https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/freckle-juice-od-judy-blume/slovná-zásoba
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


V tejto aktivite si študenti môžu vytvoriť slovnú dosku, aby mohli chodiť s Freckle Juice a pomáhať im s novým slovníkom, s ktorým sa určite stretnú pri čítaní. Študenti si môžu vytvoriť svoje vizuálne slovné tabule pomocou kontextových indícií z knihy, aby zobrazili svoje chápanie slov. Môžu tiež zobrazovať význam slov bez obrázkov, alebo použiť slová v inom kontexte.

Tu je zoznam navrhovaných slov z druhej kapitoly:

 • prídavok
 • ulička
 • obťažovať
 • zápal slepého čreva
 • vzorec
 • vedľa
 • hihňať
 • stonanie
 • šepot
 • vypadnúť
 • dúšok
 • preskúmať
 • povzdych
 • priemerný


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Pokyny pre študentov

Preukážte svoje chápanie slov slová v Freckle Juice vytvorením vizualizácií.


 1. Z príbehu zvoľte tri slovné slová a zadajte ich do políčok s názvami.
 2. Nájdite definíciu v tlačenej alebo onlinej slovníku.
 3. Napíšte vetu, ktorá používa slová slovníka.
 4. Vysvetlite význam slova v bunke pomocou kombinácie scén, znakov a položiek.
  • Prípadne použite funkciu Fotografie Photos for Class na zobrazenie významu slov pomocou vyhľadávacieho panela.
 5. Uložte a odošlite svoj storyboard.

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Priradenie Vizuálnej Slovnej Zásoby
Definujte, ilustrujte a uveďte príkladovú vetu pre akékoľvek slovné slová.
Zbehlý Rozvíjajúcich Začiatok
Slovo 1 - Veta
Slovné slová sa používajú správne v príklade vety v obidvoch významoch a kontexte.
Význam vety možno chápať, ale slovné slová sa používajú nepríjemne alebo v nesprávnom kontexte.
Slovné slová sa nepoužívajú správne v príklade vety.
Slovo 1 - Vizualizácia
Vykresľovací článok jasne ilustruje význam slova slovníka.
Storyboardová bunka sa vzťahuje na význam slova slovníka, ale je ťažké ho pochopiť.
Storyboardová bunka sa jasne nevzťahuje na význam slova slovníka.
Slovo 2 - Veta
Slovné slová sa používajú správne v príklade vety v obidvoch významoch a kontexte.
Význam vety možno chápať, ale slovné slová sa používajú nepríjemne alebo v nesprávnom kontexte.
Slovné slová sa nepoužívajú správne v príklade vety.
Slovo 2 - Vizualizácia
Vykresľovací článok jasne ilustruje význam slova slovníka.
Storyboardová bunka sa vzťahuje na význam slova slovníka, ale je ťažké ho pochopiť.
Storyboardová bunka sa jasne nevzťahuje na význam slova slovníka.
Slovo 3 - Veta
Slovné slová sa používajú správne v príklade vety v obidvoch významoch a kontexte.
Význam vety možno chápať, ale slovné slová sa používajú nepríjemne alebo v nesprávnom kontexte.
Slovné slová sa nepoužívajú správne v príklade vety.
Slovo 3 - Vizualizácia
Vykresľovací článok jasne ilustruje význam slova slovníka.
Storyboardová bunka sa vzťahuje na význam slova slovníka, ale je ťažké ho pochopiť.
Storyboardová bunka sa jasne nevzťahuje na význam slova slovníka.


Ako Vytvoriť a Používať Nástenky so Slovnou Zásobou pre Lepšie Učenie

1

Úvod a Prieskum

Opíšte žiakom pojem a význam slov na tabuli so slovnou zásobou. Predložte im príklad vizuálnej slovnej zásoby a povzbuďte študentov, aby sa na tabuľu pozreli vizuálne, keď identifikujú slová a obrázky, ktoré s nimi súvisia. Študenti tak môžu získať predstavu o tom, čo musia urobiť, aby si vyrobili vlastné tabule.

2

Vyberte Tému a Zbierajte Zdroje

Vyberte si tému alebo predmet, ktorý vyhovuje plánu hodiny alebo príbehu. Na vytvorenie fyzickej dosky by sa mala zhromaždiť veľká lepenka alebo plagátová doska, fixky, farebné ceruzky, páska alebo lepidlo, indexové karty a príslušné obrázky alebo kresby. Študenti môžu tiež použiť online zdroje, ako je StoryboardThat , aby vytvorili online vizuálnu nástenku so slovnou zásobou.

3

Vyberte a Poznačte si Slová zo Slovnej Zásoby

Požiadajte študentov, aby vybrali výrazy zo slovnej zásoby, ktoré sú dôležité pre danú tému. Na samostatné kartotékové lístky napíšte každé slovo zreteľne a veľkými písmenami. Povedzte študentom, že môžu vizuálne rozlíšiť každé slovo tak, že mu dajú inú farbu.

4

Zahrnúť obrázky

Ak chcete vizuálne vyjadriť význam každého slova zo slovnej zásoby, umiestnite vedľa neho obrázky alebo ilustrácie. Študenti si lepšie zapamätajú slová vďaka vizuálnym prepojeniam. Študenti môžu tieto obrázky nakresliť sami alebo pridať vopred pripravené kresby a nálepky.

5

Ozdobte a Usporiadajte

Umiestnite indexové karty na plagátovú tabuľu so slovami a obrázkami. Zamyslite sa nad spojením podobných slov. Študenti môžu ozdobiť tabuľu pomocou farebných ceruziek a fixiek, aby poskytli estetickú príťažlivosť.

Často Kladené Otázky o Aktivite Vizuálnej Slovnej Zásoby Freckle Juice

Ako môžu učitelia použiť tabuľu so slovníkmi na pridávanie interaktívnych aktivít?

Učitelia môžu zapojiť študentov do aktivít, ako je porovnávanie slovnej zásoby so sprievodnými obrázkami v cvičení na porovnávanie slov a obrázkov, Vytváranie fráz: Nechajte študentov zostaviť frázy s použitím výrazov zo slovnej zásoby a použite tabuľu so slovnou zásobou ako inšpiráciu pre skupinové rozprávanie. Študenti môžu prostredníctvom týchto aktivít tiež vyjadrovať svoju tvorivú stránku, ako sa im páči.

Dá sa zmeniť úroveň ročníka tohto cvičenia?

Absolútne. Na základe veku a kognitívnych schopností detí môžu učitelia modifikovať slovnú a obrazovú zložitosť. Zatiaľ čo starší študenti zvládajú komplikovanejšiu terminológiu, mladší by mali používať jasnejšie slová a obrázky. Ťažisko tejto aktivity sa môže posunúť aj na základe úrovne porozumenia študentov.
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/freckle-juice-od-judy-blume/slovná-zásoba
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky