Epic of Gilgamesh Example

Zaktualizowano: 12/31/2020
Epic of Gilgamesh Example
Ten scenorys został utworzony za pomocą StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Parts of a Story Lesson Plans

Zwiększenie Retencji Studentów, Entuzjastów i Zaufania

Przez Kristy Littlehale

Jako nauczyciel języka angielskiego w szkole średniej zawodowej, widzę na pierwszym miejscu zalety, jakie uczeni wizualne i praktyczne dla moich studentów. Kiedy moje dzieci używają Storyboard That, widzę ogromne skoki w ich utrzymaniu , entuzjazmie i ufności .


Sprawdź inne nasze artykuły edukacyjne!


Storyboard Opis

Epic of Gilgamesh Example

Tekst Storyboardowy

  • THE ORDINARY WORLD
  • CROSSING THE THRESHOLD
  • ATONEMENT
  • Gilgamesh ruled over the kingdom of Uruk.
  • After many visions of his own death, Enkidu dies. Gilgamesh is so overwhelmed by grief that he decides to set out on a quest for immortality.
  • Gilgamesh's success is cut short by the serpent who steals the flower of immortality for him. He must learn to face his own mortality now.