Plán lekcie lekcie Don Quijote s grafickým organizátorom
Aktualizované: 5/25/2017
Plán lekcie lekcie Don Quijote s grafickým organizátorom
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Don Quixote Lesson Plans

Don Quijote od Miguela de Cervantesa

Plány Lekcie od Rebecca Ray

Don Quijote od Miguela de Cervantes je príbeh človeka, ktorý ide do absurdnej dĺžky v mene rytierstva. Neochvejný a možno šialený, Quixote a jeho verný pomocník, Sancho Panza, odvážne bojujú proti pomyselným zívam, aby dokázali svoju hodnotu.


Don Quijote

Storyboard Popis

Plán lekcie lekcie Don Quijote s grafickým organizátorom

Text z Príbehu

  • Rytierstva
  • Envision
  • Stredoveké zásady, ktorými sa riadi čestné správanie rytiera, zodpovednosť a rešpekt.
  • Predstaviť si.
  • Feudálnej
  • Slovná Zásoba
  • Kúzelník
  • Systém triedy súvisiaci s kráľovstvami, v ktorých vládli šľachtici nad roľníkmi.
  • Niekto, kto praktizuje mágiu.