Mammals Frayer Model
Aktualizované: 2/26/2019
Mammals Frayer Model
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Silas Marner Lesson Plans

Použitie Modelov Frayer v Triede

Natasha Lupiani

Frayer Model je špecifický typ grafického organizátora. Bol pôvodne vytvorený v roku 1969, ale vďaka rozšírenému používaniu grafických organizátorov v triede je ešte stále široko používaný. Väčšina ľudí je oboznámená s používaním tohto typu organizátora na učenie slovných slov, ale môže byť použitá len pre viac. Grafický organizátor Frayer Model je všestranný a môže byť použitý v rôznych triedach a predmetoch, aby pomohol študentom nielen stavať na slovných slovách, ale aj rozširovať svoje vedomosti o rôznych konceptoch.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Mammals Frayer Model examples. Use Frayer Model graphic organizers in any subject to help students master the lesson!

Text z Príbehu

 • DEFINITIONS
 • A group of animals that gives birth to live young and also produces milk for its young
 • CHARACTERISTICS
 • Body mostly covered in hair
 • Warm- Blooded
 • Vertebrates (back bone)
 • EXAMPLES
 • MAMMALS
 • Human
 • NON-EXAMPLES
 • Birds
 • Cat
 • Horse
 • Dog
 • Turtle
 • Scorpion
 • Fish
 • Snake