Wskaźniki Reakcji Chemicznej

Wskaźniki Reakcji Chemicznej
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Plany Lekcji Dotyczące Reakcji Chemicznych

Reakcje Chemiczne

Autor: Oliver Smith

Reakcje chemiczne to procesy polegające na przegrupowaniu atomów w celu wytworzenia nowych substancji. Ludzie często wyobrażają sobie, że występują tylko w probówce w laboratorium naukowym, ale w rzeczywistości reakcje chemiczne zachodzą wszędzie wokół nas. Na przykład nasze ciała używają ich do działania, a nawet niektóre rodzaje pogody to reakcje chemiczne. Poniższe ćwiczenia mają na celu pomóc uczniom zapoznać się z reakcjami chemicznymi i pomóc im zrozumieć, czym dokładnie są!


Reakcje Chemiczne

Tekst Storyboardowy

  • Zauważalny zapach
  • Zmiana Koloru
  • Wytwarzany jest gaz (bąbelki można zobaczyć w cieczy)
  • Zmiana temperatury
  • Wskaźniki Zmiany Chemicznej
  • Powstaje osad
Utworzono ponad 20 milionów scenariuszy
Storyboard That Rodzina