Keep Ponds Clean or Fish Get Sick

Aktualizované: 4/3/2019
Keep Ponds Clean or Fish Get Sick
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Classification Lesson Plans

Klasifikácia a Taxonomické Poradie

Plány Lekcií od Olivera Smitha

Vedci objavili viac ako milión rôznych druhov živých vecí na Zemi, odhadujú však, že ich môže byť až deväť miliónov. To znamená, že ešte stále treba objaviť milióny druhov. Na celom svete, aj v tých najťažších a najextrémnejších prostrediach, nachádzame život. Život na Zemi je nesmierne rozmanitý, od plesní, ktoré rastú na vašom jedle, cez ľudské bytosti, až po huby v lesoch. Vedci navrhli spôsob klasifikácie týchto organizmov, a to nielen na ich organizovanie, ale aj na zdôraznenie podobností a rozdielov.


Klasifikácia

Storyboard Popis

Mnemonic Device for Classification - Keep Ponds Clean or Fish Get Sick

Text z Príbehu

  • Keep Ponds Clean Or Fish Get Sick
  • Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, Species