Viac Obrázok
Encyklopédie
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/raven-edgar-allan-poe/literárno-elementy
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


Pri výučbe poézie je často užitočné obnoviť alebo predstaviť študentom technické slová. Termíny ako „metafora“, „podobnosť“, „stanza“, „aliterácia“, „personifikácia“, „schéma rýmu“ a „onomatopoeia“ sú niekoľko dôležitých pojmov.

Potom, čo ste si prečítali báseň požiadať svojich študentov, aby robili lov lovcov pomocou storyboard tvorca. Dajte im zoznam znova a nechajte si vytvoriť storyboard, ktorý zobrazuje a vysvetľuje použitie každého literárneho prvku v básni! Budú mať absolútny výbuch a zarobiť majstrovstvo slov, keď sú dokončené. Pozrite sa na príklad storyboardu vyššie!

Šesť literárnych prvkov, ktoré Poe používa v Raven


POPIS Príklad
aliterácia Opakovanie zvukov spoluhlásky na začiatku slov vo vete alebo riadku "Kým som premýšľal o slabých a unavených "
prirovnanie Porovnanie pomocou „podobného“ alebo „ako“ "Náhle sa ozvalo poklepanie, ako niekto jemne rapuje"
metafora Implicitné porovnanie dvoch vecí "A každý separátny zomierajúci ementer na podlahe prebudil svojho ducha"
zosobnenie Poskytovanie vlastností podobných človeku nehumánnym objektom alebo abstraktným myšlienkam "[R] Raven, sediaci osamotene [...] hovoril len, že jedno slovo, ako keby jeho duša [...] vylial."
Onomatopoeia Pravopis slova napodobňuje zvuk, ktorý reprezentuje "... a tak slabo ste poklepali, poklepali ste na dvere mojej komory"
asonance Opakovanie zvuku samohlásky "šuchotanie každej fialovej opony , nadšená ma - naplnila ma"


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Pokyny pre študentov

Vytvorte storyboard, ktorý zobrazuje päť alebo viac príkladov literárnych prvkov v The Raven .


  1. Kliknite na položku Použiť túto šablónu z priradenia.
  2. Identifikujte používanie literárnych prvkov v texte.
  3. Vložte typ literárneho prvku do poľa s názvom.
  4. Zadajte príklad z textu v poli s popisom.
  5. Príklad použite pomocou kombinácie scén, znakov a položiek.

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Literárne Prvky Rubrika
Vytvorte storyboard, ktorý zobrazuje rôzne literárne prvky z príbehu.
Zbehlý Rozvíjajúcich Začiatok
Identifikácia Literárnych Prvkov
Všetky literárne prvky sú správne označené.
Väčšina literárnych prvkov je správne identifikovaná.
Niekoľko literárnych prvkov je správne identifikovaných.
Ilustrácie
Ilustrácie poukazujú na podrobnosti o príbehu a preukazujú spojenie s literárnymi prvkami.
Ilustrácie ukazujú spojenie s literárnymi prvkami.
Ilustrácie vykazujú málo spojenia s literárnymi prvkami.
Popis Literárnych Prvkov
Popisy jasne vysvetľujú, čo literárne prvky robia, aby vylepšili príbeh.
Väčšina popisov hovorí o tom, čo literárne prvky robia, aby vylepšili príbeh.
Popisy nesúvisia s literárnymi prvkami.
Pravopis a Gramatika
Pravopis a gramatika sú väčšinou presné. Chyby nemôžu pochopiť.
Pravopis je veľmi nepresný a bráni plnému porozumeniu.
Text je veľmi ťažké pochopiť.

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/raven-edgar-allan-poe/literárno-elementy
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky