Diskusia Storyboard - ES - Energia

Vytvorte Storyboard
Skopírujte tento Storyboard
Diskusia Storyboard - ES - Energia
Storyboard That

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Plány Energetických Lekcií

Úvod do Energetiky

Od Olivera Smitha

Energiu nemožno vytvoriť ani zničiť a tento koncept je známy ako zachovanie energie. Z tohto dôvodu má vesmír obmedzené množstvo energie, ktorá sa prenáša z jednej formy do druhej. Aktivity v tomto pláne lekcie skúmajú rôzne formy energie a prenosu energie prostredníctvom vytvárania vizuálnych pomôcok.
Úvod do Energetiky

Storyboard Popis

Diskusia Storyboard Energy

Text z Príbehu

  • Študenti sa pýtajú, ako funguje baterka.
  • Kto si myslíte, že je správny?
  • Sara
  • Energia sa vytvára v batérii.
  • Chelsea
  • Energia sa vyrába v žiarovke.
  • Jose
  • Energia sa prenáša z elektrickej energie na svetlo a tepelnú energiu v batérii.
  • Curtis
  • Energia sa prenáša z elektrickej energie na svetlo a tepelnú energiu v žiarovke.
Bolo vytvorených viac ako 30 miliónov storyboardov