https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/sonet-73-william-shakespeare/literárno-elementy
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


Pri výučbe poézie je často užitočné obnoviť alebo zaviesť študentov technickými slovami. Pojmy ako "metafora", "stanza", "aliterácia", "personifikácia", "zobrazenie", "rýmová schéma", "apostrof" a "asonancia" sú niekoľko dôležitých výrazov.

Potom, čo ste si prečítali báseň, opýtajte sa svojich študentov, aby pomocou scenára stvárňovali. Dajte im zoznam znovu a nechajte ich vytvoriť storyboard, ktorý zobrazuje a vysvetľuje použitie každého literárneho prvku v básni! Bude mať absolútny výbuch a získa zvládnutie slov.

Príklady literárnych prvkov, ktoré Shakespeare používa

POPIS Príklad
aliterácia Opakovanie súhlasných zvukov na začiatku slov vo vetách alebo riadkoch "Druhý elf smrti, ktorý všetko odpočíva ..."
metafora Predpokladané porovnanie dvoch vecí "Že ležať na popole svojej mladosti ..."
zosobnenie Poskytovanie ľudských charakteristík nehumánnym predmetom alebo abstraktným nápadom "Zbohom zničené zbory , kde spievali sladké vtáky ..."
asonance Opakovanie zvukovej samohlásky "Ktoré ste zanechali listy, alebo nikto, alebo by ste mali visieť ..."
apostrof Priama adresa neprítomnej osoby, koncepcie alebo neživého objektu "Toto vidíš, čo tvoju lásku silnejšie ..."
obraznosť Použitie popisného alebo obrazového jazyka na vytvorenie živého mentálneho obrazu, ktorý oslovuje zmysly "Vo mne vidíš súmrak takéhoto dňa / ako po západu slnka padá na západe ..."


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Pokyny pre študentov

Vytvorte storyboard, ktorý zobrazuje päť príkladov literárnych prvkov v Sonnet 73.


  1. Kliknite na položku Použiť túto šablónu z priradenia.
  2. Identifikujte používanie literárnych prvkov v texte.
  3. Vložte typ literárneho prvku do poľa s názvom.
  4. Zadajte príklad z textu v poli s popisom.
  5. Príklad použite pomocou kombinácie scén, znakov a položiek.

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Literárne Prvky Rubrika
Vytvorte storyboard, ktorý zobrazuje rôzne literárne prvky z príbehu.
Zbehlý Rozvíjajúcich Začiatok
Identifikácia Literárnych Prvkov
Všetky literárne prvky sú správne označené.
Väčšina literárnych prvkov je správne identifikovaná.
Niekoľko literárnych prvkov je správne identifikovaných.
Ilustrácie
Ilustrácie poukazujú na podrobnosti o príbehu a preukazujú spojenie s literárnymi prvkami.
Ilustrácie ukazujú spojenie s literárnymi prvkami.
Ilustrácie vykazujú málo spojenia s literárnymi prvkami.
Popis Literárnych Prvkov
Popisy jasne vysvetľujú, čo literárne prvky robia, aby vylepšili príbeh.
Väčšina popisov hovorí o tom, čo literárne prvky robia, aby vylepšili príbeh.
Popisy nesúvisia s literárnymi prvkami.
Pravopis a Gramatika
Pravopis a gramatika sú väčšinou presné. Chyby nemôžu pochopiť.
Pravopis je veľmi nepresný a bráni plnému porozumeniu.
Text je veľmi ťažké pochopiť.

Priradenie Obrázkov
  • Sunset 3 • Tom Bech • Licencie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/sonet-73-william-shakespeare/literárno-elementy
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky