uczniów w wartościowe dyskusje. Mogą na przykład zbadać koncepcję uczestnictwa obywatelskiego i porównać dążenie kolonistów do samostanowienia do współczesnych ruchów na rzecz praw obywatelskich lub sprawiedliwości społecznej. Podkreślając znaczenie lekcji historii, nauczyciele pomagają uczniom docenić ciągłe znaczenie rewolucji amerykańskiej i zachęcają ich, aby stali się świadomymi i aktywnymi obywatelami.

W jaki sposób arkusze notatek dotyczące rewolucji amerykańskiej zachęcają do krytycznego myślenia i analizy wydarzeń historycznych?

Uwaga: robienie arkuszy ćwiczeń dotyczących rewolucji amerykańskiej sprzyja krytycznemu myśleniu i analizie historycznej, wymagając od uczniów destylacji kluczowych informacji, identyfikowania wzorców i syntezy złożonych pomysłów. Akt podsumowywania i zapisywania informacji własnymi słowami skłania uczniów do aktywnego przetwarzania i rozumienia materiału. Co więcej, dobrze zaprojektowane arkusze ćwiczeń często zawierają pytania skłaniające do myślenia, które zmuszają uczniów do rozważenia przyczyn, konsekwencji i motywacji stojących za wydarzeniami historycznymi. Pytania te zachęcają do krytycznej refleksji, analitycznego myślenia i rozwijania perspektyw historycznych. Zasadniczo robienie notatek wykracza poza bierne zapamiętywanie; wyposaża uczniów w umiejętności analizowania, oceniania i konstruowania narracji historycznych.

Dlaczego robienie notatek jest ważne w badaniu rewolucji amerykańskiej?

Robienie notatek odgrywa kluczową rolę w badaniu rewolucji amerykańskiej, ponieważ służy jako aktywna strategia uczenia się, która poprawia zrozumienie i zapamiętywanie treści historycznych. Podczas wykładów, odczytów lub dyskusji w klasie studenci mają dostęp do wielu informacji i szczegółów na temat okresu rewolucji. Skuteczne robienie notatek pomaga im wyodrębnić kluczowe fakty, koncepcje i tematy z tego nadmiaru informacji. Zachęca uczniów do porządkowania myśli, łączenia pomysłów i tworzenia zwięzłego zapisu znaczących wydarzeń, postaci i koncepcji. Proces ten nie tylko pomaga w lepszym zrozumieniu złożoności rewolucji amerykańskiej, ale także zapewnia cenne źródło do późniejszej analizy i studiowania, ułatwiając przygotowanie do egzaminów i długoterminowe przechowywanie wiedzy historycznej.
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/lesson-plans/rewolucja-amerykańska/cornell-notes
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA