https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/listu-templates-cornell-poznámky

Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!


Čo je to šablóna Cornell Notes?

Šablóna poznámok Cornell je systematický formát pre metódu zapisovania poznámok, ktorá bola vyvinutá na Cornell University. Tento systém na písanie poznámok poskytuje štruktúrovaný a efektívny spôsob, ako organizovať informácie a zachytávať kľúčové pojmy počas prednášok, prezentácií alebo pri čítaní akademických textov. Využitím šablón pracovných listov Cornell Notes môžu študenti zlepšiť svoje zručnosti pri písaní poznámok a zlepšiť svoju schopnosť uchovávať a kontrolovať dôležité informácie.

Pochopenie systému Cornell Notes

Systém poznámok Cornell rozdeľuje každú stranu na tri časti: hlavnú oblasť na písanie poznámok, menšiu časť pre kľúčové body alebo hlavné myšlienky a súhrnnú časť. Tento formát povzbudzuje študentov, aby sa aktívne zapájali do materiálu, identifikovali všeobecné myšlienky, vytvárali prepojenia a kontrolovali a uvažovali o obsahu. Systematický formát tejto šablóny uľahčuje študentom kontrolu a štúdium ich poznámok, posilňuje ich učenie a zlepšuje ich uchovávanie.

Výhody používania šablóny Cornell Note Worksheet

Cornellova metóda zapisovania poznámok, ktorú vyvinul profesor vzdelávania, je osvedčenou stratégiou, ktorá pomáha študentom efektívne zachytávať a organizovať informácie. Či už ste stredoškolák, ktorý sa učí nové slovíčka alebo skúmate veľké myšlienky, Cornellova metóda zapisovania poznámok je cenná študijná zručnosť, ktorá môže zlepšiť vaše učenie.

Základom metódy Cornellovej poznámky je Cornellova poznámka, štruktúrovaný formát, ktorý podporuje systematické a organizované písanie poznámok. Použitie Cornellovej šablóny na písanie poznámok, známej aj ako Cornellova šablóna alebo Cornellova metóda, vám umožňuje optimalizovať proces zapisovania poznámok.

Použitím našej šablóny poznámok Cornell sa vaši študenti môžu aktívne zapojiť do materiálu. Pri písaní poznámok identifikujte kľúčové body a hlavné myšlienky, vytvárajte súvislosti a sumarizujte dôležité informácie. Toto aktívne zapojenie zlepšuje ich pochopenie a uchovanie predmetu.

Tieto šablóny sú obzvlášť užitočné na efektívne preskúmanie a štúdium. Súhrnná časť šablóny na vytváranie poznámok umožňuje rýchly prehľad hlavných bodov, zatiaľ čo stĺpec podnetov vás vyzve, aby ste si spomenuli a upevnili svoje chápanie materiálu. Tento štruktúrovaný proces kontroly posilňuje vaše pochopenie predmetu a zlepšuje vaše študijné zručnosti.

Krása bezplatnej šablóny Cornell notes spočíva v jej prispôsobiteľnosti. Či už uprednostňujete tradičné rozloženie alebo upravený dizajn, šablónu Cornell si môžete podľa toho prispôsobiť. Naše poznámky Cornell, ktoré je možné vytlačiť, uľahčujú používanie tejto metódy v rôznych vzdelávacích prostrediach a poskytujú vám všestranný nástroj na zlepšenie vašich zručností pri písaní poznámok a štúdiu.

Začlenenie systému poznámok Cornell do vašej akademickej rutiny vám umožňuje robiť si organizované a účelné poznámky. Využitím našej šablóny na písanie poznámok môžete optimalizovať svoje vzdelávacie skúsenosti, zlepšiť porozumenie a dosiahnuť akademický úspech. Osvojte si Cornellovu metódu zapisovania poznámok a jej zodpovedajúcu šablónu, aby ste zvýšili svoje študijné zručnosti a vynikli na svojej vzdelávacej ceste.

Bezproblémové úpravy s naším Cornell Notes Makerom

Náš inovatívny nástroj na vytváranie poznámok Cornell je výkonný nástroj, ktorý vám umožňuje vytvárať poznámky Cornell online. S týmto užívateľsky prívetivým tvorcom poznámok Cornell nebolo vytváranie profesionálnych a organizovaných poznámok nikdy jednoduchšie. Storyboard That ponúka:

 • Jednoduché vytváranie online: Náš Cornell Notes Maker poskytuje bezproblémovú online platformu na vytváranie poznámok Cornell. Môžete k nemu pristupovať z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením, čím sa eliminuje potreba manuálneho zapisovania poznámok a umožňuje vám vytvárať si poznámky pohodlne a efektívne.
 • Jednoduché prispôsobenie: S naším Cornell Notes Creatorom máte úplnú kontrolu nad dizajnom a rozložením vašich poznámok. Poznámky Cornell si môžete jednoducho prispôsobiť úpravou veľkosti a umiestnenia sekcií, výberom rôznych typov písma a farieb a pridaním hlavičiek alebo podnadpisov. Táto funkcia prispôsobenia zaisťuje, že vaše poznámky sú v súlade s preferovaným štýlom a organizáciou.
 • Bezproblémové možnosti úprav: Flexibilita nášho Cornell Notes Maker sa rozširuje na jeho možnosti úprav. Svoje poznámky môžete podľa potreby jednoducho upravovať a upravovať. Či už chcete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie sekcií alebo vykonať zmeny v texte alebo formátovaní, naše užívateľsky prívetivé rozhranie umožňuje hladký a bezproblémový proces úprav.
 • Všestranný Cornell Notes Generator: Náš Cornell Notes Maker slúži ako všestranný Cornell Notes Generator. Zabezpečuje rôzne vzdelávacie potreby, či už ste študent, pedagóg alebo profesionál. Generátor sa prispôsobuje rôznym predmetom a umožňuje vám vytvárať predmety od literatúry a vedy až po históriu a matematiku.

S naším užívateľsky prívetivým tvorcom poznámok Cornell môžete svoju prácu bez námahy vytvárať, prispôsobovať a vylepšovať. Rozlúčte sa s manuálnym písaním poznámok a využite pohodlie nášho online tvorcu poznámok Cornell. Vytvorte si poznámky Cornell online s ľahkosťou a efektívnosťou a pozdvihnite svoje písanie poznámok na novú úroveň.

Ako používať Cornell Notes: Zlepšenie vášho zážitku s písaním poznámok

Ide o široko uznávanú metódu zapisovania poznámok, ktorá pomáha študentom efektívne organizovať a kontrolovať ich študijné materiály. Vďaka svojej jedinečnej štruktúre, ktorá zahŕňa odrážky, otázky a dva stĺpce, Cornell notes maximalizuje aktívne zapojenie a zachovanie kľúčových konceptov. V tejto príručke vás prevedieme procesom používania poznámok Cornell na optimalizáciu vášho zážitku z písania poznámok.

 1. Nastavte formát Cornell Notes pomocou našej šablóny: Začnite použitím nášho praktického príkladu, ktorý je k dispozícii na našej platforme. Šablóna už rozdeľuje váš digitálny dokument na dve časti, aby ste si mohli ľahko zapisovať poznámky. Na ľavej strane nájdete najväčšiu časť, známu ako časť „Poznámky“. Tu môžete napísať alebo napísať svoje hlavné myšlienky, kľúčové body a podporné detaily počas prednášok alebo čítania. Na pravej strane uvidíte užší stĺpec označený ako stĺpec „Náznaky“ alebo „Otázky“, do ktorého môžete napísať otázky alebo podnety.
 2. Robte si poznámky v časti „Poznámky“: Počas vyučovania alebo pri čítaní sa zamerajte na zachytenie najdôležitejších informácií v časti „Poznámky“. Použite odrážky alebo krátke frázy na zhrnutie hlavných myšlienok a podporných detailov. Vyhnite sa dlhým vetám a nadmernému doslovnému zapisovaniu poznámok. Namiesto toho sa snažte zhrnúť informácie a zachytiť podstatu toho, čo sa učíte.
 3. Vytváranie otázok v stĺpci „Narážky“: Po napísaní poznámok v časti „Poznámky“ presuňte svoju pozornosť na stĺpec „Narážky“. Tu si zapíšte otázky súvisiace s informáciami, ktoré ste si všimli. Tieto otázky by mali slúžiť ako podnety na preštudovanie a posilnenie vášho porozumenia materiálu. Zvážte kladenie otázok, ktoré spochybňujú vaše porozumenie, spájajú rôzne nápady alebo skúmajú aplikácie v reálnom živote.
 4. Sekcia súhrnu: V spodnej časti stránky si vyhraďte sekciu pre súhrn. Táto časť vám umožňuje napísať stručné zhrnutie hlavných myšlienok a kľúčových bodov zahrnutých vo vašich poznámkach. Zhrnutie vám pomôže syntetizovať informácie a poskytne rýchlu referenciu pri neskoršom prezeraní materiálu.
 5. Zapojte sa do svojich poznámok Cornell: Teraz, keď máte svoje poznámky pripravené, je čas zapojiť sa do nich. Začnite pokrytím časti „Poznámky“ a zamerajte sa výlučne na otázky v stĺpci „Narážky“. Vyzvite sa, aby ste na tieto otázky odpovedali iba pomocou svojej pamäte a porozumenia. Toto aktívne cvičenie na zapamätanie pomáha posilniť vaše zadržiavanie a porozumenie materiálu.
 6. Kontrola a reflexia: Pri prezeraní svojich poznámok Cornell odkryte sekciu „Poznámky“ a použite ju ako referenciu na kontrolu vašich odpovedí na otázky v stĺpci „Narážky“. Zamyslite sa nad tým, ako dobre ste pochopili hlavné myšlienky, prepojenia medzi konceptmi a podporné detaily. Identifikujte oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie štúdium a preskúmanie.

Vylepšite svoje vzdelávacie skúsenosti s našimi ďalšími zdrojmi

V Storyboard That chápeme dôležitosť poskytovania komplexných vzdelávacích zdrojov na podporu vašej vzdelávacej cesty. Okrem nášho výkonného tvorcu poznámok Cornell ponúkame množstvo ďalších užitočných nástrojov a šablón, ktoré ešte viac obohatia vaše akademické skúsenosti.

 • Pracovný list aktívneho čítania : Tento nástroj vás prevedie kľúčovými stratégiami aktívneho zapojenia sa do textu, ako je zvýraznenie dôležitých detailov, kladenie otázok na zamyslenie a vytváranie zmysluplných spojení.
 • Uhol pohľadu v literatúre : Ponorte sa do rôznych perspektív a získajte hlbšie pochopenie toho, ako autori formujú svoje príbehy tým, že preskúmate uhol pohľadu rozprávača. Tento zdroj je ideálny na analýzu literatúry a cvičenia kritického myslenia.
 • Šablóny prvého dňa školy : Tieto prispôsobiteľné šablóny poskytujú zábavný a organizovaný spôsob, ako sa predstaviť, nastaviť očakávania a zapojiť svojich študentov od prvého dňa. Začnite školský rok správne s týmito vizuálne príťažlivými a informatívnymi šablónami.
 • Šablóny diskusných pracovných hárkov : Tieto šablóny poskytujú študentom štruktúrovaný formát na vyjadrenie svojich myšlienok, kladenie otázok a zapájanie sa do premyslených rozhovorov. Podporte spoluprácu a kritické myslenie pomocou týchto cenných zdrojov.
 • Pracovné listy s rodokmeňom : Tieto pracovné listy ponúkajú študentom kreatívny a interaktívny spôsob, ako preskúmať svoj rodokmeň, dozvedieť sa o genealógii a pochopiť dôležitosť rodinných spojení. Povzbudzujte študentov, aby zdieľali príbehy a vytvorili pocit hrdosti na svoje dedičstvo.
 • Šablóna prázdneho pracovného hárka : Táto všestranná šablóna vám umožňuje vytvárať si vlastné pracovné hárky od začiatku a poskytuje nekonečné možnosti na navrhovanie jedinečných a pútavých učebných materiálov.

Preskúmajte našu webovú stránku a objavte ešte hodnotnejšie nástroje a šablóny, ktoré zlepšia vašu vzdelávaciu cestu.


Šťastné vytváranie!


Ako Vytvoriť Pracovný List Cornell Notes1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na "Kopírovať šablónu"

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne otázky a obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte s pracovným hárkom, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu opustíte panel deja.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!

Často Kladené Otázky o Cornell Notes

Čo je Cornellova šablóna na písanie poznámok?

Šablóny Cornell na písanie poznámok sú štruktúrované pracovné hárky, ktoré sa riadia systémom Cornell Notes. Poskytujú systematický formát na organizovanie a zhrnutie informácií počas zapisovania poznámok.

Ako získam prístup k šablónam poznámok Cornell?

V Storyboard That ponúkame rôzne šablóny Cornell na písanie poznámok, ku ktorým máte jednoduchý prístup a môžete si ich stiahnuť. Jednoducho navštívte našu stránku Cornell Worksheets a preskúmajte kolekciu a vyberte si šablóny, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

Ako sa používa tvorca poznámok Cornell?

Tvorca poznámok Cornell je nástroj, ktorý vám umožňuje vytvárať šablóny na vytváranie poznámok Cornell online. Jednoducho zadajte požadované preferencie, ako je počet sekcií a veľkosti stĺpcov, a tvorca vygeneruje prispôsobenú šablónu poznámok Cornell, ktorú môžete použiť.

Kto vynašiel systém Cornell Notes?

Systém Cornellových poznámok vyvinul Walter Pauk, profesor vzdelávania na Cornell University. Zaviedol túto efektívnu metódu zapisovania poznámok, aby pomohol študentom zlepšiť ich porozumenie, organizáciu a uchovávanie informácií.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/listu-templates-cornell-poznámky
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky