Navrhnite Bunku
Aktualizované: 3/8/2018
Navrhnite Bunku
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Specialized Cells Lesson Plans

Špecializované Bunky

Plány Lekcií od Olivera Smitha

Bunky sú stavebnými kameňmi všetkých živých vecí. Ľudské telo obsahuje stovky rôznych typov buniek, z ktorých každá slúži na iný účel. Každá bunka má úpravy, ktoré jej umožňujú efektívne pracovať v živých veciach. Keď študenti ovládajú základné bunky, mali by prejsť na špecializované bunky a ich špecifické funkcie. Nasledujúce aktivity sú zamerané na pomoc študentom pri rozlišovaní medzi špecializovanými bunkami pomocou vizuálnych pomôcok a slovnej zásoby!


Špecializované Bunky

Text z Príbehu

  • NERVOVEJ BUNKY
  • Steny spojov sú vyrobené z izolátora
  • jadro
  • Cytoplazma
  • Bunková Membrána
  • Mnoho dlhých spojení s inými bunkami