https://www.storyboardthat.com/sk/business-terms/operačného-leverage

Prevádzkový pákový efekt zohľadňuje fixné náklady spoločnosti ako percento ich celkových nákladov. Obvykle sa používa na výpočet zlomového bodu spoločnosti na predaji

Prevádzkový Pákový Efekt

Vzorec na výpočet prevádzkového páku je marža príspevku (CONTRIBUTION MARGIN LINK) / čistý prevádzkový zisk. Spoločnosti majú tendenciu spadať do dvoch kategórií prevádzkových pákov:


  1. Vysoký prevádzkový pákový efekt - ide o spoločnosť s vysokými fixnými nákladmi v pomere k celkovým nákladom. Spoločnosť s vysokým prevádzkovým pákovým efektom má nízke variabilné náklady, takže marža príspevku na každú predanú jednotku prináša spoločnosti relatívne vysoký zisk. Tento vysoký zisk sa potom využíva na splácanie vysokých fixných nákladov, čo znamená, že potrebujú vysoký objem a stály predaj, aby zostali rentabilné. Príkladom toho je softvérová spoločnosť. Predaj 10 predplatených a 1000 predplatných má takmer žiadny vplyv na variabilné náklady, ale v každom scenári spoločnosť bude musieť platiť drahé vývojové platy.
  2. Nízky prevádzkový pákový efekt - ide o spoločnosť, kde sú fixné náklady relatívne nízke a väčšina ich výdavkov pochádza z variabilných nákladov. Takáto spoločnosť má menšie príspevkové rozpätie, ale tiež musí znížiť objem predaja, aby bola zisková, pretože má nízke fixné náklady. Príkladom spoločnosti s nízkym prevádzkovým pákovým efektom môže byť elektrikárska spoločnosť. Keď klient potrebuje prácu, musí ísť von a kúpiť si zásoby, aby si túto prácu urobil. Náklady na dodávky zaberajú kus z celkového zisku, ale spoločnosť sa nemusí starať o pekné veľké kancelárske priestory v pevných cenách.

Stanovenie Ceny

Len za mesiac na používateľa!

/mesiac

účtované ročne

Pošlite mi Svoj Citát
Kúpte Teraz!
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
Naučte sa ďalšie obchodné terminológie v našom Ilustrovanom sprievodcovi obchodnými podmienkami!
Zobraziť Všetky Obchodné Zdroje
https://www.storyboardthat.com/sk/business-terms/operačného-leverage
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
Vytvorených viac ako 20 miliónov storyboardov
Storyboard That Family