https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/maniac-magee-podľa-jerryho-spinelliho/slovná-zásoba
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


V tejto aktivite sú študenti schopní preukázať svoje chápanie slovných slov pomocou viet a zodpovedajúcich obrázkov. Študentom môžu byť poskytnuté slovné slová, alebo môžu používať slová, ktoré objavili pri čítaní textu. Vety a obrázky potvrdzujú pochopenie slova a kontextu, ktorý bol použitý v románe.


Príklad Maniac Magee slovíčka slov

 • peklo
 • zapadal
 • skáču
 • ihle
 • blarney
 • hojnosť
 • smiešny
 • prenikavý
 • kritizovať
 • Shenanigan
 • vyprovokovať
 • nepokoj
 • tárať
 • naliehavo prosiť
 • brnknutí
 • konvergovať


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Pokyny pre študentov

Preukážte svoje chápanie slovných slov v Maniac Magee vytvorením vizualizácií.


 1. Z príbehu zvoľte tri slovné slová a zadajte ich do políčok s názvami.
 2. Nájdite definíciu v tlačenej alebo onlinej slovníku.
 3. Napíšte vetu, ktorá používa slová slovníka.
 4. Vysvetlite význam slova v bunke pomocou kombinácie scén, znakov a položiek.
  • Prípadne použite funkciu Fotografie Photos for Class na zobrazenie významu slov pomocou vyhľadávacieho panela.
 5. Uložte a odošlite svoj storyboard.

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Priradenie Vizuálnej Slovnej Zásoby
Definujte, ilustrujte a uveďte príkladovú vetu pre akékoľvek slovné slová.
Zbehlý Rozvíjajúcich Začiatok
Slovo 1 - Veta
Slovné slová sa používajú správne v príklade vety v obidvoch významoch a kontexte.
Význam vety možno chápať, ale slovné slová sa používajú nepríjemne alebo v nesprávnom kontexte.
Slovné slová sa nepoužívajú správne v príklade vety.
Slovo 1 - Vizualizácia
Vykresľovací článok jasne ilustruje význam slova slovníka.
Storyboardová bunka sa vzťahuje na význam slova slovníka, ale je ťažké ho pochopiť.
Storyboardová bunka sa jasne nevzťahuje na význam slova slovníka.
Slovo 2 - Veta
Slovné slová sa používajú správne v príklade vety v obidvoch významoch a kontexte.
Význam vety možno chápať, ale slovné slová sa používajú nepríjemne alebo v nesprávnom kontexte.
Slovné slová sa nepoužívajú správne v príklade vety.
Slovo 2 - Vizualizácia
Vykresľovací článok jasne ilustruje význam slova slovníka.
Storyboardová bunka sa vzťahuje na význam slova slovníka, ale je ťažké ho pochopiť.
Storyboardová bunka sa jasne nevzťahuje na význam slova slovníka.
Slovo 3 - Veta
Slovné slová sa používajú správne v príklade vety v obidvoch významoch a kontexte.
Význam vety možno chápať, ale slovné slová sa používajú nepríjemne alebo v nesprávnom kontexte.
Slovné slová sa nepoužívajú správne v príklade vety.
Slovo 3 - Vizualizácia
Vykresľovací článok jasne ilustruje význam slova slovníka.
Storyboardová bunka sa vzťahuje na význam slova slovníka, ale je ťažké ho pochopiť.
Storyboardová bunka sa jasne nevzťahuje na význam slova slovníka.


Ako Podporiť Používanie Novonaučenej Slovnej Zásoby v Každodennom Živote

1

Používajte Slovníky

Učitelia môžu povzbudiť študentov, aby si viedli denník slovnej zásoby, kde si budú zapisovať všetku slovnú zásobu, ktorú sa denne učia, s významom. Študenti si môžu tento denník prechádzať niekoľkokrát denne.

2

Spolupráca Rodičov

Rodičia môžu začleniť slovnú zásobu, ktorú sa ich deti naučili, do svojich každodenných rozhovorov. Učitelia im môžu poslať zoznam slovnej zásoby, ktorú si každý deň precvičujú.

3

Organizujte Diskusie

Požiadajte študentov, aby vymysleli náhodnú tému na diskusie alebo debaty, ako napríklad „Sú videohry dobré alebo zlé“. Učitelia môžu požiadať študentov, aby použili konkrétnu slovnú zásobu, ktorú sa naučili pomocou svojich slovníkov.

4

Predstavte Partnerov pre Prax

Rozdeľte triedu do dvojíc tak, aby mal každý študent partnera na cvičenie. Potom môže učiteľ každému páru predstaviť tému. Potom musí dvojica použiť slovnú zásobu na každodennú konverzáciu, ako napríklad „Vysvetlenie, čo robili včera“ alebo „Aká bola ich návšteva parku minulý týždeň“ atď.

5

Dajte Chválu a Motiváciu

Učitelia môžu pochváliť snahu svojich žiakov a poskytnúť im slová motivácie na udržanie výsledkov.

Často Kladené Otázky o Definovaní Slovnej Zásoby v Maniac Magee

Ako nájdem definície nových slov v "Maniac Magee"?

Na vyhľadanie definícií nových slov v "Maniac Magee" môžete použiť slovník, či už je to fyzický alebo online zdroj. Na konci niektorých knižných verzií môže byť zahrnutý aj glosár s definíciami vybraných slov zo slovnej zásoby. Okrem toho sa študenti môžu poradiť so svojimi rodičmi a učiteľmi o pomoc a nájsť významy nových slov.

Aké stratégie môžu učitelia použiť, aby pomohli deťom porozumieť a udržať si novú slovnú zásobu slov z „Maniac Magee“?

Učitelia môžu využiť množstvo techník, ktoré pomôžu žiakom pochopiť a zapamätať si nové položky slovnej zásoby. Používanie vizuálov vrátane aktivít so slovnou zásobou, používanie príbehu na poskytnutie kontextu a povzbudzovanie študentov, aby používali slová vo svojom vlastnom písaní a reči, sú niektoré z nich.

Existujú v "Maniac Magee" nejaké konkrétne slová zo slovnej zásoby, ktorým by čitatelia mohli ťažko porozumieť?

Zložitosť slovnej zásoby sa môže líšiť v závislosti od veku čitateľa a úrovne jazykových zručností. V "Maniac Magee" môžu byť niektoré slová, ktoré pre niektorých čitateľov predstavujú ťažkosti z dôvodu kontextu, pozadia postáv alebo regionálnych dialektov.

Aké druhy cvičení so slovnou zásobou možno použiť na výučbu „Maniac Magee“ pre mladších študentov?

Pri čítaní knihy „Maniac Magee“ môžu učitelia pridať cvičenia so slovnou zásobou vrátane denníkov so slovnou zásobou, slovných stien, slovných máp, kvízov a debát. Tieto cvičenia zlepšujú porozumenie a záujem študentov o text. Mladší žiaci sa tiež lepšie učia prostredníctvom cvičení a aktivít, pretože rýchlejšie upútajú ich pozornosť.
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/maniac-magee-podľa-jerryho-spinelliho/slovná-zásoba
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky