Viac Obrázok
Encyklopédie
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/nastavenie-cieľov/dlhodobé-ciele
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


Ciele možno kategorizovať podľa času, ktorý je potrebný na ich dosiahnutie. Krátkodobé ciele sa pohybujú od súčasnosti do jedného mesiaca. Ciele stredného rozsahu sa dosahujú od jedného mesiaca do roka a dlhodobý cieľ je niečo za rok. Vytvorenie scenára ukazujúceho priebeh týchto cieľov môže spôsobiť, že ich dosiahnutie bude vyzerať zaujímavejšie a dosiahnuteľnejšie, čo podnieti študentov, aby podnikli kroky v skutočnom živote.

V rámci tejto aktivity študenti vytvoria vizuálne reprezentácie rôznych cieľov (krátke, stredné a dlhé vzdialenosti). Pochopenie dôležitosti progresie cieľov je dôležitým cieľom vzdelávania. Dlhodobé ciele sú zvyčajne výsledkom zložených krátkodobých cieľov. Napríklad cieľ učiteľa robiť si dobre počas výučby študentov je predzvesťou dlhodobého cieľa pristátia na plný úväzok. Progresia cieľov je dôležitá, pretože znižuje nadmerný stres z dlhodobých cieľov a zároveň motivuje jednotlivca, aby pokračoval vpred.


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Pokyny pre študentov

Študenti si budú vizuálne predstavovať krátkodobý cieľ, stredne veľký cieľ a dlhodobý cieľ.

  1. Kliknite na tlačidlo „Spustiť priradenie“.
  2. Názov prvej bunky s krátkodobým cieľom. Vytvorte si vizuál svojho krátkodobého cieľa a opíšte ho do popisného poľa.
  3. Názov druhej bunky s cieľom Mid Range Goal. Vytvorte vizuálnu informáciu o svojom strednom rozsahu a popíšte ju v popisnom poli.
  4. Názov tretej bunky s dlhodobým cieľom. Vytvorte vizuálnu informáciu o svojom dlhodobom cieli a opíšte ho do popisného poľa.
  5. Uložte a odošlite úlohu.

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Cieľová Postupnosť
Študenti vytvoria storyboard, ktorý ukáže dôležitosť postupu cieľa z krátkodobého až dlhodobého cieľa.
Zbehlý Rozvíjajúcich Začiatok
Krátkodobý Cieľ
Bunka používala príkladné scény, znaky a text, ktoré sú vhodné pre školy, aby vyjadrili niekoho, kto dosiahne krátkodobý cieľ. Opis posilňuje časový rámec vhodný pre krátkodobý cieľ.
Bunka používala adekvátne scény, postavy a text vhodné pre školy, aby vyjadrili niekoho, kto dosiahne krátkodobý cieľ. Opis nespevňuje časový rámec vhodný pre krátkodobý cieľ.
Bunka používa nevhodné scény, znaky a text na vyjadrenie niekoho, kto dosiahne krátkodobý cieľ. Opis nespevňuje časový rámec vhodný pre krátkodobý cieľ.
Cieľ Stredného Rozsahu
Bunka používala príkladné scény, znaky a text, ktoré sú vhodné pre školy, a vyjadrujú tak, že niekto dosiahne stredný cieľ. Opis posilňuje časový rámec vhodný pre stredný cieľ.
Bunka používala adekvátne scény, postavy a text vhodné pre školy, aby vyjadrili, že niekto dosiahne stredný cieľ. Opis nespevňuje časový rámec vhodný pre stredný cieľ.
Bunka použila nevhodné scény, postavy a text na vyjadrenie niekoho, kto dosiahne stredný cieľ. Opis nespevňuje časový rámec vhodný pre stredný cieľ.
Dlhodobý Cieľ
Bunka použila príkladné scény, znaky a text, ktoré sú vhodné pre školy, aby vyjadrili niekoho, kto dosiahne dlhodobý cieľ. Opis posilňuje časový rámec vhodný pre dlhodobý cieľ.
Bunka používala adekvátne scény, postavy a text vhodné pre školy, aby vyjadrili niekoho, kto dosiahne dlhodobý cieľ. Opis nespevňuje časový rámec vhodný pre dlhodobý cieľ.
Bunka používa nevhodné scény, postavy a text na vyjadrenie niekoho, kto dosiahne dlhodobý cieľ. Opis nespevňuje časový rámec vhodný pre dlhodobý cieľ.
Účel a Gramatika
Na výkresovej tabuľke boli použité tri bunky na zobrazenie progresu cieľa. Existuje málo až žiadna chyba gramatiky alebo pravopisu.
Na výkresovej tabuľke boli použité tri bunky na zobrazenie progresu cieľa. Existuje niekoľko gramatických alebo pravopisných chýb, ale pochopenie obsahu je jasné.
Existuje iná téma pre každý cieľ, ktorý spôsobuje, že nebudú postupovať v poradí. Existuje príliš veľa gramatických alebo pravopisných chýb, čo vytvára nejasné porozumenie obsahu.

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/nastavenie-cieľov/dlhodobé-ciele
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky