https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/starodávna-čína

Ancient China Activities & Lesson Plans

Starovekej Číne sa hovorí jedna z kolísok civilizácie na svete. Čína má najdlhšiu nepretržitú históriu na svete s viac ako 3 500 rokmi písanej histórie! Na starovekú Čínu možno uplatniť veľa superlatívov: má najvyššie hory! Najdlhšie rieky! Najväčšia plošina! Najdlhšia stena! A niektoré z prvých ríš na svete. Táto príručka pre učiteľa používa populárnu skratku GRAPES na výučbu starých civilizácií a zameriava sa na geografiu, náboženstvo, úspechy, politiku, ekonomiku a sociálnu štruktúru starovekej Číny.


Aktivity študentov pre Starodávna ČínaS aktivitami v tomto pláne lekcie budú študenti demonštrovať to, čo sa dozvedeli o starovekej Číne. Osvojí si prostredie, zdroje, technológie, náboženstvo a kultúru starovekej Číny a bude schopný preukázať svoje vedomosti písomne a ilustračne.


Základné otázky pre starovekú Čínu

  1. Kde je staroveká Čína a aký vplyv mala jej geografia na rozvoj jej kultúry a technológií?
  2. Aké bolo náboženstvo starovekej Číny a aké boli jeho vlastnosti?
  3. Čo boli niektoré z hlavných úspechov starej Číny v umení, architektúre, technológiách, filozofii a vede?
  4. Aké boli rôzne vlády starovekej Číny a aké boli ich charakteristiky?
  5. Aké boli niektoré dôležité pracovné miesta a hlavné vplyvy na ekonomiku v starovekej Číne?
  6. Aká bola sociálna štruktúra v starovekej Číne? Aké boli úlohy mužov, žien a detí? Aký vplyv mali zotročení ľudia na spoločnosť a ekonomiku?

G: Geografia

China is a large country located in eastern Asia and it is home to the world's oldest continuous civilization. China is divided into two main regions: Outer China to the west and Inner China to the east. Outer China contains the Himalayan Mountain Range to the south and east, which has the highest mountain in the world, Mount Everest. North of the Himalayas is the Tibetan Plateau which is the largest plateau in the world and nicknamed the "roof of the world". It is extremely cold and snowy. To the north and east of the Tibetan plateau are the Northwestern deserts: the Taklimakan Desert, the Turfan Depression, and the Gobi Desert which have extreme temperatures of heat and cold as well as sandstorms. The Northeastern Plain lies to the east of the Gobi Desert and is very cold and dry land of low hills, plains and prairie grass. Because Outer China contained harsh environments of extreme cold and heat along with the impassable Himalayas, most of Ancient China's earliest peoples were located in Inner China around the two main rivers: Huang He (Yellow) in the north and Chang Jiang (Yangtze) in the south.

People who lived in Outer China were not able to farm as easily. On the Tibetan Plateau, herders raised livestock such as yaks which would provide meat, milk, and wool. In the Northwestern Deserts, some settled in oases which are places in a desert where water can be found. Here they would build homes out of mud, grow cotton and maize, and herd sheep. The Northeastern Plain was dry and cold but the prairie grasses allowed settlers to herd sheep, goats, cattle and horses. These people were nomadic with temporary tent homes that could be moved when food was scarce.

The climate and rivers of Inner China supported more permanent settlements. The Huang He runs through the North China Plain which is a flat grassland in Inner China. It is called the "Land of the Yellow Earth" because of the yellow silt that is carried from the Gobi Desert by winds all the way to the Huang He giving it its name "Yellow River". One of the longest rivers in the world, the Huang He floods often, creating fertile soil in the North China Plain for growing crops such as wheat and millet and for raising livestock like cattle, sheep, oxen, pigs and chickens. However, the flooding can be extreme and can cause much devastation which is why the Huang He is also nicknamed "China's Sorrow". The Chang Jiang or Yangtze River is even longer than the Huang He which is why its name means "Long River." The Chang Jiang Basins that surround the river are warm, wet and good for growing rice which they began growing as early as 10,000 BCE! The Yangtze also has many tributaries which made it useful for travel and transporting goods.

R: Náboženstvo

Tri hlavné náboženstvá alebo filozofie starovekej Číny sa nazývajú „tri stĺpy“ alebo tri spôsoby.

Taoizmus alebo taoizmus založil Laozi ( Lao Tzu ) počas dynastie Zhou okolo roku 500 pred n. L. Laozi bol filozof, ktorý svoje viery napísal do knihy s názvom Tao Te Ching. Slovo Tao znamená „Cesta“, taoizmus učil, že ľudia získali šťastie a mier životom v súlade s prírodou. Taoizmus zastáva názor, že existujú dve stránky prírody, Yin a Yang, ktoré musia byť v rovnováhe, aby mohol mať mier.

Konfucianizmus bol založený na učení Kongfuxiho ( Konfucius ), ktorý sa narodil v roku 551 pred n. L. Konfucianizmus bola filozofia, ktorej cieľom bolo vytvoriť spravodlivejšiu a mierovejšiu spoločnosť. Konfucius učil o dôležitosti zaobchádzania s ostatnými s úctou a spravodlivosťou. Zatiaľ čo Konfucius nezapísal svoje učenie, iní ho napísali a mnohé z jeho citátov sú dnes slávnymi výrokmi. Napríklad: „Nikdy nerobte druhým to, čo by ste nechceli, aby robili vám“. Konfucianizmus hlboko ovplyvnil čínsku vládu a kultúru v staroveku a ovplyvňuje ju dodnes.

Budhizmus je jedným z troch hlavných náboženstiev v Číne. Pochádzalo z Indie založenej Siddhárthom Gautamom alebo Budhom, ktorý žil od 563 pred n. L. Do 483 pred n. L. Budha bol hinduistický princ, ktorý sa vzdal svojho bohatstva, aby hľadal osvietenie. Budhizmus sa zameriava na porozumenie a elimináciu utrpenia, karmy, narodenia a znovuzrodenia. Je to štvrté najväčšie náboženstvo na svete.

Základným kameňom týchto staročínskych filozofií je synovská zbožnosť , čo znamená česť úcty k rodičom, starším a predkom. Verili v uctievanie predkov, v nebo a v dôležitosť správneho života pre potešenie bohov. Tieto náboženstvá boli filozofiami, ktoré ovplyvňovali nielen spôsob života ľudí, ale aj sociálnu hierarchiu, vládu, vedu a umenie.

Odpoveď: Úspechy

Starí Číňania vyvinuli jeden z prvých systémov písania na svete, ktorý na vyjadrenie slov používal logografy alebo čínske znaky. Podporovali tri dokonalosti, ktorými boli kaligrafia (umelecké písanie), poézia a maľba. Umenie a písanie boli v starovekej Číne veľmi dôležité a vyžadovali si roky praxe a disciplíny.

Okrem písania a maľovania remeselníci v starovekej Číne vytvorili nádherné umelecké diela z kameňa, keramiky, porcelánu a zeleného nefritu, ktorý sa považoval za šťastný kameň. Pracovali tiež s bronzom a neskôr so železom, aby vytvorili nádoby, sochy a zbrane. Starí Číňania stavali prekrásne domy s drevenými rámami s keramickými kachľovými strechami, ako aj s mohutnými chrámami a palácmi.

Ďalším z technických úspechov starej Číny bol Veľký múr. Veľký múr je 5 500 míľ dlhý múr postavený postupne po celej histórii Číny, aby ho chránil pred votrelcami, ako sú Mongoli na severe. Stavba začala v 7. storočí pred naším letopočtom štátom Chu a trvala až do roku 1878 v dynastii Qing. Väčšina z toho, čo dnes zostáva, bola postavená počas dynastie Ming asi pred 600 rokmi. Infraštruktúra bola mimoriadne dôležitá pre cestovanie, obchod a kontrolu riek. Hodvábna cesta, 4000 míľová sieť obchodných ciest z Číny na Blízky východ do Európy, umožňovala výmenu tovaru, kultúr, náboženstiev a myšlienok. Krajina obklopujúca Huang He a Chang Jiang bola bohatá na poľnohospodárstvo a starí Číňania dosiahli veľké pokroky v poľnohospodárstve a zavlažovaní. Stavali hydraulické inžinierske systémy z kanálov, hrádzí a priehrad. Veľký kanál v Číne je najdlhší kanál na svete s dĺžkou 1100 míľ a postavený v roku 468 pred n. L.!

Starej Číne sa pripisujú aj významné vynálezy, ktoré dodnes používame: papier, hodváb, dáždniky, počítadlo, fúrik, draky, porcelán a lak. Hodváb sa používal na odev aj na porcelán, bohatú formu jemnej formy keramiky oceňovali a obchodovali s inými krajinami tisíce rokov. Starí Číňania vyvinuli kompas vyrobený z lávového kameňa, ktorý využíva magnetický ťah Zeme vždy na sever. Mince Ban Liang boli prvou štandardizovanou menovou jednotkou v starovekej Číne, ktorá bola založená za prvého čínskeho cisára Qin Shi Huangdiho. Papierové peniaze boli vyvinuté počas dynastie Tchang v 7. storočí. Veľký pokrok dosiahli aj v lekárskej starostlivosti pomocou byliniek a akupunktúry. Staroveká Čína urobila pokroky vo vojenskej taktike a zbrojení a vytvorila oštepy, dýky, meče z bronzu a neskôr železa, vozy a prvé použitie strelného prachu v ohňostrojoch a delách.

P: Politika

Vládcovia odovzdali svoju moc členovi rodiny, zvyčajne najstaršiemu synovi. Tieto rodiny by potom vládli mnoho rokov a vytvárali by obdobie nazývané dynastia . Kedykoľvek sa nová rodina ujala moci, začala sa nová dynastia. Kráľ alebo cisár mali absolútnu moc. Jeho slovo bolo považované za posvätné, pretože Číňania verili, že cisári dostali právo vládnuť „Nebeským mandátom“. To znamenalo, že verili, že bohovia dostali svoje požehnanie pre vládu cisára. Keby sa bohovia rozhodli, že sa vládca alebo členovia dynastie správajú nesprávne, potrestajú ich a vládca stratí nebeský mandát.

Zhou vytvoril túto myšlienku a použil ju na ospravedlnenie svojho zvrhnutia dynastie Shang. Prvým cisárom, ktorý zjednotil celú Čínu pod jeho vládou, bol cisár Qin Shi Huangdi v roku 221 pred n. Odvtedy bolo v Číne viac ako 500 cisárov. Drak, symbol šťastia, bol spájaný s cisárom a jeho rodinou. Cisári mohli mať veľa manželiek, ale iba jedna sa volala cisárovná. Pod cisárom sa nachádzali vládni pracovníci a štátni zamestnanci, ktorých úlohou bolo riadiť mestá, vyberať dane a vymáhať dodržiavanie zákonov. Tieto pozície zastávali muži, ktorí museli zložiť skúšky, aby sa mohli stať vládnymi úradníkmi, ale boli to tiež bohatí vlastníci pôdy, ktorí boli súčasťou šľachty.


Hlavné dynastie

Xia (2205 - 1575 pred n. L.) - Verí sa, že je viac legendárny ako skutočný, a napriek tomu sa považuje za prvú dynastiu v starovekej Číne.


Shang (1570 - 1045 pred n. L.) - Šang ovládol oblasť obklopujúcu Huang He.


Zhou (1045 - 256 pred n. L.) - Zhou zvrhol Šang a vytvoril teóriu Mandátu neba, aby ospravedlnil svoju vládu. Čou bola najdlhšie vládnucou dynastiou.


Qin (221 pred n. L. - 206 pred n. L.) - cisár Qin Shi Huangdi bol prvý, ktorý sa vyhlásil za cisára a pod jeho vládou ovládol celú Čínu. Začal tiež Veľký múr; štandardizovaná mena, váhy, miery a písanie; a zlepšená infraštruktúra budovaním ciest a kanálov.


Han (206 pred n. L. - 220 n. L.) - dynastia Han vládla viac ako 400 rokov, presadzovala konfucianizmus a vytvorila silnú a organizovanú vládu. V tejto dynastii sa darilo poézii a literatúre.


Šesť dynastií (222 - 581 n. L.) - Čína nebola viac ako 300 rokov zjednotená pod jediným cisárom, ale rozdelená.


Sui (589-618 n. L.) - Po období šiestich dynastií Sui opäť zjednotila Čínu pod jedno pravidlo. Za ich vlády sa rozšíril Veľký múr. V tomto období bol postavený aj Canal Grande, najdlhší kanál na svete.


Tang (618-907 n. L.) - dynastia Tchang bola známa ako obdobie mieru a prosperity, prezývané „zlatý vek starovekej Číny“. Počas tejto dynastie prekvital umenie, literatúra a technologický pokrok.


Päť dynastií (907 - 960 n. L.) - Po vzbure roľníkov bola dynastia Tchang zvrhnutá a nasledovalo obdobie rozdelenia.


Pieseň (960 - 1279 n. L.) - Dynastia Song opäť zjednotila celú Čínu pod jedno pravidlo. V tejto dobe došlo k mnohým pokrokom v oblasti vedy a techniky, ktoré viedli k vynálezom strelného prachu a kompasu.


Yuan (1279 - 1368 n. L.) - Dynastia Song bola po dlhej a smrteľnej vojne porazená Mongolmi. Mongolský vodca dostal meno Kublajchán a založil dynastiu Jüan.


Ming (1368 - 1644 n. L.) - Dynastia Ming je považovaná za poslednú z veľkých čínskych dynastií. Po zvrhnutí Mongolov dokončili severný Veľký múr, aby sa zabezpečilo, že Mongoli už nebudú invazovať. Postavené bolo aj Zakázané mesto, mohutný palác a komplex postavený pre cisára.


E: Ekonomika

Staroveká čínska ekonomika bola hlavne agrárna, čo znamená, že väčšina ľudí hospodárila. Krajina obklopujúca rieky Huang He a Chang Jiang bola úrodná pre pestovanie plodín, ako je pšenica, proso, ryža, ovocie a zelenina, a chov hospodárskych zvierat. Remeselníci a remeselníci pracovali s keramikou, porcelánom, kovmi ako bronz a neskôr so železom, aby vyrábali nádoby, sochy a zbrane. Vyrábali tiež lukratívne komodity ako papier a hodváb, ktoré potom predávali obchodníci a obchodníci. Čína vytvorila štandardizovanú formu meny zvanú mince Ban Liang za prvého cisára Shi Huangdiho v roku 210 pred n. L. Prvé známe papierové peniaze boli vynájdené za dynastie Song, ktorá vládla v rokoch 960 - 1279 pred n. L.

S: Sociálna štruktúra

Staroveká Čína mala prísnu sociálnu hierarchiu. Bola to veľmi patriarchálna spoločnosť, čo znamená, že väčšinu moci mali muži a ženy boli v podradnej role. Ženy sa často vydávali v dohodnutých manželstvách, ktoré uzavrel dohadzovač. Prešli od bývania v dome svojho otca k životu so svojím manželom a nemali právo vlastniť majetok. Deti mužského pohlavia boli cenené ako bytosti cennejšie ako deti ženského pohlavia a bolo tragickou praxou, že niekedy bábätká nechali zomrieť, ak ich rodiny nechceli. Starí Číňania tiež praktizovali vieru v synovskú zbožnosť, čo znamená, že si pred svojimi staršími veľmi vážili svoje skúsenosti a múdrosť.

Hierarchia starovekej Číny postavila cisára a jeho rodinu na vrchol, za ktorým nasledovala šľachta. Šľachtici boli členmi armády, vládnymi úradníkmi, vzdelancami a bohatými vlastníkmi pôdy. Vedomosti a akademické výsledky boli vysoko rešpektované. Šľachtici žili v prepychu a užívali si zábavy ako lov. Na nižšej spoločenskej hierarchii boli roľníci, ktorí boli roľníkmi, remeselníkmi a remeselníkmi, obchodníkmi a obchodníkmi. Remeselníci boli bronzoví robotníci, kamenári alebo remeselníci, ktorí vyrábali funkčné a pekné predmety z nefritu, keramiky alebo porcelánu. Farmári tvorili najväčšiu spoločenskú vrstvu, ale v mnohých prípadoch nevlastnili pôdu, ktorú obrábali. Pôdu vlastnili šľachtici a poľnohospodári im museli dať väčšinu svojej úrody, len toľko, aby pre seba mohli žiť. Obchodníci a obchodníci boli tiež pre spoločnosť nevyhnutní, považovali sa však za nižšiu vrstvu. Na úplnom konci sociálnej hierarchie boli zotročení ľudia, ktorí boli zvyčajne vojnovými zajatcami. Boli to robotníci, stavitelia alebo služobníci a nemali žiadne práva nad rámec toho, čo im poskytovali ich otroci.Viac informácií o starovekej Číne a ďalších témach sociálnych štúdií na strednej škole nájdete na stránkach Savvas a TCi.


Ďalšie plány a aktivity na podobné hodiny nájdete v našej kategórii sociálnych štúdií!
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/starodávna-čína
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.