Caged Bird: Analiza

Caged Bird: Analiza
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Ptak w Klatce Autorstwa Mayi Angelou

"Caged Bird" Mayi Angelou

By Lauren Ayube

Opublikowane w 1983 roku w zbiorze wierszy Mayi Angelou Shaker, Why Don't You Sing , „Caged Bird” opowiada o doświadczeniach i poglądach na życie ptaka wolnego w porównaniu z ptakiem w klatce. Metafora dwóch ptaków ilustruje różnicę między przywilejem i władzą, a cierpieniem i odpornością. Symbolizuje również różnicę między Afroamerykanami a białymi podczas Ruchu Praw Obywatelskich.
Ptak w Klatce

Storyboard Opis

Wykres T z 2 komórkami porównujący ptaki wolne i zamknięte w klatkach

Tekst Storyboardowy

  • DREAMS
  • Wolny ptak
  • Ptak w klatce
  • - A grube robaki czekają na trawniku o świcie, a on nazywa niebo swoim własnym. Oznacza to, że wolny ptak żyje w świetle, ma dużo pożywienia, a całe niebo jest wolne; nie ma ograniczeń.
  • „Ale ptak w klatce stoi na grobie snów, a jego cień krzyczy na krzyku koszmaru”. Oznacza to, że jego sny umarły i są nieosiągalne, ponieważ jest ograniczony.
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina