https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/úvod-do-zlomkov


Úvodné Plány Vyučovania Zlomkov


Pre mladých ľudí môže byť prechod z celých čísel na časti a celky veľmi ťažký. Pre niektorých je neuveriteľné, že medzi počítacími číslami sú čísla! Zlomky sú témou, s ktorou mnohí žiaci zápasia na základnej a strednej škole, preto je dôležité, aby študenti dôkladne pochopili, aké sú zlomky, odhadovali a porovnávali sumy vizuálne a numericky a rozpoznávali rozumné odpovede. Cieľom nižšie uvedených aktivít je pomôcť študentom vizualizovať a začať ovládať zlomky a všetko, čo s nimi súvisí.

Aktivity študentov pre Úvod do ZlomkovZákladné informácie

Mnoho študentov si pletie zlomky s celými číslami, na ktoré sú zvyknutí. Číslo „1/3“ vyzerá skôr ako dve rôzne čísla ako jedna číselná hodnota. Zlomok je číslo s celočíselným čitateľom a nenulovým menovateľom, ktoré pre naše účely môže predstavovať racionálne čísla (1/4 alebo 3 2/5) a celé čísla (4/2 = 2). „Čitateľ“ je množstvo v hornej časti zlomku, ktoré predstavuje počet častí, a „menovateľ“ je hodnota pod zlomkom stĺpca označujúca počet oddielov alebo podielov známych tiež ako „celok“.

Zápis zlomkov môže naznačovať pomer a proporcie, multiplikatívne vzťahy, kvocient pri delení dvoch čísiel, meranie a časti celkov alebo množín. Začiatočníci frakcií si musia robiť starosti iba s časťami celkov alebo sád a ich meraním, ale múdri študenti si pravdepodobne všimnú multiplikatívne vzťahy (tj polkruh je dvakrát väčší ako kvartál alebo naopak, kvartál je 1/2 veľkosti pol kruhu) a rozdelením dvoch čísiel (zdieľanie 7 súborov cookie medzi tromi ľuďmi by bolo napísané 7/3, rovnako ako 7 ÷ 3).

Znalosť študentov

Študenti by mali vedieť, že tvary sa často dajú rozdeliť na rovnaké podiely, ako sú polovice, tretiny a štvrtiny alebo štvrtiny. V tomto veku by sa mala dobre ustanoviť koncepcia zdieľania vecí, ako sú dodávky alebo jedlo, ako aj spravodlivé zdieľanie času, napríklad premena alebo rozdelenie dňa na triedy / predmety. Ak je to možné, využívajte príklady z reálneho života, aby ste posilnili porozumenie.

Aj keď to nie je nevyhnutné, je užitočné, ak sú študenti už oboznámení s množením a delením. Ovládanie základných faktov je samostatná zručnosť od porozumenia a manipulácie so zlomkami, ale porozumenie jednému môže pomôcť porozumieť druhému. Zvážte prípadné preskúmanie skutočností o znásobení / rozdelení.

Fakt o zábave : Frakčná lišta sa nazýva vinculum!Tento plán hodiny lekcie je mini doplnkom o zlomkoch, ktoré sa majú použiť na nápravu alebo rozšírenie práce a informácií, poradenstvo a inšpiráciu učiteľa, alternatívnu výučbu, integráciu písania a matematiky alebo na čokoľvek chcete!


Učitelia môžu použiť Storyboard That na vytvorenie krátkych príbehov pre koncept, diskusný odrazový mostík, rýchlu vizuálnu kontrolu pred jednotkou alebo lekciou, slovné problémy alebo ako prezentáciu prezentácie, ktorá bude sprevádzať lekciu! Učitelia môžu tiež vytvárať pracovné hárky s vlastnými zlomkami, ktoré pomôžu študentom precvičiť pojmy, ktoré zvládajú najťažšie.

Študenti môžu použiť program Storyboard That na písanie matematických príbehov, problémy so zlomkovým slovom s realistickými aplikáciami, na vysvetlenie pojmu ako hodnotenie alebo na vysvetlenie pojmu na zobrazenie iného študenta (výmena študentov).

Nezabudnite sa pozrieť na naše matematické zdroje!
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/úvod-do-zlomkov
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.