https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/primárne-a-sekundárne-zdroje/identifikovať-source-typ

Prehľad Aktivít


Táto aktivita môže slúžiť ako úvod alebo užitočné formatívne hodnotenie po zavedení primárnych a sekundárnych zdrojov. Študenti použijú frayerov model na posúdenie, či je zdroj primárnym alebo sekundárnym zdrojom a prečo .

Vyplnený príklad uvedený vyššie sa skopíruje do účtu po kliknutí na tlačidlo Použiť toto priradenie a môže slúžiť ako užitočný sprievodca pri posudzovaní odpovedí študentov. Študentom sa však poskytuje aj prázdna šablóna, ktorú je možné prispôsobiť podľa toho, ktoré dokumenty chcete, aby študenti hodnotili. Môžete sa rozhodnúť vyplniť ich názvy dokumentov a / alebo zahrnúť ilustráciu alebo fotografiu do bunky.

Štyri dokumenty a správne odpovede na túto činnosť sú:

  • Bixby list
  • Časopis
  • Narodeniny Fotografia
  • Artefakt múzea múzea v Bostone

Rozšírená aktivita:

V rámci tejto rozšírenej aktivity by mali študenti vytvoriť štvorpanelový storyboard, ktorý predstavuje objekty, artefakty alebo iné historické alebo osobné dokumenty a ich informácie. Podobne ako vyššie uvedený príklad, študenti definujú, či je každý dokument primárnym alebo sekundárnym zdrojom spolu s požadovaným odôvodnením.


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na tlačidlo "Kopírovať priradenie" zmeňte opis priradenia na informačnom paneli.)Aktivity študentov

Vytvorte frayerov model, ktorý hodnotí, či je každý zdroj primárnym alebo sekundárnym zdrojom.

  1. Kliknite na tlačidlo „Spustiť priradenie“.
  2. V každom poli názvu uveďte názov alebo názov dokumentu.
  3. V opise posúdte, či ide o primárny alebo sekundárny zdroj a prečo.
  4. Vytvorte ilustráciu pre každý dokument pomocou vhodných scén, postáv, položiek alebo fotografií z aplikácie Photos for Class .
  5. Uložte a odošlite svoj storyboard.

Odkaz na Plán Lekcie

Úroveň Stupňa 6-12

Úroveň Obtiažnosti 3 (Rozvíjanie na majstrovstvá)

Typ Priradenia Jednotlivec Alebo Skupina


Viac Storyboard That Aktivity

Primárne a Sekundárne Zdroje
Priradenie Obrázkov
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/primárne-a-sekundárne-zdroje/identifikovať-source-typ
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.