Interlopers - Słownictwo
Zaktualizowano: 4/28/2017
Interlopers - Słownictwo
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
The Interlopers Lesson Plans

Interlopers Saki

Plany Lekcji Rebecci Ray

"Interlopers" znajduje się w Karpatach, z dwoma feudującymi mężczyznami, Ulrichem i Georgem, szukając siebie nawzajem. Ci dwaj przeciwnicy biorą udział w sporze o ziemię, który trwa trzy pokolenia, kiedy to rodzina Ulricha została uznana przez rodzinę. Ulrich, zakładając, że Georg kłuje się na jego ziemię, wychodzi w poszukiwaniu go z zamiarem zastrzelenia go. Jednak gdy mężczyźni staną twarzą w twarz, los interweniuje i duże drzewo spada na mężczyzn, zatrzymując ich.


Interloperszy

Storyboard Opis

Działania Słownictwa Interlopers

Tekst Storyboardowy

  • GOTOWAĆ
  • ZAKAZ POLOWANIA
  • POGODZIĆ
  • INTRUZ
  • Nie pamiętasz, co mu zrobiłeś?
  • Nie możesz być przyjaciółmi !?
  • (V.) Nielegalnie polować lub łapać grę, zwykle na ziemi innej.
  • (V.) Aby dokonać napraw lub uzupełnić po nieporozumieniu.
  • (N.) Osoba, która angażuje się w miejsce lub sytuację, w której nie są chętni lub są uważani za nie należących.
  • Słownik "Interlopers"