Vyhľadávanie
 • Vyhľadávanie
 • Moje Príbehy
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/formal-email-listy

Prispôsobte si E-mailové ŠablónyČo je formálny e-mail?

V dnešnom digitálnom veku sa písanie e-mailov stalo nevyhnutnou zručnosťou pre komunikáciu v osobnom aj profesionálnom prostredí. Písanie efektívnych e-mailov si však vyžaduje správnu etiketu a znalosť formálneho jazyka. Tieto pracovné listy sú zvyčajne v obchodnom formáte a ukazujú študentom, ako pristupovať k téme písaním serióznym, formálnym spôsobom. Ak chcete pomôcť študentom naučiť sa správne poradie písania e-mailov a porozumieť etikete, ilustrované pracovné listy s príbehmi môžu byť skvelým nástrojom.

Prečo sú formálne e-mailové pracovné hárky dôležité a ako sa najlepšie používajú?

Študenti si ich písanie často neprecvičujú. Túto zručnosť budú potrebovať počas celého života, keď budú písať e-maily učiteľom, profesorom, šéfom a dokonca aj finančným inštitúciám. Šablóna načrtáva, ako by deti mali pristupovať k téme formálnym štýlom písania, a ukazuje im, ako napísať správny pozdrav, text a záver.

Pracovné listy na písanie e-mailov

Pracovné listy na písanie e-mailov môžu byť užitočnými nástrojmi na učenie sa, ako písať profesionálne správy. Tieto pracovné hárky často obsahujú otázky s viacerými možnosťami výberu, cvičenia na vyplnenie prázdnych miest a ďalšie interaktívne aktivity, ktoré vedú študentov procesom písania e-mailov. Môžu byť prospešné najmä pre mierne pokročilých študentov, ktorí nemusia mať veľa skúseností s formálnym jazykom.

E-mailový pracovný list s etiketou

Pracovný list o e-mailovej etikete môže byť skvelým spôsobom, ako porozumieť tomu, čo je a čo nie pri e-mailovej komunikácii. Tento pracovný list zvyčajne obsahuje pokyny pre predmet, pozdrav, telo a záver. Môže obsahovať aj príklady formálneho a neformálneho jazyka a bežných chýb, ktorým sa treba vyhnúť.

Pracovný list so šablónou e-mailu

Šablóna môže byť užitočným nástrojom pre študentov, ktorí začínajú písať e-maily. Šablóna pracovného hárka zvyčajne obsahuje vopred napísaný text s medzerami, aby študenti vyplnili svoje vlastné informácie. Pracovný list so šablónou na písanie e-mailu môže byť obzvlášť užitočný pre študentov, ktorí majú problémy s usporiadaním svojich myšlienok a nápadov.

Príklady formálnych e-mailov

Vzorová šablóna formálneho e-mailu môže byť skvelým spôsobom, ako poskytnúť študentom jasnú predstavu o tom, ako by mala vyzerať hotová správa. Tieto príklady zvyčajne zahŕňajú predmet, pozdrav, telo a záver, všetko napísané vo formálnom jazyku. Analýzou príkladov sa študenti môžu naučiť, ako vytvárať efektívne e-maily, ktoré majú správny formát a tón.

Nápady na lekciu na používanie formálnych e-mailových pracovných listov

 • Cvičenia s výberom z viacerých odpovedí: Na predstavenie základných prvkov môžu pedagógovia použiť cvičenia s výberom z viacerých odpovedí vo svojich pracovných listoch pre mierne pokročilých. To môže vašej triede pomôcť naučiť sa správne poradie informácií a vhodné používanie formálneho jazyka štruktúrovaným a pútavým spôsobom.
 • Nácvik písania: Ďalšou myšlienkou je nechať deti vytvoriť si vlastné na základe výzvy, ako je žiadosť o zamestnanie alebo žiadosť o informácie. Deťom to môže poskytnúť cennú prax a skúsenosti v reálnom svete a zároveň zlepšiť ich písacie schopnosti.
 • Vzájomné hodnotenie: Keď študenti dokončia písanie, požiadajte ich, aby sa zúčastnili na aktivitách vzájomného hodnotenia. To môže študentom pomôcť naučiť sa konštruktívne dávať a prijímať spätnú väzbu a zároveň zlepšiť ich schopnosť kriticky hodnotiť svoje vlastné písanie.
 • Hranie rolí: Do ich hodín môžete začleniť aj aktivity na hranie rolí. Študentom to môže poskytnúť príležitosť precvičiť si svoje komunikačné zručnosti v simulovanom scenári reálneho sveta, ako je pracovný pohovor alebo obchodné stretnutie.

Začlenením týchto nápadov na lekciu, ako je napríklad použitie formálneho generátora e-mailov alebo formálneho tvorcu e-mailov, do svojich pracovných listov pre mierne pokročilých, môžu učitelia pomôcť svojim študentom rozvíjať základné zručnosti písania, ktoré im môžu pomôcť akademicky aj profesionálne. Tieto aktivity môžu študentom pomôcť naučiť sa správne poradie informácií a správne používať formálny jazyk, poskytnúť hodnotnú prax písania a zlepšiť ich schopnosti kritického myslenia a riešenia problémov. Okrem toho môžu aktivity na hranie rolí simulovať scenáre zo skutočného sveta a aktivity vzájomného hodnotenia môžu študentom pomôcť naučiť sa konštruktívne dávať a prijímať spätnú väzbu. Celkovo môže byť použitie kombinácie týchto nápadov na hodiny a formálneho generátora e-mailov pre učiteľov efektívnym spôsobom, ako pomôcť svojim študentom rozvíjať zručnosti potrebné pre úspešnú profesionálnu komunikáciu.

Ako vytvoriť formálny e-mail, ktorý spojí vaše publikum

 1. Vyberte si jasný a stručný predmet, ktorý presne odráža obsah. Predmet je prvá vec, ktorú príjemca uvidí, takže sa uistite, že upúta jeho pozornosť a povzbudí ho, aby otvoril e-mail.
 2. Začnite formálnym pozdravom, ako napríklad „Vážený [meno príjemcu]“ alebo „Komu sa to môže týkať“. Vyhnite sa používaniu neformálnych pozdravov ako „Ahoj“ alebo „Ahoj“, pretože sa vám môžu zdať neprofesionálne.
 3. V celom texte používajte formálny tón. Udržujte svoj jazyk zdvorilý a úctivý a nepoužívajte slang alebo hovorové výrazy. Pamätajte, že cieľom je odovzdať profesionálny tón a urobiť dobrý dojem na príjemcu.
 4. V úvodnom odseku jasne uveďte účel. Príjemcovi to pomôže pochopiť, prečo ho oslovujete a čo môže očakávať od zvyšku správy.
 5. Poskytnite všetky potrebné základné informácie alebo kontext, aby ste príjemcovi pomohli pochopiť účel. Môže to zahŕňať relevantné podrobnosti alebo fakty, ktoré podporujú vašu žiadosť alebo návrh.
 6. Buďte konkrétni a priami vo svojich požiadavkách alebo návrhoch. Používajte jasný jazyk a vyhnite sa používaniu vágnych alebo nejednoznačných výrazov, ktoré môžu spôsobiť zmätok.
 7. Používajte správnu gramatiku a interpunkciu. Vyhnite sa používaniu nadmerných výkričníkov alebo emotikonov, pretože môžu pôsobiť neprofesionálne.
 8. Zatvorte svoj e-mail formálnym odhlásením, napríklad „S pozdravom“ alebo „S pozdravom“. Vyhnite sa používaniu neformálnych označení ako „Na zdravie“ alebo „Dávaj pozor“.
 9. Pred odoslaním dôkladne skontrolujte. Vyhľadajte akékoľvek pravopisné alebo gramatické chyby a uistite sa, že váš e-mail je dobre usporiadaný a ľahko čitateľný.
 10. Nakoniec skontrolujte, či ste pred odoslaním znova skontrolovali e-mailovú adresu príjemcu a všetky prílohy. Odoslanie e-mailu nesprávnemu príjemcovi alebo s nesprávnymi informáciami môže byť zahanbujúce a potenciálne poškodiť vašu profesionálnu povesť.

Ako Vytvoriť Formálny E-mailový Pracovný List

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na "Kopírovať šablónu"

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne otázky a obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte s pracovným hárkom, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu opustíte panel deja.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!


Ešte viac Storyboard That obsahuje zdroje a bezplatné tlačiteľné materiályŠťastné vytváranie!


Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!

Často Kladené Otázky o Formálnych E-mailových Pracovných Hárkoch

Čo je to šablóna formálneho e-mailu a ako môže pomôcť študentom naučiť sa písať formálny e-mail?

Šablóna formálneho e-mailu je vopred navrhnutý formát, ktorý obsahuje príslušné prvky profesionálneho e-mailu, ako je predmet, pozdrav, hlavný text a záver. Použitie šablóny môže pomôcť študentom naučiť sa písať formálny e-mail poskytnutím jasnej a stručnej štruktúry, ktorú treba dodržiavať. Môžu tiež obsahovať príklady vhodného jazyka a tónu, ktoré môžu pomôcť deťom pochopiť profesionálny komunikačný štýl.

Aké sú niektoré bežné chyby, ktoré študenti robia pri písaní formálneho e-mailu, a ako im môžu pracovné listy so šablónou formálneho e-mailu pomôcť vyhnúť sa týmto chybám?

Medzi bežné chyby, ktoré študenti robia pri písaní formálneho e-mailu, patrí používanie nevhodného tónu vrátane pravopisných a gramatických chýb a nezahrnutie všetkých potrebných informácií. Tieto pracovné listy môžu vašej triede pomôcť vyhnúť sa týmto chybám tým, že poskytnú štruktúrované cvičenie a zdôraznia bežné chyby. Pracovné hárky môžu obsahovať aj kľúče odpovedí alebo spätnú väzbu od učiteľa, ktoré pomôžu študentom pochopiť, kde urobili chybu a ako sa zlepšiť./p>

Aký úžitok môže mať používanie formálnych e-mailových pracovných listov v triede pre študentov z dlhodobého hľadiska?

Používanie týchto pracovných listov v triede môže byť pre študentov z dlhodobého hľadiska prínosom, pretože im pomôže rozvíjať dôležité komunikačné a písomné zručnosti, ktoré budú užitočné v ich budúcej kariére. Naučiť sa písať formálny e-mail môže tiež pomôcť deťom urobiť pozitívny prvý dojem u potenciálnych zamestnávateľov, kolegov a iných profesionálnych kontaktov, ktoré si vyžadujú dobrú e-mailovú etiketu. Navyše, precvičovanie týchto zručností v štruktúrovanom prostredí môže pomôcť študentom stať sa celkovo sebavedomejšími a efektívnejšími komunikátormi.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/formal-email-listy
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky