Aktywność Aliteracyjna

Aktywność Aliteracyjna
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Działania w Zakresie Świadomości Fonologicznej

Świadomość Fonologiczna

By Lauren Ayube

Świadomość fonologiczna to pojęcie zbiorcze, które obejmuje wiele umiejętności i pojęć związanych z poszczególnymi dźwiękami lub fonemami w mówionych słowach. Jest to umiejętność rozpoznawania i manipulowania tymi dźwiękami i jest podstawą nauki czytania.
Sprawdź inne nasze artykuły edukacyjne!


Storyboard Opis

Aliteracja jest częścią świadomości fonologicznej. Ta aktywność może być dostosowana i używana dla uczniów w każdym wieku!

Tekst Storyboardowy

  • 
  • Alliteration Practice
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina