https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/vyučovanie-atómov/čo-sa-izotopy

Prehľad Aktivít


Hoci John Dalton predpokladal, že všetky atómy prvku sú identické, vedci vedia, že v prírode existujú izotopy alebo rôzne verzie každého prvku. Model Frayer je perfektný nástroj na prehĺbenie porozumenia izotopov. V tejto aktivite študenti definujú, čo sú izotopy, ilustrujú dôležité charakteristiky a poskytujú príklady aj príklady.

Izotopy sú atómy prvku, ktorý sa líši počtom neutrónov. Pretože identita atómu je definovaná jeho atómovým číslom, pokiaľ atómy majú rovnaký počet protónov, atómy sú rovnakým prvkom. Rovnako ako jablká môžu mať rôzne veľkosti, aj atómy môžu byť ťažké alebo ľahké, aj keď sú to rovnaké prvky. Napríklad bór sa v prírode vyskytuje ako atómy s relatívnou hmotnosťou 10 amu (5 protónov a 5 neutrónov) alebo 11 amu (5 protónov a 6 neutrónov). Vo vzorke bóru by asi 20% atómov malo hmotnosť 10 amu a 80% malo hmotnosť 11 amu.

Rozšírená aktivita

Nechajte študentov, aby vytvorili naratívny príbeh alebo časovú os, ktorá ilustruje objav určitých izotopov pre vybraný prvok. Študenti by mali zahrnúť zapojených vedcov a postup, ktorým sa každý izotop objavil. Toto rozšírenie je pre študentov dokonalým spôsobom, ako ďalej porozumieť tomu, ako pokračujúci výskum vo vede neustále vyvíja veci, ktoré už vieme.


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na tlačidlo "Kopírovať priradenie" zmeňte opis priradenia na informačnom paneli.)Pokyny pre študentov

Vytvorte frayerov model, ktorý definuje a ilustruje, aké izotopy sú (a nie!).

  1. Kliknite na tlačidlo „Spustiť priradenie“.
  2. V každej bunke identifikujte a opíšte definíciu, vlastnosti, príklady a príklady.
  3. Vytvorte ilustráciu pre každú z nich pomocou vhodných scén, postáv a položiek. Atómový model nájdete v časti „Veda“.
  4. Uložte a odošlite svoj storyboard.

Odkaz na Plán Lekcie

Úroveň Stupňa 9-12

Úroveň Obtiažnosti 3 (Rozvíjanie na majstrovstvá)

Typ Priradenia Jednotlivec Alebo Partner


Viac Storyboard That Aktivity

Pochopenie Atómových Štruktúr
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/vyučovanie-atómov/čo-sa-izotopy
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.